Tag: „projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”

Ludność pod lepszą ochroną

Władze lokalne będą musiały dokładnie zaplanować, jak pomagać w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.