Zainwestuj w Toruniu – przegląd oferty inwestycyjnej

Miasto Toruń przygotowało w tym roku bogatą ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Duże tereny inwestycyjne, działki dla małych i średnich przedsiębiorstw, nieruchomości pod usługi. Pomimo pandemii nie słabnie zainteresowanie miejskimi terenami dla biznesu. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu prezentuje przegląd tegorocznych ofert inwestycyjnych.   

To szczególny rok, w którym przedsiębiorcy muszą radzić sobie z obostrzeniami dotyczącymi biznesu, związanymi z kolejną falą Covid-19. Wiele firm nie zmienia jednak swoich planów dotyczących ekspansji, a niektóre branże notują także zwiększone obroty.  – To właśnie dla nich stworzyliśmy ofertę inwestycyjną, która odpowiada na zapotrzebowanie biznesu w trudnym czasie  pandemii – podkreśla Zbigniew Rasielewski, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia.  

– W tym roku planujemy kolejne działania związane z promocją miejskich terenów inwestycyjnych. Zainteresowanie lokowaniem biznesu w Toruniu jest spore. Dotyczy to zarówno rodzimych  firm, jak i przedsiębiorstw, które dopiero chcą rozpocząć swoja działalność w naszym mieście – dodaje Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu   

 

Strefa Inwestycyjno – Logistyczna „Toruń Wschód”

Jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów w aktualnej ofercie miasta. Został przygotowany z myślą o działalności usługowej, składach, czy też magazynach. Jego potencjał dostrzegają kolejni inwestorzy. To na tym terenie zainwestowały już Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Pannatoni Europe, firmy Inpost, United Beverages, PHU AGPOL. Kolejne nieruchomości zakupiły firmy EXODUS, Pulscenter, MGB Rusztowania oraz Rollstick, HF Inverter, Transport Ciężarowy Szymon Ryszewski, KMT Meat, Borwood, Maszynohurt Sp. z o.o.  Dla zainteresowanych inwestorów z sektora MŚP miasto przygotowało w pełni uzbrojone tereny, które zostaną sprzedane w II kwartale 2021 roku. To 11 działek o powierzchni od około 2 tys. m2 do około 5 tys. m2. Jest też oferta dla większych firm: 2 działki o powierzchni 2,7 ha oraz 3,3 ha. Obecnie, Centrum Wsparcia Biznesu prowadzi 13 inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swej działalności w Strefie Inwestycyjno – Logistycznej Toruń Wschód.


Tereny inwestycyjne przy ul. Olsztyńskiej

Biznes przyciąga biznes! W tej lokalizacji pozostały już tylko 2 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 15 tys. m2.  Przetargi zaplanowane są na II/III kwartał 2021 r. Ten rejon bardzo się zmienił po otwarciu salonu Agata Meble. To duży inwestor, do którego dołączyły firmy: MGB Rusztowania, Auto Moto Jerzy Celmer oraz Euro-Gaz Sp. z o.o..


LEWOBRZEŻE

Tereny inwestycyjne przy ul. Andersa

Inwestorzy coraz częściej lokują swój kapitał po drugiej stronie Wisły. Nic dziwnego, lewobrzeżne tereny inwestycyjne charakteryzują się dobrą lokalizacją, skomunikowaniem z resztą miasta i arteriami wylotowymi, a także pełną infrastrukturą, która pozwala na szybkie rozpoczęcie inwestycji.  Aktualnie, w ofercie miasta, największym zainteresowaniem cieszą się 3 nieruchomości sąsiadujące z terenami inwestycyjnymi TARR S.A. To łącznie ponad 4 hektary, podzielone na 3 działki, na których dopuszczalne jest prowadzenie działalności usługowo – produkcyjnej, składów i magazynów. Termin przetargów zaplanowany na IV kwartał 2021 r. Zainteresowanie tą lokalizacją prezentują głównie inwestorzy zewnętrzni.

Tereny inwestycyjne ul. Poznańska

Poznańska 118
Powierzchnia: 1.841 m2

Przeznaczenie podstawowe: usługi z wykluczeniem lokalizacji usług niepożądanych społecznie. Dopuszczalne: drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

Planowany termin przetargu: 9 marca 2021 r.

Szczegóły: https://torun.direct/news/dzialka-przy-poznanskiej-do-wziecia

Poznańska 201-215

Powierzchnia: 47.600 m2 (w trakcie podziału geodezyjnego)

Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów usługowo-produkcyjnych, składów i magazynów. Dopuszczalne: infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, miejsca do parkowania dla obsługi cmentarza.  Planowany termin przetargu: IV kwartał 2021 r.

Poznańska 87

Planowany termin przetargu: II kwartał 2021 r.  Nieczęsto zdarza się, by w miejskiej ofercie pojawiał się teren inwestycyjny w tej lokalizacji. Interesująca nieruchomość w centrum Podgórza, ulokowana wśród istniejącej zabudowy. Powierzchnia działki: 0,0514 ha. Funkcja: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczalnymi usługami wbudowanymi.

Tereny inwestycyjne ul. Szubińska

Szubińska 23

Powierzchnia: 3.267 m2

Przeznaczenie podstawowe: usługi. Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej  Planowany termin przetargu: 13.04.2021 r.

Szubińska 13

Powierzchnia: 3.115 m2

Przeznaczenie: usługi. Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej

Teren inwestycyjny ul. Włocławska

Włocławska 240

Powierzchnia: 3.294 m2

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Dopuszczalne: usługi mogące być realizowane w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno – budowlanym jakie stawiane są pomieszczeniom mieszkalnym – wyłącznie jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego, zajmujące najniższą kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną. Planowany termin przetargu: II kwartał 2021 r.

Teren inwestycyjny ul. Letnia

Letnia 27a (nieruchomość zabudowana)

Powierzchnia: 669 m2

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dopuszczalne: usługi wbudowane, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej

Nieruchomość zabudowana budynkiem w słabym stanie technicznym, do adaptacji lub wyburzenia.

Planowany termin przetargu: II kwartał 2021 r.

Tereny inwestycyjne ul. Łódzka

Łódzka 63-65

Powierzchnia: 4.369 m2

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Planowany termin przetargu: III kwartał 2021 r.

W chwili obecnej trwa podział nieruchomości.

Łódzka 117b (nieruchomość zabudowana)

Powierzchnia: 3.039 m2

Przeznaczenie: usługi. Dopuszczalne: budynki zamieszkania zbiorowego – hotel, motel, dom wycieczkowy z funkcjami wspomagającymi tj. sport, rekreacja itp.; drogi wewnętrzne; parkingi; zieleń urządzona; obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.  Planowany termin przetargu: III kwartał 2021 r.

ZACHODNIA CZĘŚĆ MIASTA

Tereny inwestycyjne – ul. Pera Jonssona / Szosa Bydgoska

Bardzo ciekawe tereny inwestycyjne zlokalizowane są przy Szosie Bydgoskiej oraz w pobliżu Motoareny – przy ul. Pera Jonssona. To 5 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 2 hektarów. Mogą tutaj powstać obiekty usługowe, składy, magazyny oraz obiekty usługowo – produkcyjne. Teren jest położony przy jednej z głównych arterii i dobrze skomunikowany z pozostałą częścią miasta. W pobliżu nieruchomości znajdują się inne obiekty: usługowe oraz sportowe. Najbliższy przetarg już w sierpniu tego roku.

 

Teren inwestycyjny ul. Gagarina

 Gagarina1a-1b

Powierzchnia: 8.185 m2

Przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym usługi użyteczności publicznej z zakresu szkolnictwa wyższego, kultury i nauki, sportu i rekreacji oraz komunikacji – parkingi (w tym wielopoziomowe). Dopuszczalne: drogi wewnętrze, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

Planowany termin przetargu: IV kwartał 2021 r.

Teren inwestycyjny ul. Reja

Reja 28-30 (nieruchomość zabudowana)

Powierzchnia: 801 m2

Brak planu miejscowego. Złożono wniosek o wydanie warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z usługami w parterze.  Planowany termin przetargu: III kwartał 2021 r.

POZOSTAŁE LOKALIZACJE

Kamienica przy Placu Św. Katarzyny

Plac Św. Katarzyny 7

Termin przetargu: 27.04.2021 r.

Cena wywoławcza: 3.500.000

Szczegóły: https://torun.direct/news/kamienica-przy-placu-sw-katarzyny-na-sprzedaz

Teren inwestycyjny ul. Morwowa

Morwowa 2-22

Powierzchnia: 32.944 m2 (w trakcie podziału geodezyjnego)

Przeznaczenie podstawowe: usługi. Dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury, technicznej, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej  oraz parkingi i drogi wewnętrzne

Planowany termin przetargu: III kwartał 2021 r.

Teren inwestycyjny ul. Chrobrego

Chrobrego 90

Powierzchnia: 2.094 m2

Przeznaczenie: usługi. Dopuszczalne: składy i magazyny, infrastruktura techniczna.  Planowany termin przetargu: II kwartał 2021 r.

Teren inwestycyjny ul. Tarnowska

  • Tarnowska 38-40

Powierzchnia: 3.127 m2

Przeznaczenie podstawowe: usługi. Dopuszczalne: zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna

Planowany termin przetargu: III kwartał 2021 r.

Nieruchomość przy Donimirskiego

Donimirskiego 4 (nieruchomość zabudowana)

Powierzchnia: 4.163 m2

Brak planu miejscowego. Nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego żłobka. Uzyskano decyzje WZ dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budynek do wyburzenia lub adaptacji.  Planowany termin przetargu II kwartał 2021 r.

TERENY PRZEZNACZONE POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE

  • Bielawy (ul. Szczecińska, ul. Elbląska) dwie działki o powierzchni 761 i 711 m2 (planowany przetarg III kwartał 2021 r.)
  • Kaszczorek (ul. Kogucia, ul. Jasia i Małgosi) dwie działki o powierzchni 287 i 1.541 m2 (planowany przetarg: II/III kwartał)
  • Rudak (ul. Osadnicza) 4 działki o łącznej powierzchni 5.527 m2 (planowany przetarg: IV kwartał 2021 r.)
  • Rudak (ul. Kikolska) nieruchomości w trakcie podziału. 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 7.761 m2 (planowany przetarg: III kwartał 2021 r.)

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne: 16.588 m2. 

Pełna oferta inwestycyjna miasta Torunia znajduje się w serwisie www.torun.direct . Strona ta zawiera bowiem szereg materiałów, które z całą pewnością będą pomocne potencjalnym inwestorom. Wśród nich, oprócz szczegółowych ofert: materiały graficzne, mapy, zdjęcia, filmy, a także wirtualny podgląd większości nieruchomości.

Przygotowaniem oferty inwestycyjnej oraz procedurami związanymi ze zbywaniem miejskich nieruchomości zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia.

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, promuje natomiast potencjał gospodarczy i ofertę inwestycyjną, a także stara się przekonywać kolejnych inwestorów  do lokowania swych przedsięwzięć bieznesowych w naszym mieście. Oferuje też pomoc i wsparcie w całym procesie inwestycyjnym. Specjalny program Indywidualnego Opiekuna Inwestora sprawia, że inwestowanie w mieście staje się prostsze i szybsze.

Zainwestuj w Toruniu! Zapraszamy do kontaktu!

Materiał Promocyjny

 

Mogą Ci się również spodobać

Stacja PKP w Muszynie

Turystycznym pociągiem przez granicę

W letniej ofercie przewoźników kolejowych pojawiają się kursy transgraniczne. Pasażerowie niektórych składów mogą liczyć ...

Morawiecki pod sąd? Podhale wykopuje topór wojenny

Inicjatorzy akcji „Wolni Przedsiębiorcy” w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia ...

Najlepsi z Chorwacji w Gdańsku

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim oglądać będzie można nagradzane na świecie chorwackie spektakle, filmy, plakaty ...

Burmistrz Muszyny: ten rok jest dla nas stracony

Inwestycje przyciągały turystów, teraz wszystko runęło niczym domek z kart – mówi Jan Golba, ...

Dopłaty do czynszów są. Ale niewielu z nich korzysta

Do końca marca osoby, którym z powodu pandemii koronawirusa spadły dochody, mogą się starać ...

Jak stworzyć z Polski krainę i zieloną, i nowoczesną

Ekologia, smart city, startupy – Lubuski Kongres Gospodarczy to głos samorządu w tematach ważnych ...