Dolny Śląsk konsekwentnie stawia na zielony transport

Fot. Pixabay

Ponad 1800 km długości będzie liczyć sieć długodystansowych tras rowerowych – Cyklostrada Dolnośląska. Wart ok. 850 mln zł projekt zintegruje lokalne ścieżki rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową, a tym samym poprawi dostępność transportową regionu.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Dolny Śląsk jako jeden z pierwszych regionów w Polsce podjął temat dróg rowerowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

– Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowo budowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników oraz środowiska – podkreśla marszałek Przybylski.

Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej opiera się o sieć głównych tras rowerowych obejmujących zasięgiem cały region, a także łączących się ze ścieżkami po stronie czeskiej i niemieckiej. Przebieg tras jest planowany tak, by zapewniały one między innymi możliwość dotarcia do atrakcji turystycznych oraz dawały połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu. Co więcej, jego twórcy wzięli pod uwagę również dogodne połączenia z komunikacją publiczną.

– Jako zarząd województwa dolnośląskiego podjęliśmy działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na Sudecką Cyklostradę, która połączy nasze województwo siecią tras pozwalających na sprawną komunikację rowerową w całym regionie – informuje wicemarszałek Grzegorz Macko z Prawa i Sprawiedliwości.

– Cyklostrada to jeden z flagowych projektów województwa dolnośląskiego. Będzie to przełomowy produkt turystyczny, który umożliwi zwiedzanie na rowerze całego województwa – ze wschodu na zachód i z północy na południe – zapowiada wicemarszałek Macko.

Konsekwentne planowanie

Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej jest efektem prac planistycznych, które trwały w ostatnich czterech latach. Przypomnijmy, że już w 2017 r. zarząd województwa przyjął Dolnośląską Politykę Rowerową, której podstawowym celem jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa.

– Dlaczego rower? W plebiscycie brytyjskiej telewizji BBC rower został uznany za najważniejszy wynalazek człowieka od 1800 roku. Wśród zalet roweru można wymienić efektywność wykorzystania energii, prostotę budowy (niezmienność konstrukcji od ponad 100 lat), a nawet wspieranie procesu demokratyzacji społeczeństw, a w szczególności emancypacji kobiet na przełomie XIX i XX wieku – wskazuje we wstępie do dokumentu Cezary Przybylski.

– W ostatnich latach obserwujemy renesans ruchu rowerowego na całym świecie, który nie omija także naszego regionu. Rowery odzyskują powoli należne im miejsce w systemach transportowych, przełamując hegemonię aut czy uzupełniając ofertę komunikacji zbiorowej. Jazda na rowerze staje się coraz popularniejszą formą rekreacji i turystyki. Z powodzeniem rozwija się biznes rowerowy – dodaje marszałek.

Rok później podpisany został list intencyjny w sprawie Blue Velo – szlaku odrzańskiej trasy rowerowej, przebiegającego wzdłuż rzeki od granicy czeskiej aż do Bałtyku. Dokument podpisano podczas Rowerowego Forum Metropolitalnego zorganizowanego m.in. przez urząd marszałkowski i Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Trasa Blue Velo nawiązuje do znanego z innych krajów modelu długodystansowych szlaków rowerowych, prowadzących wzdłuż dolin rzecznych, takich jak np. Łabska Trasa Rowerowa czy ścieżka wzdłuż Dunaju. Dzięki intensywnemu ruchowi turystycznemu trasy te stanowią ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów, przez które przebiegają, przynosząc im wymierne korzyści ekonomiczne.

Jednolite standardy

Podlegający marszałkowi województwa Instytut Rozwoju Terytorialnego zaangażowany jest w szereg projektów związanych z tematyką rowerową. Wśród nich są „Koncepcja transportu zeroemisyjnego w województwie dolnośląskim – mobilność rowerowa w codziennych dojazdach Dolnoślązaków” czy inicjatywa dotycząca standardów projektowych i wykonawczych dla powstającej w regionie infrastruktury rowerowej. Ten ostatni projekt jest szczególnie ważny, ponieważ pozwala określić sposób projektowania i realizacji przyszłych tras.

Dzięki dokumentowi „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego” trasy realizowane w różnych częściach województwa przez różne podmioty mają takie same parametry. Pozwala to rowerzystom na przewidywalne i wygodne korzystanie ze ścieżek i planowanie wypraw.

– Budowa bezpiecznej drogi rowerowej podlega ścisłym zasadom. Wszelkie wymogi projektowe i techniczne zostały zawarte w dokumencie opracowanym przez Instytut Rozwoju Terytorialnego. W ten sposób powstały standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego, czyli wytyczne dla budowy dróg rowerowych – mówi Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Wielofunkcyjny projekt

Projekt sfinansowany zostanie z wykorzystaniem m.in. środków z Unii Europejskiej. Szacowany łączny koszt stworzenia Cyklostrady Dolnośląskiej wyniesie ok. 850 mln zł. I choć część tras rowerowych jest już gotowa, to konieczne są dodatkowe inwestycje, aby sieć mogła spełniać standardy bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności – była dostępna dla wszystkich rowerzystów, bez względu na wiek, sprzęt czy sprawność.

Główne ścieżki rowerowe regionu tworzą sieć o długości niemal 1800 km. Na tę sieć składa się 11 głównych tras, w tym pięć krajowych, stanowiących element ogólnopolskiego systemu tras rowerowych, przyjętego przez Konwent Marszałków RP:

– Trasa krajowa nr 3 – Blue Velo (Ołomuniec–Bałtyk),
– Trasa krajowa nr 6 – Via Regia (Drezno–Kijów),
– Trasa krajowa nr 8 – Wrocław–Warszawa,
– Trasa krajowa nr 9 – EV 9 (Adriatyk–Bałtyk),
– Trasa krajowa nr 12 – Słubice–Katowice.

Bardzo ważnym aspektem powstania Cyklostrady Dolnośląskiej jest to, że w swoim założeniu ma ona pełnić nie tylko funkcję rekreacyjną, ale będzie stanowiła również ważny element lokalnej sieci transportowej. Rowery są wszak najbardziej ekologicznym środkiem transportu, a ich popularność w Polsce stale rośnie. Dzięki temu rower staje się realną alternatywą przy codziennych dojazdach do pracy, szkoły czy sklepu.

Zatem główne trasy rowerowe regionu mogą służyć zarówno rekreacji i turystyce, jak też lokalnej komunikacji. Dlatego kolejnym celem, który przyświeca stworzeniu Cyklostrady Dolnośląskiej, jest możliwość zdecydowanej poprawy dostępności transportowej województwa poprzez skoordynowanie przebiegu tras rowerowych z regionalnym transportem kolejowym. Co oznacza, że samorząd województwa, rozwijając tę formę transportu, realizuje jednocześnie cele wskazane w polityce Zielonego Ładu Unii Europejskiej.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Ograniczenie emisji spalin jest możliwe

Kierowcy, którzy ominą korki, stosując się do zaleceń nadzorującej ruch sztucznej inteligencji, dostają punkty, ...

Rodzice nie muszą płacić za żłobki. Ale nie we wszystkich miastach

Samorządy zwalniają z opłat rodziców, których dzieci uczęszczają do miejskich żłobków. Jednak na razie ...

Koronawirus zamraża wydatki miast

Samorządom drastycznie spadają tegoroczne dochody, dlatego miasta decydują się na blokowanie zaplanowanych wcześniej wydatków. ...

Pionierskie operacje ratują dzieci

Dwie skomplikowane i nowatorskie operacje wykonali lekarze ze szpitala w Szczecinie Zdrojach, który specjalizuje ...

Nextbike ma problemy, ale rowery wystartują w kolejnych miastach

Chociaż operator miejskich jednośladów złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, jego rowery nie znikną z ...

Mieszkańcy lubią spędzać czas nad brzegami rzek w miastach.

Poczuć się jak turysta we własnym mieście. Specjalne atrakcje nad rzekami

Molo w Płocku otwarte, a we Wrocławiu odnowiony Bulwar Słoneczny nad Odrą ma być ...