Nakłady na inwestycje w stosunku do roku poprzedniego zostały podwojone – pochłonęły 25 mln zł. Jeszcze lepiej to wygląda, gdy spojrzeć  na liczbę zadań – 57, podczas gdy w 2018 zrealizowanych zostało ich 22. Oznacza to przyrost o ponad 150 procent.

Żonglowanie liczbami nie ilustruje jednak rzeczywistych dokonań miasta. Najlepiej widać je, kiedy po prostu wyruszy się na spacer. Oczywiście w mieście, które ma 50 parków i blisko 200 zieleńców nie musimy od razu trafić na ślady tegorocznej działalności inwestycyjnej. Wprawdzie często chodzi o doposażenie tego, po czym wrocławianie poruszają się na co dzień, ale pojedyncze elementy nikną w ogólnym krajobrazie. Jednak niektóre nowości stanowią atrakcje, dla których warto, choćby na chwilę, porzucić swoje „wydeptane” szlaki spacerowe.

Taką klasyczną innowacją, z którą polecamy się zapoznać, jest Swojczycki Park Czarna Woda.  To jedno z droższych zadań ZZM, pochłonęło 1,2 mln. zł. Celem projektu było udostępnienie mieszkańcom niewielkiego zaniedbanego obszaru rozciągającego się wzdłuż historycznego koryta Odry, porośniętego ściśle starodrzewiem. W ramach etapu I przeprowadzono prace porządkowe i została wykonana ścieżka piesza od ul. Gospodarskiej do terenu PKP w zachodniej części obszaru. Dodajmy, że ścieżka edukacyjno-spacerowa w dużej mierze przebiega po pomoście przenoszącym odwiedzających nad terenem podmokłym i ponad systemami korzeniowymi drzew. Dla wygody człowieka, ale zwłaszcza dla komfortu przyrody. Elementem nowego szlaku jest także kładka łącząca ścieżkę z ul. Ludową. Zadanie wieńczą nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin, pnączy i traw.

Już nie tylko ciekawostką, ale także pewnym wzorem, towarzyszącym temu projektowi, było modelowe zastosowanie Kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach. Obowiązujące we Wrocławiu przepisy narzucają miejskim przedsięwzięciom działania chroniące drzewa. Chodzi o to, by w strefie ochrony drzewa powstrzymać się od robót, składowania materiałów, przejazdów ciężkiego sprzętu, czy wykopów, ale także o odpowiedni nadzór i w razie konieczności minimalizację szkód.

Przenieśmy się jednak na zachód miasta. Tu  przywraca mieszkańcom kawałek natury Żernicki Park Sportu i Rekreacji, urządzony za 1,75 mln zł. Najwięcej energii podczas tej inwestycji pochłonęła rekultywacja terenów zielonych, które okazały się dzikim wysypiskiem śmieci. Jednak było warto. Dwa place zabaw: dla dzieci w wieku 3-7 i 6-14 lat. Pierwszy to karuzela, domek ze zjeżdżalnią, zestaw do zabawy w piasku oraz dwie huśtawki na sprężynie, wszystko ogrodzone. Na drugi składają się potrójna huśtawka i urządzenie do wspinaczki. W południowej części usytuowany jest drewniany taras widokowy o szerokości 6 m. Projektowane ścieżki mają umożliwić dojście do wszystkich atrakcji od ulic Rumiankowej i Kardamonowej. Częścią inwestycji było wykonanie chodnika przy ul. Rumiankowej, okrągłego placu i placyków wypoczynkowych (przy ścieżkach i placach zabaw) oraz dostarczenie elementów małej architektury ławek, leżaków, koszy na odpady oraz stojaków na rowery. Do tego nowe nasadzenia krzewów, bylin, rozchodników, posianie trawników.

Przywołane inwestycje pokazują, że w miejskiej przestrzeni tkwią gotowe rozwiązania. Niekiedy niewielkim nakładem kosztów, czasem większym, zapomniany zagajnik można przekształcić w atrakcyjny dla mieszkańców teren.

Warto podkreślić, że przedstawione inwestycje są projektami Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Społeczne pomysły poddane pod głosowanie mieszkańców muszą być przygotowane do realizacji i wykonane przez wyspecjalizowane jednostki miejskie. – Szczęśliwie wiele inicjatyw WBO dotyczy terenów zielonych. To nas cieszy, bo mamy więcej ciekawych projektów i to od razu ze społeczną akceptacją, ale przede wszystkim to pokazuje, że ludzie do spraw natury, przyrody, a więc do naszej codziennej działalności, przykładają coraz większą wagę – mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Jacek Mól.

WBO można chwalić bez końca, ale to nie zmienia faktu, że wciąż pozostają potrzeby, za które trzeba się zabrać bez inicjatywy społecznej. W połowie roku Zarząd Zieleni Miejskiej udostępnił do użytkowania Skwer Skaczącej Gwiazdy. Za 2,3 mln zł został zagospodarowany teren zieleni w obrębie placu Bema oraz ulic B. Prusa, Świętokrzyskiej i Na Szańcach we Wrocławiu. Bezpieczne place zabaw dla najmłodszych, plenerowa siłownia, miejsca odpoczynku dla seniorów, do tego ledowe oświetlenie, niespotykane tu wcześniej ścieżki i placyki wprowadziły nową jakość w śródmiejski krajobraz i zyskały przychylność mieszkańców. Już planowany jest w drugim etapie wybieg dla psów.

Także zadaniem własnym Zarządu Zieleni Miejskiej była budowa placu zabaw przy ul. Kłokoczyckiej we Wrocławiu. Wartość zadania 379 tys. zł. Polegało ono na zagospodarowaniu nieużytku, tak by mógł służyć lokalnej społeczności. Oprócz urządzeń zabawowych stanęły tutaj także elementy małej architektury.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Nie sposób opisać, ani nawet wymienić wszystkich inwestycji 2019 roku. Każda ma swoją historię i zapotrzebowanie społeczne. Czy chodzi o place zabaw –  Serce Szczepina dla Juniorów, Na Niskich Łąkach, przy Stadionie Miejskim,  czy o zagospodarowanie skweru, jak przy ul. Kiełczowskiej, albo Sanockiej, czy o parki – Migdałowy, Tarnogajski, czy po prostu o toalety publiczne – parki Górka Skarbowców, Kleciński, Polana Karłowicka…. Wszystkie te zadania łączy jeden wspólny mianownik, czyli chęć zbliżenia się mieszkańców do natury. Stąd zapotrzebowanie na więcej zieleni i na infrastrukturę, która umożliwia przebywanie wśród niej.

Autor: Marek Szempliński, ZZM Wrocław