Politechnika Śląska zajmuje 8.pozycję w grupie 10 laureatów wyłonionych spośród ponad 400 szkół wyższych w Polsce. Uczelnie oceniono na podstawie programu doskonalenia badań naukowych i rozwoju kształcenia. Program Politechniki Śląskiej uzyskał bardzo wysoką notę.

– Każda z 10 uczelni uzyska dziesięcioprocentowy wzrost subwencji. Politechnika dostanie blisko 35 milionów złotych, zmieni się także sposób naliczania kwoty subwencji. W przypadku uczelni badawczej większy nacisk kładzie się na działalność badawczą. To wielki zaszczyt i prestiż, ale też wielki obowiązek dla nas – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Jednym z kluczowych elementów w ramach konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” było zdefiniowanie priorytetowych obszarów badawczych przez gliwicką uczelnię

W 12. edycji konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK 2019 drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Techniczne” zajęła Politechnika Śląska w Gliwicach.

Uczelnie biorące udział w konkursie były oceniane na podstawie takich kryteriów, jak m.in. rekrutacja na studia, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, wsparcie we współpracy międzynarodowej.

Dodatkowo w listopadzie na gliwickiej uczelni otwarto Laboratorium Nowoczesnych Technologii, w którym studenci będą doskonalili umiejętności z zakresu sterowania ruchem kolejowym. Zostało ono ufundowane przez firmę Bombardier Transportation Polska, światowego lidera technologii dla transportu szynowego i jednocześnie największego międzynarodowego inwestora w branży kolejowej w Polsce.

Laboratorium mieści się na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studenci będą w nim zdobywać teoretyczne i praktyczne umiejętności przygotowujące do przyszłej pracy zawodowej, m.in. z zakresu sterowania ruchem kolejowym. Dzięki współpracy Politechniki Śląskiej z firmą Bombardier studenci będą też odbywać praktyki i staże w tym przedsiębiorstwie, które z kolei spośród studentów będzie rekrutować przyszłych pracowników. Obecnie w zakładach Bombardier Transportation w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu pracuje ponad 2 500 osób.