To nie są łatwe czasy dla ludzi pragnących mówić o wolności, wyrażać własne przekonania. Takie głosy płyną z licznych spotkań i wydarzeń, jakie w ostatnich tygodniach odbyły się na Pomorzu Zachodnim - regionie, który mówi, że chce budować otwarte i dzięki temu silne społeczeństwo.  

– Dożyliśmy takich czasów, że w dyskusji o prawach człowieka zamiast rozmawiać o przyszłości, cofnęliśmy się do podstawowych pytań jak bronić praw człowieka. Mimo wszystko dalej wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej. Na pewno na Pomorzu Zachodnim  będziemy robić wszystko, by tworzyć region przyjazny człowiekowi – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Obrończyni Praw Człowieka Gdy w ostatnich miesiącach przez Polskę przetaczały się liczne protesty w obronie praw kobiet, główne wydarzenia w zachodniopomorskim ogniskowały na Pl. Solidarności w Szczecinie. Setki osób spotykały się cyklicznie, by wyrazić solidarność z kobietami, którym odebrano prawa do decydowania o własnym zdrowiu i życiu. Swoim autorytetem, silą argumentów i wyrazistym przekazem protestujących wspierała prof. Inga Iwasiów. Na co dzień literaturoznawczyni, krytyczka literacka, poetka i prozaiczka, profesorka nauk humanistycznych z Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas zgromadzeń wielokrotnie zabierała głos, wspierała słowem i mobilizowała do obrony wolności. Dla takich osób, stawających po stronie słabszych marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  Olgierd Geblewicz stworzył specjalne wyróżnienie - nagrodę „Obrońcy Praw Człowieka”.

Prof. Inga Iwasiów – Obrończynią Praw Człowieka na Pomorzu Zachodnim

Prof. Inga Iwasiów – Obrończynią Praw Człowieka na Pomorzu Zachodnim

 – Jestem zaskoczona i trochę zakłopotana. Sądzę, że jest tak wiele osób, które bardzo realnie walczą o prawa człowieka. Faktycznie, żyjemy w czasach załamania tej społecznej filozofii, w której centrum stoją prawa człowieka i ich niezbywalność. Z jednej strony powinniśmy rozszerzać pulę praw człowieka, bo coraz więcej wiemy o potrzebach ludzi, o złożonej ludzkiej podmiotowości. Coraz więcej wiemy też o mechanizmach naruszania integralności człowieka. Żyjemy przecież w kraju, w którym na jego obrzeżach dzieją się rzeczy horrendalne – mówiła prof. Inga Iwasiów.  – Próbuję reagować, a tą reakcją są najczęściej teksty, które piszę. Dziękuję, że za ten rodzaj aktywności jestem doceniana. Mam nadzieję, że w przyszłości rzadziej będę brała udział w protestach, a częściej w radosnych paradach. Mam nadzieję, że będę mogła pisać jak piękny jest świat, a nie o tym, kto znów przekroczył nasze ludzkie granice.

W trakcie spotkania z laureatką nagrody marszałek Olgierd Geblewicz podkreślał, że obecnie żyjemy w państwie opresyjnym i dysfunkcyjnym, w którym jedynie podwyższane są kary i zabierane są wolności obywatelskie. – Niestety żyjemy w państwie, które wszystko może. Sprowadza się do formatowania człowieka na jakieś podobieństwo, do podcinania skrzydeł – mówił marszałek.

Nie dla pogardy i mowy nienawiści, tak dla równości Nagroda dla Obrończyni Praw Człowieka była jednym z wielu akcentów wpisujących się w obchody „Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na Pomorzu Zachodnim”. Do stolicy regionu przyjechały pełnomocniczki do spraw równego traktowania z kilkunastu samorządów, co było okazją do rozmowy o szerszym wdrażaniu dobrych praktyk dedykowanych polityce równościowej i lokalnemu finansowaniu takich działań. O rosnącej skali przestępstw popełnianych z nienawiści opowiadał Piotr Niemczyk – ekspert w kwestiach bezpieczeństwa i analityk służb specjalnych. W Szczecinie gorącej dyskusji towarzyszyła symulacja rozprawy sądowej na temat szerzenia nienawiści. Zainteresowanie spotkaniem w Koszalinie przerosło oczekiwania i możliwości - zabrakło miejsc.

Region stawiający na otwartą społecznośćOchrona i szacunek należą się każdemu, bez względu na rasę, płeć, pochodzenie, przekonania. Wraz z organizacjami pozarządowymi, chcemy wspierać działania przyczyniające się do budowania świadomego i tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Coraz więcej wiemy też o mechanizmach naruszania integralności człowieka. Żyjemy przecież w kraju, w

Coraz więcej wiemy też o mechanizmach naruszania integralności człowieka. Żyjemy przecież w kraju, w którym na jego obrzeżach dzieją się rzeczy horrendalne – mówiła prof. Inga Iwasiów

Na co dzień Pomorze Zachodnie współpracuje z licznymi stowarzyszeniami. Pomaga finansowo w działaniach równościowych oraz podnoszeniu świadomości prawnej. Pomaga działaniom dedykowanym wsparciu psychologicznemu dla kobiet czy mniejszości. Region, jako pierwszy w Polsce pomógł w opracowaniu diagnozy sytuacji osób LGBTQ+. Raport wykazał olbrzymią skalę agresji fizycznej i nienawiści, z jakimi te osoby spotkają się na co dzień. Działania wpisują się w samorządową strategię budowania otwartej, tolerancyjnej i pełnej szacunku do wolności społeczności. Władze województwa dostrzegają olbrzymie znaczenie we wzmacnianiu potencjału demograficznego, funkcji rodziny oraz włączeniu społecznym i zapewnieniu szans rozwojowych wszystkim mieszkańcom regionu.  Budowanie otwartej społeczności jest jednym z celów Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2023.

Materiał Promocyjny