Wielkie pieniądze na lepsze leczenie

Blisko 72 mln zł unijnego wsparcia dostaną placówki medyczne regionu na zakup nowoczesnego sprzętu, przebudowę i poprawę warunków pobytu pacjentów.

Publikacja: 13.09.2017 22:00

Pieniądze trafią nie tylko do największych szpitali i przychodni, ale też do prywatnych gabinetów i

Pieniądze trafią nie tylko do największych szpitali i przychodni, ale też do prywatnych gabinetów i spółdzielni lekarskich mających umowy z NFZ

Foto: Fotorzepa, Jakub Dobrzyński

Na początku września marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał kolejne umowy na dofinansowanie placówek ochrony zdrowia w regionie. Pieniądze trafią nie tylko do największych szpitali i przychodni, ale też do prywatnych gabinetów i spółdzielni lekarskich mających umowy z NFZ. Najwięcej, bo aż 33 mln zł dofinansowania, władze regionu skierują do Elbląga, do tamtejszego szpitala miejskiego. Cała inwestycja warta jest 39,5 mln zł. Za te pieniądze stary szpital zmieni się nie do poznania. Zostanie rozbudowany blok operacyjny. Będzie pięć sal operacyjnych. Trzy dostaną nowy sprzęt.

Nastąpi też modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziałów chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym, położniczo-ginekologicznego z pododdziałem neonatologicznym, otolaryngologicznego, pediatrycznego (dzieci starsze i młodsze), urazowo-ortopedycznego z pododdziałem chirurgii ręki, okulistycznego, rehabilitacji ogólnej i neurologicznej oraz rehabilitacji kardiologicznej.

W Olsztynie największe pieniądze trafią do jedynego w regionie szpitala dziecięcego. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego dostanie 14,8 mln zł dofinansowania do projektu wartego 18,6 mln zł. Zakłada on rozbudowę części placówki oraz zakup wyposażenia.

Autorzy projektu podkreślają, że „inwestycja wpłynie na poprawę jakości opieki w szpitalu. Zapewni jej kompleksowość począwszy od diagnostyki chorób, poprzez leczenie i rehabilitację oraz kontynuację leczenia w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych".

Rodzice lub opiekunowie będą mogli w „godnych warunkach" przebywać z dziećmi w czasie leczenia. Inwestycja poprawi też warunki pracy personelu – pomieszczenia służbowe będą większe, dobrze wyposażone i oświetlone.

W miejskim szpitalu w Olsztynie zaplanowano natomiast rozbudowę na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego. Całkowita wartość projektu to 5,2 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 4,4 mln zł.

Projekt Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie polega na adaptacji i modernizacji pomieszczeń budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego wraz z salą wybudzeń oraz oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii. Inwestycja pozwoli zwiększyć liczbę wykonywanych procedur medycznych, w tym endoprotezoplastyki. Całkowita wartość projektu przekracza 6,5 mln zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 4,2 mln zł.

Także ponad 4 mln zł dostanie z urzędu marszałkowskiego powiatowy szpital w Nidzicy. To trzecia część projektu zaplanowanego na 12,4 mln zł. Pieniądze przeznaczone są na powstanie nowego oddziału geriatrycznego pracowni rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rozbudowę i wyposażenie nowych oddziałów.

Ponad 3,75 mln zł dostanie szpital powiatowy w Bartoszycach na wart 5,6 mln zł projekt „Rozwój diagnostyki obrazowej" zakładający zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. Szpital w Nowym Mieście Lubawskim zyskał 3,4 mln zł wsparcia na zaplanowaną modernizację. Cały projekt wart jest 5,1 mln zł.

Blisko 1,7 mln zł trafi do Pasłęka. Zostanie tam zbudowany kosztem 2 mln zł budynek na cele rehabilitacji dziennej i fizykoterapii. Ponad 1 mln zł dostanie szpital w Morągu na zakup najnowocześniejszego tomografu komputerowego wartego 1,3 mln zł.

Szpital w Kętrzynie dostanie 1,16 mln zł na wyposażenie pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej; tak by nadawały się do wykonania kompleksowej diagnostyki i leczenia nieinwazyjnego chorób układu pokarmowego i oddechowego.

Pieniądze unijne dostało też kilka dużo mniejszych placówek i gabinetów. Blisko 260 tys. zł na podniesienie jakości i nowe usługi trafi do „Zyśk Centrum Stomatologii" w Olsztynie. PZOZ w Grodzicznie zakupi nowe wyposażenie gabinetów za 267 tys. zł, z czego 227 tys. zł to dotacja unijna.

Gminny ZOZ w Rybnie 220 tys. zł dofinansowania przeznaczy na sprzęt i remonty.

Niestety, kilka projektów, choć spełniły wymogi konkursu, na wsparcie musi poczekać. To m.in. olsztyński szpital przeciwgruźliczy, który aplikował o utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego (projekt wart 5,01 mln zł). A także szpital wojewódzki w Olsztynie z projektem przebudowy i modernizacji oddziału kardiologii wartym 10,8 mln zł.

Na początku września marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał kolejne umowy na dofinansowanie placówek ochrony zdrowia w regionie. Pieniądze trafią nie tylko do największych szpitali i przychodni, ale też do prywatnych gabinetów i spółdzielni lekarskich mających umowy z NFZ. Najwięcej, bo aż 33 mln zł dofinansowania, władze regionu skierują do Elbląga, do tamtejszego szpitala miejskiego. Cała inwestycja warta jest 39,5 mln zł. Za te pieniądze stary szpital zmieni się nie do poznania. Zostanie rozbudowany blok operacyjny. Będzie pięć sal operacyjnych. Trzy dostaną nowy sprzęt.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony