Materiał przygotowany przez Pomorze Zachodnie – partnera serwisu regiony.rp.pl

Dzięki niemu powstały m.in. mieszkania wytchnieniowe, szkolono opiekunów, czy też tworzono system sąsiedzkiej pomocy.

Konkurs organizuje Fundacja Instytut Regionalnego. Jego celem jest popularyzacja wśród samorządów dobrych praktyk związanych z dostosowaniem usług, jak i otoczenia dla osób niepełnosprawnych. Odbywa się już od 10 lat.

–  Zwycięstwo w konkursie „Samorząd Równych Szans” to dla nas szczególna nagroda, która pokazuje kierunek naszych codziennych działań – komentuje Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. –Na Pomorzu Zachodnim chcemy stanowić spójną społeczność, która daje szansę każdemu. Jednoznacznie opowiadamy się za takimi wartościami jak: równość, solidarność, otwartość na potrzeby innych, tolerancja. Dzięki dziesiątkom działań, które realizujemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, udaje się nam tworzyć nowe możliwości dla wszystkich, którym w życiu trudniej, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Kompleksowa ochrona

Realizatorem zwycięskiego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego razem w Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej i Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

– W regionie, w Polsce realizuje się wiele ważnych społecznie projektów, dofinansowanych ze środków UE, ale nasz wyróżniał się trzema cechami – mówi Dorota Rybarska -Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, gdzie zrodził się pomysł realizacji „Dobrego Wsparcia”. – Po pierwsze jest to kompleksowość działań. Stworzyliśmy wysokiej jakości usługi szyte na miarę poszczególnych osób i rodzin. Nie osiągnęlibyśmy tego bez drugiego filaru, a więc partnerskiej współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. I po trzecie najważniejsze, udało nam się zdobyć zaufanie mieszkańców. Przywracamy wiarę i zaufanie do służb publicznych i społecznych w regionie.

Jeszcze w lipcu 2018 roku, czyli na samym początku programu powstało mieszkanie modelowe, które znajduje się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecnie. W mieszkaniu udało się zgromadzić wiele elementów i rozwiązań jakie mogą pomóc w codziennym życiu niepełnosprawnych i ich opiekunów. W kolejnym etapie powstały dwa mieszkania wytchnieniowe – w Kołobrzegu i Szczecinie. Rodziny mogą liczyć tam na pomoc i całodobową opiekę dla swoich niepełnosprawnych dzieci lub osób dorosłych gdy sami nie mogą jej sprawować z przyczyn losowych lub po prostu w celu odpoczynku.

W ramach projektu udało się też zrealizować szkolenia dla opiekunów i ich rodzin, czy też uruchomić system doradztwa architektonicznego. Osobiście, telefonicznie i mailowo. Ważną częścią projektu było wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz dofinansowanie remontów mieszkań osób zależnych, by likwidować bariery architektoniczne.

Koszt projektu wyniósł 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejne mieszkania i środki ochrony osobistej

Co ważne – choć program formalnie zakończył się w czerwcu 2020 roku to doczekał się już kontynuacji w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Ci sami partnerzy rozwijać będą sieć sąsiedzkich usług opiekuńczych, powstaną kolejne mieszkania wytchnieniowe, a także wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.

– Partnerska formuła pierwszej edycji zdała egzamin wzorcowo, dlatego i tym razem projekt będzie realizowany w takiej formie. Będziemy kontynuować dotychczasowe działania, by zapewnić zachodniopomorskim rodzinom odpowiednią pomoc w opiece nad osobami zależnymi, przewlekle chorymi, z niepełnosprawnością. Skupimy się na stworzeniu odpowiednio przygotowanych sąsiedzkich usług społecznych. Część środków zostanie przeznaczona także na walkę ze skutkami pandemii, w tym na zakup środków ochrony osobistej – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Za mieszkania wytchnieniowe odpowiadać będzie Fundacja Nauka dla Środowiska. W ramach projektu powstanie pięć mieszkań z całodobową opieką. Z kolei Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej zatrudnią minimum 180 sąsiedzkich opiekunów i obejmą wsparciem 700 niesamodzielnych mieszkańców regionu. Powstaną też dwie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz 21 punktów informacyjnych.

Program potrwa do 2023 roku i będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Budżet wynosi 36 mln zł, z czego 30 mln zł to środki europejskie, a pozostałe pochodzą z wkładu własnego województwa, partnerów i budżetu państwa.

– W Polsce brakuje opiekunów osób zależnych i ten problem z każdym rokiem będzie narastał z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa – wyjaśnia Anna Bańkowska, Członek Zarządu Województwa. – Wsparcie jest teraz szczególnie potrzebne, także ze względu na aktualną sytuację epidemiczną. Dzięki zaangażowaniu partnerów społecznych będziemy bezpośrednio docierać do osób, które potrzebują pomocy. Będziemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu poprzez oferowanie wysokiej jakości usług, szytych na miarę poszczególnych rodzin.

Najlepsze wsparcie w Europie

Działania Pomorza Zachodniego w dziedzinie społecznej już wielokrotnie były nagradzane. W 2019 roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego znalazł się wśród 80 finalistów konkursu „Innowacje w Polityce 2019” w kategorii jakość życia. Europejski konkurs, którego celem jest wyróżnienie polityków szczebla lokalnego, regionalnego lub centralnego, którzy wdrażają nowe, prekursorskie rozwiązania podnoszące poziom życia Europejczyków organizowany jest przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą w Wiedniu. W sumie do konkursu zgłoszono ponad 400 projektów ocenianych przez 1100 społecznych ekspertów.

Program „Dobre Wsparcie” doceniła też Komisja Europejska, która w 2019 roku wskazała go jako najlepszy w Unii Europejskiej. W sumie zgłoszono 199 projektów z całej Europy, a do finału weszło 24. KE oceniała projekty w czterech kategoriach: „Łączenie zielonej, niebieskiej i szare infrastruktury”, „Budowanie miast odpornych na zmianę klimatu” i „Modernizacja służby zdrowia”. Zachodniopomorski program wygrał kategorię „Zwalczanie nierówności i ubóstwa”.

Materiał przygotowany przez Pomorze Zachodnie – partnera serwisu regiony.rp.pl

""

regiony.rp.pl