Materiał powstał we współpracy z Województwem Zachodniopomorskim

– Lekarze i pielęgniarki stoją na pierwszej linii frontu przeciwdziałania epidemii, dlatego pakiet medycznych działań stanowi jeden z głównych filarów Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Zachodniopomorski. – Dynamika rozprzestrzeniania się wirusa wciąż jest spora. Dzięki współpracy i wspólnym wysiłkom udało się w ramach budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego znaleźć rozwiązania, które umożliwiają szpitalom przeprowadzenie zakupów niezbędnego sprzętu m.in. do diagnozowania tego bardzo groźnego wirusa.

Najnowszym zakupem, który od razu został wdrożony do walki z pandemią jest kontenerowy tomograf komputerowy. Do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie trafił 12 maja. Dwu energetyczny aparat może emitować promienie o różnej energii, co skraca czas obróbki danych, ułatwia i przyśpiesza diagnozę. Urządzenie może wykonywać diagnostykę każdej części anatomicznej, jednak teraz będzie stosowany do diagnostyki ewentualnych zmian w płucach spowodowanych chorobą Covid-19. Samo badanie trwa zaledwie minutę. Dodając wszystkie procedury w ciągu doby będzie można wykonać ich nawet 50, a do tego 50 kolejnych na tomografie, który funkcjonuje w Zakładzie Radiologii. Trzeba jednak pamiętać, że niezbędna jest zarówno ocena radiologa, jak i opis, co wpływa na czas oczekiwania na wynik.

Granty na badania

Nowy tomograf kosztował 3,8 mln zł i został kupiony dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. To nie jedyny wkład w służbę zdrowia w okresie pandemii COVID-19. Rządowa pomoc dla szpitali okazała się niewystarczająca dlatego zarząd województwadofinansował najważniejsze zakupy sprzętu i urządzeń specjalistycznych, w tym systemy do diagnozowania SARS-Cov-2, aparatury ratującej życie oraz wspomagającej oddychanie w krytycznym przebiegu choroby.

""

mat.pras.

regiony.rp.pl

W sumie z budżetu RPO WZ 2014-2020 dla ochrony zdrowia wydano aż 20 mln zł, które poszły na wsparcie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Koszalinie, Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

Z kolei aż 30 mln zł ma trafić na tworzenie w regionie programów diagnostyczno-profilaktycznych. Czynione są starania, by pieniądze pozwoliły na badanie populacji w oparciu o testy, obrazowanie tomografem i USG,  oraz dofinansowanie w przyszłości programu szczepień. Póki co w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego realizowany jest projekt „Proto_Lab” z budżetem 5 mln zł. Urząd Marszałkowski chce wesprzeć jednostki akademickie, które pomagają w walce z COVID-19. Zachodniopomorskie uczelnie wyższe mogą starać się o granty do 150 tys. zł na opracowanie i przetestowanie technologii wspierających lekarzy i personel medyczny w walce z pandemią.

Nowy szpital zakaźny

Wybuch pandemii przyśpieszył też prace nad uruchomieniem szpitala zakaźnego w Szczecinie. Chodzi o budowę oddziału na terenie istniejącego Szpitala Wojewódzkiego.

– Projekt budowy budynku dla Oddziału Zakaźnego od wielu lat znajduje się na liście naszych priorytetowych inwestycji – mówi Małgorzata Usielska, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. – Oddział Zakaźny potrzebuje nowoczesnej infrastruktury, która umożliwi lekarzom pracę zgodnie z obowiązującymi procedurami, a pacjentom zapewni dobre i komfortowe warunki hospitalizacji. Obecna sytuacja zweryfikowała naszą wiedzę i udowodniła, jak bardzo ta inwestycja jest nam potrzebna.

""

regiony.rp.pl

Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych wraz z lądowiskiem i wyposażeniem terenu miałaby potrwać od listopada 2020 do marca 2023. Inwestycję wyceniono na 68 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WZ wyniosłoby 85 %, czyli ok. 58 mln zł.  W efekcie zintegrowane zostałyby oddziały zakaźne dla dzieci i dorosłych, a pacjenci skupieni w jednym miejscu, co zmniejszyłoby ryzyko zakażeń. Inwestycja umożliwiłaby też izolowanie budynku w trakcie pandemii.

Do tej pory Komisja Europejska wyrażała zgodę na przesuwanie środków w ramach RPO WZ wyłącznie na cele związane bezpośrednio z walką z COVID 19, stąd projekt inwestycyjny obliczony na 2 lata budził wątpliwości.

Na początku maja marszałkowi województwa udało się uzyskać deklarację, że KE zgodzi się na przesunięcie środków RPO jeżeli zostaną spełnione formalne wymogi związane z zatwierdzeniem projektu przez tzw. Komitet Sterujący ds. Zdrowia funkcjonujący przy Ministerstwie Zdrowia. Zgodę na realizację projektu wyraził już wojewoda zachodniopomorski.

– Uważam, że do zagrożenia chorobami zakaźnymi nie można podchodzić krótkookresowo. Wirusolodzy na całym świecie ostrzegają dzisiaj, że pojawiać się będą nowe patogeny, które mogą być równie groźne, co wirus SARS-CoV-19. Dlatego właśnie musimy podejmować działania długookresowe – mówi Olgierd Geblewicz. – Bardzo mnie cieszy fakt, że Dyrektor Generalny Dyrekcji KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Marc Leimaitre zgodził się z moją argumentacją. Rozpoczynamy zatem batalię o nowoczesny szpital zakaźny dla Pomorza Zachodniego.

Projekt będzie finansowany w ramach działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

""

regiony.rp.pl

Materiał powstał we współpracy z Pomorzem Zachodnim – partnerem serwisu regiony.rp.pl