Tag: „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji”

Ludność pod lepszą ochroną

Władze lokalne będą musiały dokładnie zaplanować, jak pomagać w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.