Unia kanalizuje region

Powstaną kilometry wodociągów i kanalizacji, ujęcia, stacje uzdatniania i oczyszczalnie ścieków.

Publikacja: 27.08.2017 21:00

Gmina Sędziszów dostała dofinansowanie, które pozwoli na zbudowanie 230 przydomowych oczyszczalni śc

Gmina Sędziszów dostała dofinansowanie, które pozwoli na zbudowanie 230 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Foto: materiały prasowe

Do samorządów trafiły miliony na inwestycje, dzięki którym wiele, zwłaszcza mniejszych miejscowości, uda się skanalizowanych w całości.

Na początku sierpnia samorząd województwa podpisał preumowy z trzema gminami: Bliżyn, Suchedniów i Daleszyce, dotyczące dotacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Otrzymają one wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO) na lata 2014–2020. Dzięki temu w Bliżynie i Daleszycach rozbudowane zostaną oczyszczalnie ścieków, a w Suchedniowie powstanie kanalizacja sanitarna.

– Inwestycja uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy przez zwiększenie przepustowości oczyszczalni (do 950 m sześc. na dobę) i poprawę standardów jakościowych funkcjonowania – mówią urzędnicy z Daleszyc.

Iwona Sinkiewicz- Potaczała, rzeczniczka marszałka województwa wskazuje, że dotychczas były ogłoszone i rozstrzygnięte dwa konkursy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Na koniec roku zaplanowano trzeci i ostatni. Do podziału będą wówczas 164 mln zł.

A dzięki 58 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014–2020 będzie realizowanych 40 projektów związanych z budową i modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni oraz ujęć i stacji uzdatniania wody. W ramach tego naboru wpłynęło 87 wniosków o dofinansowanie sięgające 116 mln zł.

– Punktowane były m.in. operacje, w wyniku których do powstałej infrastruktury przyłączona zostanie większa liczba osób, oraz te na obszarach, na których występują formy ochrony przyrody – opowiada Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

Dodaje, że premiowane były też budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na takie projekty wsparcie otrzymała gmina Wodzisław. – Środki przeznaczone zostaną na budowę 230 przydomowych oczyszczalni – opowiada Monika Skalmierska z Urzędu Gminy. Wartość całej inwestycji określona we wniosku o dofinansowanie przekracza 3,9 mln zł. Oczyszczalnie mają powstać do kwietnia 2019 r.

– Inne inwestycje wodno-kanalizacyjne podyktowane będą bieżącymi potrzebami mieszkańców oraz możliwościami finansowymi gminy – dodaje urzędniczka.

Adam Jarubas, marszałek województwa zauważa, że zapotrzebowanie na budowę infrastruktury kanalizacyjnej jest w regionie bardzo duże.

– Mamy dziś 55 proc. skanalizowania w skali województwa, więc bardzo dużo jest wciąż do zrobienia – tłumaczył marszałek.

Do samorządów trafiły miliony na inwestycje, dzięki którym wiele, zwłaszcza mniejszych miejscowości, uda się skanalizowanych w całości.

Na początku sierpnia samorząd województwa podpisał preumowy z trzema gminami: Bliżyn, Suchedniów i Daleszyce, dotyczące dotacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Otrzymają one wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO) na lata 2014–2020. Dzięki temu w Bliżynie i Daleszycach rozbudowane zostaną oczyszczalnie ścieków, a w Suchedniowie powstanie kanalizacja sanitarna.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony