Materiał przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Z projektu przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu skorzystają 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych. Marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski przekazali 2 września nowe bransoletki życia pierwszym uczestnikom programu, z którymi spotkali się w centrum operacyjnym działającym w kompleksie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Włocławskiej.

Zaproszenie dla gmin

– Zainteresowanie bransoletkami życia na etapie pilotażu było ogromne, dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie stałego systemu tego rodzaju wsparcia, opartego na własnym, działającym 24 godziny na dobę centrum operacyjnym. Takie rozwiązanie ma dodatkową zaletę w postaci możliwości rozszerzania oferty – podkreślił marszałek województwa kujawsko-pomorskiego  Piotr Całbecki, który podczas spotkania z pierwszymi seniorami uczestniczącymi w programie  życzył im przede wszystkim zdrowia. 

Opiekuńczo-ratunkowym systemem teleopieki domowej, na który składają się mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz działające 24 godziny na dobę centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się ich 78 (zaproszenie jest nadal otwarte). 79. partnerem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, które wzięło na siebie organizację centrum teleopieki (Kujawsko-Pomorskie Telecentrum), w którym dyżurują wykwalifikowani ratownicy medyczni.   

Ważna pomoc sąsiedzka

Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowano dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty będą pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.

Projekt z budżetem w wysokości 19 mln zł, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Wartość wsparcia wynosi ponad 16 mln zł.