Ruszyły zgłoszenia do Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w JST

Laureaci I edycji programu ELoGE
fot. frdl.org.pl

Po czym poznać, że gmina jest dobrze zarządzania? Wystarczy sprawdzić, czy posiada Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Do 30 kwietnia br. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przyjmuje zgłoszenia do II edycji programu.

Efektywność i skuteczność, przestrzeganie prawa, innowacyjność i otwartość na zmiany – to tylko niektóre z 12 zasad, których według Rady Europy powinny przestrzegać lokalne samorządy. Te gminy, powiaty i województwa, które już to robią, mogą uzyskać Europejski Znak Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence – w skrócie ELoGE). W 2018 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego otrzymała od Rady Europy akredytację na przyznawanie tego znaku w Polsce. Właśnie rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do II edycji programu.

Znak ELoGE opiera się na ocenie spełniania przez zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych w wielu państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

– ELoGE podkreśla osiągnięcia jednostek samorządowych. Urzędy, które chcą otrzymać certyfikat, muszą same ocenić swoje dokonania, zweryfikować działania w odniesieniu do szczegółowo określonych standardów – wskazywała Jutta Gützkow z Rady Europy podczas uroczystości przyznania certyfikatów w pierwszej edycji programu.

I właśnie ta cecha wyróżnia ELoGE na tle innych certyfikatów samorządowych. Tutaj to jednostka samorządowa dokonuje samooceny, przeprowadza badania wśród mieszkańców oraz pracowników i radnych, a także zbiera dokumentację pozwalającą na sprawdzenie, czy samoocena jest uzasadniona. Urzędy decydujące się na udział w programie podejmują się niełatwego zadania związanego z autoewaluacją na wielu poziomach. Dzięki temu mogą nie tylko potwierdzić jakość swojej działalności, lecz także zyskać motywację i punkty odniesienia do dalszego podnoszenia standardów zarządzania w swojej jednostce samorządu terytorialnego.

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym zachęca do samodoskonalenia – jest przyznawany jedynie na dwa lata. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a odznaczenie uznawane nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie.

fot. frdl.org.pl

– Wspieranie dobrego, efektywnego zarządzania w samorządach to jeden z najistotniejszych elementów misji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – podkreśla Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL. – Zapraszamy do udziału wszystkie urzędy, którym leży na sercu podnoszenie jakości lokalnej samorządności.

Jednostka samorządu terytorialnego, która chce wziąć udział w programie ELoGE, powinna:

  1. Wypełnić ankietę zgłoszeniową,
  2. Zapewnić wypełnienie ankiety przez odpowiednią grupę mieszkańców oraz radnych i pracowników urzędu (ankieta)
  3. Wypełnić internetową matrycę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (wypełnia pracownik JST),
  4. Publicznie zaprezentować wyniki samooceny,
  5. Spełnić kryteria określone w regulaminie programu.

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać Znak, można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Patronem medialnym II edycji ELoGE w Polsce jest „Rzeczpospolita. Życie Regionów”, zaś partnerem technologicznych – portal Webankieta.pl.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Szczęście w nieszczęściu: klientom PBS Sanok udaje się odzyskać wkłady

Samorządy, które miały pieniądze na kontach w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku, otrzymały ich ...

Kolejny Most dla regionów ze wsparciem

1,2 mln zł rządowego dofinansowania trafi na dokumentację mostu Perlejewo-Jabłonna Lacka na Bugu. Wsparcie ...

Głos seniorów ma być lepiej słyszalny

Jeśli gmina liczy 20 tys. mieszkańców i co najmniej 100 osób w wieku po ...

Uciążliwymi sąsiadami dla mieszkańców są m.in. chlewnie

Sąsiedzi będą mogli zrobić niewiele

Nowe przepisy, zamiast pomóc społecznościom lokalnym rozwiązywać problemy z uciążliwymi inwestycjami, jeszcze im to ...

O wyniku głosowania przesądził tylko jeden głos

W podjęciu uchwały brali udział radni, którym wygasły mandaty. W uchwale z czerwca 2018 ...