Studia MBA w ochronie zdrowia w Akademii WSB adresowane są do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia oraz osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia. Według zmian planowanych przez Resort Zdrowia osoby te zobowiązane będą m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia.  Formuła studiów zapewnia pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi.  

- Studia MBA w ochronie zdrowia w Akademii WSB mają zapoznać słuchaczy z funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia w kraju i na świecie. Program zbudowany jest z modułów tj.: zarządzanie strategiczne, finanse i rachunkowość, przywództwo i zarządzanie kapitałem ludzkim, prawo w ochronie zdrowia, standardy medyczne, z których każdy uwzględnia specyfikę funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych i treningów kierowniczych. Absolwenci kierunku mogą otrzymać dodatkowe certyfikaty, w tym "Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska". Partnerem biznesowym jest EY Polska, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność i prestiż tego kierunku - mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB - Rektor Akademii WSB. 

materiały prasowe

Studia MBA w ochronie zdrowia realizowane będą w trakcie 3 semestrów (400 godzin).

Studia MBA w ochronie zdrowia w Akademii WSB stanowią odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuacja na rynku usług zdrowotnych, stale rosnącą konkurencję oraz związane z tym zabieganie o pacjenta. Z raportu Future Health Index 2020 wynika, że blisko połowa pracowników służby zdrowia (44%), w tym kadra zarządzająca uważa, iż studia nie przygotowały ich do wykonywania zadań administracyjnych związanych z ich pracą. Wysoka jakość opieki zdrowotnej to nie tylko usługi, ale również zasoby medyczne, kadrowe, infrastrukturalne i finansowe, które są zorganizowane w możliwie najbardziej efektywny sposób.