II Kongres Małych i Średnich Miast w Chełmie

Już dziś zaczyna się II Kongres Małych i Średnich Miast, który Związek Miast Polskich wraz z miastem Chełm i Unią Miasteczek Polskich organizują w dniach 19-21 kwietnia 2023 r. w Chełmie.

Publikacja: 19.04.2023 20:00

II Kongres Małych i Średnich Miast w Chełmie

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym II Kongresu Małych i Średnich Miast

Kongres odbywa się pod patronatem honorowym Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Weźmie w nim udział prawie 300 uczestników. Miejscem Kongresu jest Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej, ul. Partyzantów 40.

Cel Kongresu to podsumo¬wanie dotychczasowych lokalnych i krajowych polityk rozwoju, dedykowanych małym i średnim miastom (efekty wdrażanych polityk, analiza deficytów rozwo¬jowych, wypracowanie wniosków i rekomendacji). Aby dyskusja była konstruktywna i miała przełożenie na politykę państwa, organizatorzy zaprosili do niej m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego i innych przedstawicieli rządu.

- Skomplikowana sytuacja w wielu obszarach funkcjonowania i realizacji zadań miast jest dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Nasze środowisko wskazuje - niezależnie od doraźnych rozwiązań - niezbędność wypracowania rozwiązań systemowych, zapisanych w ustawach oraz strategiach i politykach publicznych państwa. Obecnie, w przededniu wyborów parlamentarnych, jest dobry moment, aby o tym rozmawiać. Możemy zaakcentować problemy i wyzwania stojące przed małymi i średnimi miastami, licząc że wypracowane wspólnie na Kongresie rekomendacje i postu¬laty znajdą swoje odzwierciedlenie w programach wyborczych wszystkich sił politycznych – piszą organizatorzy.

Dyskusje będą odbywać się w blokach tematycznych: Potencjał małych i średnich miast, Potencjał turystyczny polskich małych i średnich miast, Rozwój biznesu w małych i średnich miastach, Innowacyjność w rozwoju małych i średnich miast, Wojna w Ukrainie – skutki dla polskich miast; biznes w obliczu wojny.

Udział w Kongresie będzie też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń miast w trakcie debat oraz w kuluarach i na nieformalnych spotkaniach.

Podczas uroczystej kolacji 20 kwietnia odbędzie się także wręczenie wyróżnień dla najbardziej aktywnych miast w kategoriach - Miasto Lider Rozwoju i Miasto Lider Edukacji. Organizatorzy Kongresu postanowili wyróżnić małe i średnie miasta, w których w efekcie działań samorządu, innych instytucji publicznych, przedsiębiorców i mieszkańców powstało najwięcej nowych obiektów budowlanych oraz te, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji.

Kongres został objęty patronatem medialnym przez: Serwis Samorządowy PAP, Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą Życie Regionów, Super Tydzień Chełmski, Radio Lublin i Radio Bon Ton.

Na transmisję II Kongresu Małych i Średnich Miast zapraszamy na profilu Związku Miast Polskich na Facebooku

Więcej informacji (w tym program wydarzenia)

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym II Kongresu Małych i Średnich Miast

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym II Kongresu Małych i Średnich Miast

Kongres odbywa się pod patronatem honorowym Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Weźmie w nim udział prawie 300 uczestników. Miejscem Kongresu jest Sala Widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej, ul. Partyzantów 40.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Z regionów
Od stycznia obowiązki dla samorządów związane z kwalifikacją wojskową
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Materiał partnera
Biegnij Warszawo po raz piętnasty
Z regionów
W miastach brakuje motorniczych i kierowców. Cięcia kursów.
Z regionów
Samorządy ruszają z kampanią zachęcającą do głosowania
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Z regionów
Samorządy czekają na zmiany
Z regionów
Wieś często pomaga miastu. "Są oczywiście minusy tego procesu"