Tag: gminy

Gminne herby do poprawki. Samorządowcy też prowadzą politykę historyczną

Samorządy miast i gmin zmieniają swoje emblematy. Najczęściej powodem jest chęć nawiązania do własnej ...

Inkasent nie może obliczyć należności

Ewentualne trudności z egzekwowaniem obowiązku poboru opłat lokalnych mogłyby być rozwiązane przez właściwą organizację ...

Gminy wspólnie szukają inwestorów

Dziesięć łódzkich gmin tworzy bazy terenów inwestycyjnych na swoim terenie. Razem będą szukać chętnych, ...