Materiał przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Inwestycja obejmuje remont dwóch z trzech drewnianych, pokrytych tarniną konstrukcji, z których paruje aromatyczna solanka – właśnie tej przy deptaku, przy której robią sobie selfie niemal wszyscy odwiedzający Ciechocinek goście, i sąsiedniej – oraz remont obsługującej cały kompleks przepompowni solanki, a także zagospodarowanie terenu wokół (ścieżki, oświetlenie, zieleń).

– Z ulgą przyjęliśmy deklarację ze strony wykonawcy, że tężnia przy deptaku zostanie częściowo udostępniona jeszcze w lipcu. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia kompleksu tężniowego dla miasta, którego pomyślność oparta jest w dużej mierze na wpływach z turystyki – podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Budżet inwestycji, która rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku i zakończy w grudniu, wynosi 22 mln zł, lwią część stanowią w nim środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

""

Tężnia przy głównym deptaku w Ciechocinku została właśnie udostępniona spacerowiczom po remoncie / fot. Andrzej Goiński/UMWKP

regiony.rp.pl

Tężnie solankowe – będące początkowo urządzeniami do przemysłowej eksploatacji podziemnych złóż soli, ale szybko zamienione w miejsca służące naturalnym inhalacjom na gruncie modnej w XIX wieku medycyny fizykalnej – można spotkać w wielu miasteczkach Europy. Te w Ciechocinku są jednak wyjątkowe – stanowią największy tego typu kompleks na Starym Kontynencie.

Pierwsze dwie wybudowano w Ciechocinku w latach 1824–1828 według projektu Jakuba Graffa, profesora Akademii Górniczej w Kielcach, z inicjatywy Stanisława Staszica, który był jednym z twórców koncepcji przemysłowego wykorzystania zalegających pod Ciechocinkiem pokładów soli. (Staszic, postać wielce dla rozwoju polskiego przemysłu zasłużona, ma swój skromny pomnik dłuta Edwarda Haupta w ciechocińskim parku Tężniowym). Trzecią – w roku 1859.

Remonty tężni muszą się odbywać regularnie co kilka–kilkanaście lat. Ten obecny obejmuje odtworzenie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, odnowienie pomostów spacerowych i instalacji doprowadzających solankę, a także wymianę tarniny. Ta ostatnia przyjeżdża tym razem do Ciechocinka z Bieszczad i Ukrainy. Na koniec obiekty zostaną oświetlone potężnymi punktowymi reflektorami – tak, jak czyni się to w przypadku cennych zabytków architektury.

Oparte na naturalnej solance tężnie, choć nie tak sławne i znacznie nowsze, ma też inne kujawsko-pomorskie miasto, Inowrocław. W ostatnich miesiącach także tu przeprowadzono solidny remont, wykorzystując finansowanie z RPO. Naturalne inhalatorium zaprasza do spacerów!