Widzimy nowy wymiar samorządu

Zapraszamy na konferencję „Samorząd 6.0”, która będzie łączyła trzy wymiary: samorządy, przedsiębiorców i naukowców. Chcielibyśmy, żeby 6.0, czyli najwyższa jakość, najwyższa ocena, było zarezerwowane dla samorządów – mówi Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki.

Publikacja: 29.05.2023 09:00

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Wieliczce

Na początku czerwca Wieliczka organizuje dużą międzynarodową konferencję. Co to za wydarzenie?

Będzie to druga taka konferencja. Pierwsza odbyła się w październiku. Zrodził się tam pomysł, aby kontynuować dyskusję o różnych obszarach samorządowych. Wtedy była mowa przede wszystkim o finansach, o gospodarce, także w wymiarze międzynarodowym. Zastanawialiśmy się, jak wzmocnić wymowę tego spotkania. Konferencja „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny – Usługi gospodarcze – Nowoczesne finanse”, która odbędzie w Wieliczce w dniach 5–6 czerwca, będzie łączyła trzy wymiary: samorządowy, gospodarczy, czyli przedsiębiorców, i uczelniany, czyli naukowców. Taki trójkąt spotka się po to, żeby rozmawiać o teraźniejszości i przyszłości.

Co oznacza hasło „Samorząd 6.0”?

W tej nazwie dopatrujemy się różnych intencji tego spotkania. Przede wszystkim jest to perspektywa. Zastanawiamy się, co będzie za 10, 20, 30 lat. Może wydawać się, że rok 2060 jest odległy, ale gdy popatrzymy wstecz na lata 90., zobaczymy, jak szybko biegnie czas. W tej nazwie zawiera się też podejście do jakości. Tak jak w różnych rankingach jakościowych wybrzmiewa 4.0 czy 5.0, chcielibyśmy, żeby to 6.0, czyli najwyższa jakość i najwyższa ocena, było w przyszłości zarezerwowane dla samorządów.

Wspomniał pan o współpracy nauki z samorządami. Konferencja ma zbliżać te dwa światy. Na czym może polegać współpraca i jakie korzyści może przynieść?

Wiele projektów oczywiście realizujemy wspólnie od lat. Każdy samorząd potrzebuje obszaru doradczego. Ale my potrzebujemy połączenia sił. Czasami nasz głos jest samodzielny i w tej samodzielności może jest mniej słyszalny. Pierwszy etap polegał na tym, byśmy spotkali się z ekspertami i porozmawiali. To się sprawdziło, dlatego że zaczęliśmy rozmawiać o obszarach, które nas w kraju otaczają, czyli o gospodarce, usługach społecznych, o jakości. Takim szczególnym tematem są właśnie usługi społeczne. W świecie nauki jest to analizowane, a w świecie praktyki po prostu jest to widoczne. Więc wzmocnienie wspólnego głosu będzie miało duży wymiar. Bardzo nam też zależało, aby to były poważne, silne instytucje. Nieprzypadkowo w Wieliczce zobaczymy jako współorganizatorów Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, ale zobaczymy też przedstawicieli uniwersytetów z Bukaresztu, Kijowa, myślę, że także z Niemiec, Francji. Świat nauki będzie bardzo mocno reprezentowany w różnych dziedzinach, również związanych z innowacyjnością. Spotkają się praktycy i teoretycy, będą także przedstawiciele izb gospodarczych. Według mnie to będzie stanowiło o sile konferencji, która – tak jak poprzednia – zakończy się konkretnymi wnioskami i projektami. Bardzo mocno podczas konferencji zabrzmi tematyka ukraińska, czyli połączenia świata nauki Ukrainy i Polski, również przy wzmocnieniu samorządów. Dlaczego? Dlatego, żeby osoby na przykład z Ukrainy miały możliwość uzyskiwania podwójnych świadectw, ukraińskiego i polskiego, a żeby ten obszar praktyczny był w wymiarze samorządowym.

Patrząc na program konferencji, zauważyłem bardzo silną obecność kwestii zrównoważonego rozwoju, zielonej transformacji, w tym w wymiarze samorządowym. Jakie miejsce zajmują te zagadnienia w koncepcji samorządu 6.0?

Już w październiku zdecydowaliśmy, że powołamy Instytut Zrównoważonego Rozwoju wspólnie z partnerami z Bukaresztu i Ukrainy. Ma on połączyć nasze projekty w wymiarze ekologicznym, czyli w ochronie środowiska, ale również w usługach społecznych. Bo tak naprawdę zrównoważony rozwój nie jest niczym odległym. On wymaga planowania – jak my to nazywamy – jak najbliżej mieszkańców. Często jesteśmy świadkami różnych globalnych spotkań i dyskusji, ale przyszła pora na rozmowę o tym, co jest w naszych miejscach zamieszkania. Jeżeli chcemy stworzyć siłę zrównoważonego rozwoju, powinniśmy rozmawiać o usługach społecznych, o codziennym funkcjonowaniu komunikacji, dostarczania wody, odprowadzania ścieków, bo to jest ochrona środowiska. Często idziemy za daleko, a zapominamy o takich podstawowych rzeczach. Dlatego instytut stał się płaszczyzną naszej rozmowy, ale również planowania. W Wieliczce zabrzmi głos właśnie w tych wymiarach, przy bardzo mocnym głosie ekspertów. Tak by nie była to tylko rozmowa, ale żeby powstały wspólne rozwiązania ukierunkowane na przygotowanie projektów, również unijnych, międzynarodowych.

Zaintrygował mnie temat jednej z sesji dotyczący wpływu innowacji na funkcjonowanie wspólnot lokalnych. Jaki jest ten wpływ?

Proszę zobaczyć, jak świat się szybko zmienia. Dziś wszyscy mówią o sztucznej inteligencji, o usługach, o komórkach, o łączności. I choć o tym nie myślimy, to w rzeczywistości w tym wszystkim jest innowacyjność. Więc usługi społeczne też potrzebują coraz wyższych standardów. Uczelnie są tu kluczem, dlatego że ich obszary badawcze pokazują rozwiązania, które przyspieszą nasze funkcjonowanie. Przyspieszała je czasami wojna, jak ta w Ukrainie, czasami pandemia. Ale my byśmy chcieli, żeby teraz zmiany przyspieszyła nauka, żebyśmy nie celowali na oślep. Tylko żebyśmy na przykład powiedzieli, że w kwestiach energetycznych chcielibyśmy, żeby dane miasto, duże czy małe, było samowystarczalne, tu potrzebujemy jasnego głosu naukowców. Żeby już nie przedobrzyć, żeby nie powiedzieć, że każdy będzie budował elektrownię atomową, bo to jest niewykonalne, czy że każdy będzie budował jakieś inne rozwiązania, bo po prostu jest to niemożliwe. Może wspólne projekty trzeba zrealizować w obszarze trochę większym, metropolitalnym. Ale według mnie, aby przekonać do tego naszych mieszkańców, potrzebny jest głos ekspertów. Dialog społeczny jest tutaj kluczem.

Jak można dołączyć do konferencji, która odbędzie się w wielickiej Mediatece?

Konferencja jest otwarta, ze względów organizacyjnych prosimy tylko o rejestrację. Poza panelami dyskusyjnymi będą też np. spotkania i koncerty. Zostaną także wręczone medale dobroci osobom, które bardzo ciężko pracują na przykład na rzecz Ukrainy, a także statuetki zrównoważonego rozwoju osobom, które działają na rzecz ochrony środowiska. Chcemy też podziękować naszym partnerom za to, że możemy budować przestrzeń samorządową.

Rejestrować się można przez stronę internetową?

Tak, wystarczy wejść na stronę międzynarodowej konferencji „Samorząd 6.0”, zarejestrować się i wskazać obszary, którymi ktoś jest zainteresowany. Spotkania planujemy w kilku miejscach. Mamy co pokazać: mamy strefę aktywności gospodarczej, mamy centrum dla uchodźców, mamy nowe budynki edukacyjne czy konferencyjne. Chcemy, by konferencja miała charakter studyjny.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Wieliczce

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Wieliczce

Na początku czerwca Wieliczka organizuje dużą międzynarodową konferencję. Co to za wydarzenie?

Pozostało 98% artykułu
Z regionów
Wybory do Parlamentu Europejskiego: Dopilnuj, żebyś był w spisie
Z regionów
Krzyże w urzędach. Czy inne miasta pójdą w ślady Warszawy i Rafała Trzaskowskiego?
Z regionów
Największe polskie miasta skorzystały na akcesji do Unii Europejskiej
Z regionów
Arkadiusz Wiśniewski: Przez ostatnie lata przeciwstawiano jedne samorządy drugim
Z regionów
Wojna Rosji z Ukrainą sprawi, że autobusy w Polsce będą jeździć rzadziej?