Materiał powstał we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku

Kryzysowa sytuacja, jaką praktycznie z dnia na dzień wywołała pandemia koronawirusa, zmusza wiele instytucji państwowych i samorządowych do szybkiej reakcji.

Wśród miast, w których samorządy elastycznie reagują na pojawiające się wyzwania, jest Białystok. Władze miasta na różnych polach prowadzą szereg działań, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii.

– W obliczu zagrożenia koronawirusem wspieramy białostoczan wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość. Wynika to z odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość miasta i jego mieszkańców. Wsłuchujemy się w ich głos – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

– Wychodzimy naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, rodziców najmłodszych dzieci, uczniów i innych osób. Obniżamy, zawieszamy lub odraczamy płatności związane z czynszami i dzierżawami lokali użytkowych, opłatami za żłobki. Zapewniamy bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej, dezynfekujemy wiele miejsc na terenie Białegostoku. Przekazujemy maseczki potrzebującym seniorom, wspomagamy środkami ochrony szpitale, pogotowie, DPS-y i noclegownie dla osób bezdomnych. Na bieżąco reagujemy na coraz to nowe potrzeby – podkreśla Tadeusz Truskolaski.

Wsparcie przedsiębiorców

Prezydent zdecydował o obniżkach i odroczeniu czynszów i opłat za dzierżawy (ZMK i KTBS) dla przedsiębiorców. Stawka jest obniżana do wysokości kosztów eksploatacyjnych, bądź według procentowego spadku dochodów najemcy (ale nie więcej niż wynoszą koszty eksploatacyjne).

Efekt? Od wejścia w życie zarządzenia żaden najemca nie wypowiedział miastu umowy; wszyscy korzystają z zaproponowanych rozwiązań. Do 20 kwietnia do ZMK wpłynęło ponad 300 wniosków (od ok. połowy najemców), a do KTBS – 20. Wnioski dotyczące opłat za dany miesiąc można składać do 10 dnia następnego miesiąca.

Miasto pamięta także o osobach prowadzących działalność gospodarczą na Targowisku Miejskim, które było zamknięte od 15 marca do 20 kwietnia. W tym okresie osoby te były zwolnione z opłat stałych (czynsz i miesięczna opłata rezerwacyjna). Zwolnienie objęło wszystkich 662 dzierżawców. Od ponownego otwarcia (21 kwietnia) do odwołania będzie pobierana połowa opłaty stałej.

Białystok na swojej stronie prowadzi także listę firm oferujących posiłki na wynos lub z dowozem. Jest na niej już ok. 140 lokali gastronomicznych. Lista jest promowana na miejskich profilach w mediach społecznościowych.

Maseczki dla potrzebujących

Urząd Miejski przekazał dotąd potrzebującym placówkom prawie 25 tys. maseczek, ponad 5 tys. rękawiczek, a także 100 litrów płynów do dezynfekcji. Z pomocy skorzystały m.in. cztery białostockie szpitale, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, oba miejskie Domy Pomocy Społecznej, hospicjum stacjonarne „Dom Opatrzności Bożej” i noclegownie dla bezdomnych (Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” i Caritas Archidiecezji Białostockiej).

O wykonanie maseczek zostały poproszone miejscowe firmy. W taki sposób miasto pomaga nie tylko służbom, ale także białostockim przedsiębiorcom.

""

regiony.rp.pl

Od 22 kwietnia maseczki wielokrotnego użytku otrzymują także najbardziej potrzebujący seniorzy z Białegostoku. Są one rozwożone przez Straż Miejską. Zgłoszenia w tej sprawie przyjmowane są telefonicznie (tel. 85 869 65 55 / 59 / 73) i mailowo (maseczka65plus@um.bialystok.pl). Od 22 do 27 kwietnia przyjętych zostało niemal 5400 zgłoszeń, a strażnicy miejscu rozdysponowali prawie 3400 maseczek.

Mając na uwadze skuteczną pomoc mieszkańcom, miasto czeka na opracowanie szczepionki przeciw chorobie COVID-19. Gdy się pojawi, zostanie kupiona i przeznaczona dla białostoczan powyżej 60. roku życia.

Z myślą o mieszkańcach

Miasto kupiło także 31 laptopów na potrzeby zdalnej nauki w szkołach prowadzonych przez białostocki samorząd. Sprzęt kosztował prawie 100 tys. zł. Laptopy zostały przekazane do wybranych zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych. A także do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica.

Rodzice, których dzieci korzystają z opieki w żłobkach samorządowych, są zwolnieni z opłaty stałej (200 zł miesięcznie) za czas, kiedy dzieci pozostają w domach. Jeśli ktoś już wniósł tę opłatę, np. za kwiecień, zostanie ona zaliczona na poczet kolejnych miesięcy, gdy dzieci będą już korzystać ze żłobków.

W miejskich Domach Pomocy Społecznej od marca obowiązuje zakaz odwiedzin, a także pomiary temperatury i dezynfekcja. Pod opieką przebywa tam prawie 500 pensjonariuszy, pracowników jest ponad 400. Pracownicy i mieszkańcy poszczególnych budynków obu DPS-ów są oddzieleni, aby ograniczyć kontakt między nimi.

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych

W mieście przeprowadzane są kompleksowe dezynfekcje najbardziej uczęszczanych miejsc, m.in. przejść podziemnych, centrów przesiadkowych i targowisk. Jak również odkażane są klawiatury parkomatów. W nocy dezynfekowane są wszystkie miejskie autobusy.

""

regiony.rp.pl

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby pasażerów na drzwiach autobusów Białostockiej Komunikacji Miejskiej wywieszone są informacje, ile miejsc jest dostępnych w danym pojeździe. Są też oznaczenia, które miejsca można zajmować. Zarząd komunikacji w razie potrzeby wprowadza też korekty dla kursowania poszczególnych linii.

Urząd dla obywateli

Białystok przedłużył do końca czerwca termin na zgłaszanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Miasto zdecydowało się także na organizację zdalnych konferencji prasowych, na których prezydent i jego zastępcy przekazują najważniejsze informacje, a także odpowiadają na bieżąco na pytania mieszkańców.

27 kwietnia odbyła się pierwsza w historii miasta zdalna sesja Rady Miasta, podczas której, m.in. radni przegłosowali wstrzymanie opłat za żłobki podczas pandemii.

""

regiony.rp.pl

Miejskie oszczędności

W ramach oszczędności miasto wprowadziło zmiany w oświetlaniu budynków. Zwykle po zmroku i w nocy oświetlane są niemal wszystkie kościoły i cerkwie, a także pięć reprezentacyjnych budynków. Jednak w związku z ograniczeniami w poruszaniu mieszkańców miasto do odwołania zrezygnowało z iluminacji dawnej siedziby Książnicy Podlaskiej, budynku Prokuratury Okręgowej oraz Pałacyku Gościnnego. Natomiast obiekty sakralne będą oświetlone do godz. 23.00, a nie do północy, jak dotychczas.

Z kolei w Urzędzie Miejskim od 26 marca zostały wstrzymane do odwołania nabory na stanowiska urzędnicze. Ponadto wstrzymane jest rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagród pracownikom Urzędu. Jednak ograniczenie to nie dotyczy pracowników bezpośrednio obsługujących interesantów.

Długofalowe konsekwencje

– Już teraz widzimy, że nawet po odwołaniu stanu epidemii przez długi czas będziemy ponosili jej konsekwencje, szczególnie te finansowe. Czeka nas życie w nowej rzeczywistości. Świat już teraz się zmienia a my musimy nauczyć się w nim żyć – wskazuje Tadeusz Truskolaski.

– Wierzę w nasze miasto i jego mieszkańców. To w nich tkwi potencjał przezwyciężenia tygodni „zawieszenia” gospodarki. To białostoczanie i ich praca mogą sprawić, że wyjdziemy z tego doświadczenia mocniejsi i lepiej przygotowani na inne zawirowania – mówi prezydent Białegostoku.

– Już dziś widzimy, jak odpowiedzialnie zachowują się mieszkańcy naszego miasta. Z jaką troską odnoszą się do innych. Ta energia i poczucie wspólnoty pomogą nam odnaleźć się w świecie po pandemii. Czeka nas przyszłość pełna nowych wyzwań, zasad społecznych i trudności, ale poczucie wspólnoty pomoże nam podołać tym zadaniom – podsumowuje Tadeusz Truskolaski.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku