Tag: „prawo dla samorządów”

Z inwestycjami ma być łatwiej

Przy ubieganiu się o wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej nie trzeba będzie wykazywać, że ...

Koszty uwłaszczenia bardzo różne

Warszawa, Wrocław i Gdańsk przyznały mieszkańcom wysokie upusty. Nie wszyscy są tak hojni. Argumentują, ...

Lepiej lokalnie walczyć z hałasem

Władze miast nie chcą przekazywać obowiązku sporządzenia map akustycznych marszałkom województwa, a ci obawiają ...

Z obchodzeniem przepisów jest problem

Część długu samorządów jest ukrywana w spółkach komunalnych w majestacie prawa. Rz: Kontrolerzy regionalnych ...

Sklep nie mógł powstać w pobliżu cmentarza

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy uniemożliwiła bliskość strefy ochronnej miejsca pochówku. Burmistrz odmówił ustalenia ...

Z poradami mogą być problemy

W przyszłym roku samorządy dostaną więcej środków na bezpłatna pomoc prawną , ale i ...

Trzeba uważać, określając preferencje w przyjęciu do placówek

Obowiązkowe dla sześciolatków roczne przygotowanie przedszkolne nie daje podstaw do ich szczególnego traktowania podczas ...

Gminy wiedzą, co robić

Władzom miast nie powinno się odbierać swobody w ustalaniu stawek za domki letniskowe oraz ...

Resort potrafi zmienić zdanie

Minister energii łagodzi wymogi dla firm dbających o porządek. Wykorzystał sugestie samorządowców i biznesu. ...