Tag: projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Wieś inaczej rządzona

Sołtys mógłby wnioskować o przyznanie mu wynagrodzenia za wykonywanie zadań, które nie są związane ...