Układ drogowy, ponad sto mostów i kładek, wjeżdżających codziennie do Wrocławia ok. 250 tysięcy samochodów z terenu aglomeracji wymagają od miasta zdecydowanych działań wspierających komunikację zbiorową i tak się dzieje. Wrocław prowadzi obecnie gigantyczne inwestycje wykorzystując m.in. fundusze własne oraz Unii Europejskiej.

Największa inwestycja od 70 lat

We wrześniu ruszyła budowa TAT, czyli trasy autobusowo-tramwajowej z placu Orląt Lwowskich w   na Nowy Dwór. Budowę nadzoruje z ramienia miasta spółka Wrocławskie Inwestycje.

W sumie to 7 km trasy wydzielonej trasy dla komunikacji zbiorowej. Skorzystają też z tej gigantycznej realizacji piesi oraz rowerzyści. – To największa inwestycja tramwajowa we Wrocławiu od 1949 roku, kiedy powstała trasa do Leśnicy. Połączy centrum miasta z jednym z największych wrocławskich osiedli mieszkaniowych. Po drodze skorzystają z niej miedzy innymi pracownicy biurowców, które licznie powstają w pobliżu trasy – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Budowa podzielona jest na etapy. Na dzień dzisiejszy miasto ma umowy podpisane na ponad 151 milionów złotych! Całość ma być gotowa w 2023 roku.

""

mat.pras.

regiony.rp.pl

Obecnie trwa budowa 2,6 km pierwszych odcinków. Rozebrany został m.in. przedwojenny wiadukt kolei dolnośląsko-marchijskiej nad ulicą Smolecką. Nie nadawał się do remontu. – Dbamy o dziedzictwo historyczne Wrocławia. Miasto podjęło decyzję o zachowaniu kolumn z tego obiektu. Wykorzysta je Zarząd Zieleni Miejskiej w aranżacji terenów zielonych. W miejsce starego wiaduktu powstanie nowy 22 metrowy, z którego skorzystają tramwaje, autobusy, rowerzyści oraz piesi  – mówi Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji.

Nowy wiadukt zostanie wybudowany w 2020 roku. To nie koniec obiektów inżynierskich na TAT. Podczas budowy trasy wykonany zostanie także imponujący 160 metrowy wiadukt, który umożliwi komunikacji miejskiej bezkolizyjne przejechanie nad torami kolejowymi.

Wrocław wyzwań się nie boi

To nie koniec wielkich inwestycji komunikacyjnych. Miasto buduje także tramwaj na Popowice. To 3,65 km trasy od ulicy Jagiełły do Milenijnej. Obecnie trwają prace na odcinku 850 metrów.   To niezwykle skomplikowana przestrzeń miejska, ale Wrocław nie boi się wyzwań. Przebudowywany jest bowiem wiadukt kolejowy przy ulicy Długiej, tak aby mógł pod nim przejechać tramwaj. Aby to było możliwe poziom terenu pod nim trzeba obniżyć o 1,5 metra, a to się wiąże z przebudową kanału ogólnospławnego.

""

fot. Krzysztof Świercz

regiony.rp.pl

– Nowy wiadukt będzie miał 47 metrów długości. Do jego budowy zostanie wykorzystane 212 ton stali konstrukcyjnej, 110 ton stali zbrojeniowej i 965 metrów sześciennych betonu – opowiada Michał Kulicki, kierownik projektu z Wrocławskich Inwestycji. W pobliżu powstanie nowa stacja kolejowa Wrocław Szczepin, którą w ramach współpracy z miastem wybuduje PKP PLK. Na współpracy z kolejarzami miastu zależy bardzo i o tym za chwilę.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Wcześniej trzeba wspomnieć o tym, że miasto w ramach budowy tramwaju na Popowice przebudowuje gigantyczną liczbę kabli energetycznych! Na tym odcinku przy trasie jest zlokalizowany  Główny Punkt Zasilania. Pod ziemią jest blisko 70 kilometrów kabli średniego i niskiego napięcia! Wszystkie są wymieniane. Zakres prac jest więc olbrzymi. Obecnie podpisana umowa z wykonawcą na trasie tramwajowej to blisko 71 milionów złotych. Następny przetarg na pozostałą część zadania ogłoszony będzie w styczniu 2020. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 rok.

W interesie polskich miast

Kolejna inwestycja w transport szynowy – to budowa tramwaju od ulicy Świeradowskiej do pętli przy ulicy Kajdasza (Jagodno). To ok. 2,5 km torów. Powstaje projekt trasy i tu pojawia się problem, z którym mogą się zmierzyć także inne miasta w Polsce. Chodzi o przecięcie linii tramwajowej z kolejową. Obecnie modernizuje ją PKP PLK i będą nią jeździć pociągi ze stolicy Dolnego Śląska do Sobótki oraz Świdnicy. Wrocław deklaruje daleko idącą współpracę z PKP PLK, aby wypracować taki model organizacji ruchu, który byłby możliwy do wykorzystania także w innych miejscowościach, które odziedziczyły bogaty XIX wieczny układ kolejowy budowany kiedyś na obrzeżach, a obecnie znajdujący się już w tkankach miejskich.

""

mat.pras.

regiony.rp.pl

– Problem powinien więc być rozwiązany siłami zarządców dróg kolejowych i drogowych. Wrocław deklaruje współpracę w wypracowaniu takiego rozwiązania, które kolejno da się zaaplikować do rozwiązań ogólnopolskich lub przełożyć na stosowne przepisy prawa. Jednocześnie deklaruję gotowość opracowania projektu przecięcia obu torowisk w ramach naszego skrzyżowania, uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz sfinansowania realizacji zaakceptowanego projektu. Jesteśmy również gotowi zobowiązać się do poniesienia kosztów ewentualnych korekt rozwiązania, gdyby były one wymagane po pewnym okresie eksploatacji – napisał prezydent Jacek Sutryk w liście do Ireneusza Marchela, prezesa zarządu PKP PLK.

Jak we „Wrocławskiej piosence”

Kolejna inwestycja to tramwaj na Swojczyce. 1,6 km trasy na wschód Wrocławia – jest na razie na etapie koncepcji. Żeby mógł pojechać w tym kierunku najpierw wybudowane zostaną dwa mosty Chrobrego nad kanałami Odry. Przetarg na mosty Chrobrego wraz infrastrukturą tramwajową – jest ogłoszony.   W tych przeprawach zostaną już przygotowane torowiska tramwajowe pod przyszłą linię, która poprowadzi na Swojczyce z pętli na Sępolnie – tego samego, o którym śpiewa w refrenie „Wrocławskiej piosenki” Maria Koterbska:

„Wieczór zapada, już noc niedaleko. Już gwiazdy migocą na niebie. Srebrzy się Odra, najmilsza ma rzeka. I płynie z piosenką do ciebie. Mkną po szynach niebieskie tramwaje. Przez wrocławskich ulic sto. Tu przychodnia z uśmiechem witają. Dzieci, kwiaty i każdy dom. Na przystankach nucą słowiki. Dźwięczy śpiewem stary park. Przez Sępolno, Zalesie i Krzyki. Niesie melodię wrocławski wiatr”.

80 milionów na remonty torowisk

Aby mogły mkną potrzebne są inwestycje torowe i władze Wrocławia doskonale zdają sobie z tego sprawę.  Miasto zdecydowanie przyspiesza, jeśli chodzi o decyzje torowe. Zarząd nad torami przejęło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Tylko w 2020 roku nakłady na remont i utrzymanie wyniosą 80 milionów złotych. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej wydał Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W sumie MPK planuje ogłosić aż 70 przetargów w 2020 roku.

""

mat.pras.

regiony.rp.pl

Największą planowaną inwestycją jest kompleksowy remont torowiska w ciągu ulicy Olszewskiego wraz z pętlą na Biskupinie. Oznacza to wymianę 3,5 km toru pojedynczego, 1,5 tys. metrów sieci trakcyjnej oraz 1,5 tys. metrów kabli. Wymienione zostaną rozjazdy w centrum miasta. Poza tym planowane są modernizacje stacji zasilających sieć trakcyjną. Na początek remontu doczekają się 4 z nich.

Zielono nam na Kosmonautów

To nie koniec modernizacji torowisk. Nowe torowisko tramwajowe powstanie na odcinku 2,2 km ulicy Kosmonautów. Stare zostanie rozebrane i w tym miejscu powstanie dwupasmowa jezdnia. To w ramach kolejnej gigantycznej inwestycji miejskiej, jaką jest budowa Osi Zachodniej, która połączy obwodnicę Leśnicy z ulicą. Przetarg na tą inwestycje został właśnie ogłoszony. A torowisko na tym odcinku będzie zielone, czyli obrośnięte specjalnie dobranymi roślinami! Wrocław stawia na zieleń i rozwiązania ekologiczne.

Ekologiczna zajezdnia

Miasto w najbliższych latach wybuduje nową zajezdnię tramwajową na Nowych Żernikach w okolicy ulicy Szczecińskiej w pobliżu Stadionu Miejskiego, który gościł mecze EURO 2012, nowego szpitala wojewódzkiego oraz szpitala onkologicznego, który ma powstać w pobliżu. Obecnie rozpisany został konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Ma być to obiekt o bardzo wysokich standardach ekologicznych. W zajezdni projektant powinien zastosować zielone rozwiązania miejskie takie jak np. instalacje odzysku wody opadowej, solarne instalacje podgrzewania wody użytkowej, pompy ciepła odwracalne, które mogą zarówno grzać, jak i chłodzić, solarne instalacje wytwarzania energii elektrycznej. W obiekcie, który będzie powstawał etapami i ma być gotowy w 2025 roku, znajdzie swój dom 150 tramwajów, z opcją rozszerzenia postoju dla 50 kolejnych. Koszt tej ogromnej inwestycji to kilkaset milionów złotych. Obiekt zapełni się nowymi niskopodłogowymi tramwajami. Kupi je Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Autor: Krzysztof Świercz, spółka Wrocławskie Inwestycje