Tag: „sztuka””Życie Regionów”

Nasze podziemia to bogate kopalnie sztuki

Modę na rewitalizację poprzemysłowych obiektów – fabryk, hut, kopalni widać w regionach. Działalność przemysłowa ustępuje ...