Lubelskie uczelnie założyły związek

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy utworzyły Związek Uczelni Lubelskich. To druga taka inicjatywa w Polsce.

Publikacja: 14.09.2017 21:00

O współpracy lubelskich szkół wyższych i stworzenie podmiotu, który będzie szerzej, niż to robią pojedyncze uczelnie, pokazywał potencjał lubelskiego środowiska akademickiego, mówiło się już od kilku lat.

Współpraca w ramach związku, przy zachowaniu autonomii uczelni, ma obejmować kilka płaszczyzn: badania i inwestycje, współpracę kadry naukowo-dydaktycznej, współpracę z biznesem przy wykorzystanie infrastruktury naukowo-badawczej, na którą w ciągu ostatnich lat dzięki wsparciu unijnych środków wydano ponad 1 mld złotych.

– Nasz region wciąż walczy o swoją pozycję, a dzięki powołaniu Związku Uczelni Lubelskich może się stać silniejszy i bardziej konkurencyjny. Razem będzie nam łatwiej występować o środki i przygotowywać wspólne projekty – mówi prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS.

Współpraca w ramach Związku Uczelni Lubelskich ma także obejmować m.in. wspólne prowadzenie kursów, monitorowanie ścieżek zawodowych absolwentów, rozwój działalności artystycznej i sportowej, m.in. tworzenie wspólnych klubów sportowych. W grę wchodzi też wspólna polityka zakupowa czy stworzenie wspólnego, silnego biura karier.

– Taki ośrodek powinien mieć odpowiednią infrastrukturę informatyczną, zatrudniać dobrze przygotowanych psychologów z zakresu doradztwa zawodowego. Nie ma sensu, aby każda uczelnia taki ośrodek rozbudowywała – uważa prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.

Uczelnie, które założyły związek, zatrudniają łącznie 6 tys. pracowników i kształcą ponad 40 tys. studentów.

Związek jest drugą tego typu inicjatywą w kraju. Pierwszy, dwa lata temu, założyły trzy uczelnie z Krakowa: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Rolniczy.

O współpracy lubelskich szkół wyższych i stworzenie podmiotu, który będzie szerzej, niż to robią pojedyncze uczelnie, pokazywał potencjał lubelskiego środowiska akademickiego, mówiło się już od kilku lat.

Współpraca w ramach związku, przy zachowaniu autonomii uczelni, ma obejmować kilka płaszczyzn: badania i inwestycje, współpracę kadry naukowo-dydaktycznej, współpracę z biznesem przy wykorzystanie infrastruktury naukowo-badawczej, na którą w ciągu ostatnich lat dzięki wsparciu unijnych środków wydano ponad 1 mld złotych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony