Sukces Dolnego Śląska: do regionu trafi niemal 11 mld zł

Komisja Europejska zaakceptowała Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021–2027 wraz z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. To wielki sukces zarządu województwa, który prowadził w tej sprawie wielomiesięczne negocjacje z Komisją.

Publikacja: 11.12.2022 21:00

Do subregionu wałbrzyskiego, na wsparcie rozwoju terenów pogórniczych, trafi 581 mln euro z Funduszu

Do subregionu wałbrzyskiego, na wsparcie rozwoju terenów pogórniczych, trafi 581 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

W najbliższych latach Dolny Śląsk będzie dysponował największym w historii województwa budżetem unijnym. Będzie to prawie 11 mld zł, które zostaną wykorzystane na zrównoważony rozwój całego regionu.

– Nowy program regionalny to prawie 11 mld zł na rozwój Dolnego Śląska. To ogromna szansa dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, a także uczelni i szkół. Z całą pewnością będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla naszego regionu – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców. – W minionych latach udowodniliśmy, że wiemy, jak skutecznie korzystać z unijnego wsparcia. Jestem przekonany, że te pieniądze pomogą utrzymać wysoką dynamikę rozwoju regionu – podkreśla.

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDŚ) 2021–2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania unijnych pieniędzy w regionie w najbliższych latach. Po miesiącach negocjacji i wspólnej pracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, przedstawicielami przedsiębiorców, szkolnictwa wyższego i organizacjami otoczenia biznesu, dokument został wysłany do Komisji Europejskiej, która ostatecznie go zaakceptowała.

Władze regionu z dokumentacją programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, wysłaną do KE. Od le

Władze regionu z dokumentacją programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, wysłaną do KE. Od lewej: Krzysztof Maj, członek zarządu województwa, wicemarszałek Grzegorz Macko, marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski i Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa

– Bardzo się cieszę, że udało nam się ostatecznie doprowadzić do końca proces negocjacyjny z Komisją Europejską. Jako samorząd województwa jesteśmy gotowi na wydatkowanie środków finansowych, które zostały przygotowane dla naszego regionu. Zapraszam wszystkich samorządowców i interesariuszy do współpracy z samorządem województwa, który pozostaje dysponentem funduszy. Już wkrótce będziemy rozpisywać pierwsze konkursy – zapowiada wicemarszałek Grzegorz Macko z Prawa i Sprawiedliwości.

Rekordowy budżet

Przyznana Dolnemu Śląskowi kwota jest niemal dwukrotnie wyższa niż początkowa propozycja w ramach FEDŚ. Z wyjściowej kwoty 870 mln euro, pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, województwo finalnie otrzyma ok. 1,7 mld euro.

– Ten rekordowy budżet zostanie wykorzystany na zrównoważony rozwój całego Dolnego Śląska. Środki unijne to ogromna szansa dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, a także uczelni i szkół. Z całą pewnością będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla naszego regionu. To wielki sukces zarządu województwa, który negocjował fundusze europejskie z KE oraz przez wiele miesięcy prowadził konsultacje z samorządowcami i innymi partnerami – podkreśla wicemarszałek Marcin Krzyżanowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Dolny Śląsk uzyskał również drugą co do wielkości (po Śląsku) kwotę wsparcia dla regionu węglowego – 581 mln euro. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, bo tak będzie nazywał się nowy unijny instrument, w ramach którego będą dostępne te pieniądze, będzie miał za zadanie wsparcie rozwoju subregionu wałbrzyskiego.

Fundusze unijne umożliwią realizację wielu potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji. Zostaną wykorzystane m.in. na wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości, poprawę efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, ochronę zdrowia, aktywizację zawodową, edukację oraz włączenie społeczne mieszkańców.

Wśród inwestycji wspieranych unijnymi pieniędzmi znajdą się także projekty związane z kapitałem ludzkim, które w ramach polityki spójności uważane są za jeden z europejskich priorytetów. To jednak nie wszystko. Podobnie jak do tej pory Unia Europejska nadal będzie wspierać inwestycje podnoszące jakość życia, takie jak projekty z zakresu ochrony środowiska i klimatu, oraz inwestycje w infrastrukturę.

– Fundusze Europejskie mają nam pomóc w rozwoju wielu dziedzin, m.in. infrastruktury transportowej – drogowej i kolejowej. Chcemy zagwarantować mieszkańcom Dolnego Śląska jak najlepsze warunki do komfortowego życia – podkreśla członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda z Bezpartyjnych Samorządowców. – Środki unijne pozwalają na dynamiczny rozwój społeczny i gospodarczy. Dzięki dotychczasowemu programowi na Dolnym Śląsku powstało wiele ważnych inwestycji znacząco wpływających na poprawę jakości życia Dolnoślązaków. Dążymy do tego, aby ten poziom cały czas wzrastał – dodaje.

Inwestycje w rozwój

To dzięki dofinansowaniu z UE realizowane są m.in. inwestycje związane ze sportem i rekreacją, takie jak otwarte niedawno nowoczesne Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Jest to najnowocześniejszy ośrodek biatlonu i narciarstwa biegowego w Polsce i Europie, położony w wyjątkowym miejscu, gdzie śnieg zalega nawet 150 dni w roku. Z ośrodka mogą korzystać wszyscy chętni, zarówno zawodowi sportowcy i kadry narodowe, jak też amatorzy).

Europejskie pieniądze wspierają także inwestycje w infrastrukturę, zarówno drogową, jak i kolejową. To właśnie dzięki wykorzystaniu środków unijnych samorząd województwa rozwija sieć regionalnych tras kolejowych – przejmuje od PKP linie, często nieużywane od lat, rewitalizuje je i wprowadza na nie nowoczesne pociągi, zmniejszając wykluczenie komunikacyjne mieszkańców Dolnego Śląska.

– Dzięki unijnemu wsparciu obserwujemy pozytywne zmiany w większości dziedzin naszego codziennego życia: wielkie inwestycje infrastrukturalne, mocne wsparcie innowacji i rozwoju naszego regionu. Dolnoślązacy potrafią skutecznie wykorzystać szanse, jakie dają nam fundusze unijne, i są gotowi na kolejne wyzwania – mówi członek zarządu województwa Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców. – Wschodnia Obwodnica Wrocławia, obwodnica Jeleniej Góry, nowe stacje kolejowe na trasie do Jelcza-Laskowic czy nowoczesne pociągi Kolei Dolnośląskich – to wszystko inwestycje, które były możliwe dzięki wsparciu unijnemu. Jestem przekonany, że nowy Program Regionalny umożliwi zrealizowanie kolejnych projektów, których oczekują mieszkańcy Dolnego Śląska – zaznacza.

Skuteczne działania

Przypomnijmy, że lokalni włodarze z Dolnego Śląska bardzo aktywnie działali na rzecz przyznania regionowi jak największych środków europejskich. Obok wielomiesięcznych negocjacji, pod koniec października samorządowcy z Subregionu Wałbrzyskiego razem z zarządem województwa podpisali apel do Komisji Europejskiej o nieblokowanie środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska.

„Wspólnie apelujemy do Komisji Europejskiej o akceptację Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego Subregion Wałbrzyski i programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027. Środki unijne są dla lokalnych społeczności szansą na dynamiczny rozwój i poprawę jakości życia wszystkich Dolnoślązaków”, napisali samorządowcy.

Dodatkowo apel do polskich europarlamentarzystek i europarlamentarzystów w sprawie poparcia działań samorządu województwa na rzecz przyznania subregionowi wałbrzyskiemu wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wystosował także marszałek Cezary Przybylski.

Dzień później do Komisji Europejskiej przekazana została finalna wersja programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. To właśnie ten dokument został w ubiegłym tygodniu zaakceptowany przez Komisję Europejską.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

W najbliższych latach Dolny Śląsk będzie dysponował największym w historii województwa budżetem unijnym. Będzie to prawie 11 mld zł, które zostaną wykorzystane na zrównoważony rozwój całego regionu.

Pozostało 96% artykułu
Z regionów
Samorządy ruszają z kampanią zachęcającą do głosowania
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Z regionów
Samorządy czekają na zmiany
Z regionów
Wieś często pomaga miastu. "Są oczywiście minusy tego procesu"
Z regionów
Nasza rola na polskim rynku dopiero się rozwija
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Z regionów
80 lat temu wybuchło Powstanie w Getcie Białostockim
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej