Ekokorytarz dla Pomorza Zachodniego

Mat. pras.

Ta inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gospodarki i dla środowiska. Jeśli możemy ją sfinansować z funduszy unijnych, nie zmarnujmy szansy – apeluje marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i tworzy koalicję samorządów na rzecz Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina.

Tekst przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Koncepcja dużej obwodnicy Szczecina, która wyprowadziłaby ruch tranzytowy poza miasto i skróciła podróż nad Bałtyk, ma kilkadziesiąt lat.

Pomysł wybudowania nowoczesnej przeprawy przez Odrę i drogi ekspresowej omijającej aglomerację szczecińską od północy i zachodu, niestety, bardzo długo funkcjonował tylko w głowach planistów.

Pierwsze konkrety to dokumentacja przygotowana na zlecenie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 2000 r. Wtedy zaproponowano przebieg nowej trasy i budowę mostu lub tunelu, którym będzie można przejechać z Polic do miejscowości Święta na wysokości Goleniowa.

W kolejnych latach Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zadbał o rezerwę terenów pod planowaną drogę. Prowadzono rozmowy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz poszczególnymi gminami i powiatami. Modyfikowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Studium wykonalności jest. Kiedy wykonanie?

W 2009 r. rozpoczął się kolejny etap – samorząd województwa zlecił i sfinansował studium wykonalności zachodniego obejścia w ciągu drogi ekspresowej S6, od Goleniowa do Kołbaskowa. Z tunelem drążonym pod Odrą. Na początku 2011 r. złożony został wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowych. Procedury RDOŚ przeciągały się, konieczne było odwołanie do Generalnej DOŚ.

Ostateczne, pozytywne rozstrzygnięcie zapadło w grudniu 2017 r., a w styczniu 2018 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał wniosek o przeniesienie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

– Bardzo kibicowaliśmy i kibicujemy GDDKiA, by Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina jak najszybciej weszło w fazę projektowania i budowy – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Ta inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gospodarki, dla środowiska, dla jakości życia mieszkańców. Ekokorytarz wokół Szczecina jest niezbędny nie tylko ze względu na logistykę, usprawnienie transportu. Bardzo pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo, uspokoi ruch, ograniczy emisję spalin. Samochody, obok pieców, kopciuchów, są drugim źródłem zanieczyszczeń atmosfery! Nikt nie ma wątpliwości, że jakość powietrza w polskich miastach musi się poprawić. Budowa obwodnicy jest więc inwestycją zieloną, proekologiczną – argumentuje Olgierd Geblewicz.

Bezpieczniej i bliżej plaży

Korzyści z powstania ZDOS można długo wyliczać. Ekspresówka otaczająca miasto obsłuży nie tylko tranzyt, ale też ruch lokalny między Szczecinem, Policami, Goleniowem i mniejszymi, gęsto zaludnionymi podszczecińskimi miejscowościami. Ułatwi dojazd do lotniska w Goleniowie, skróci podróż nad morze (mieszkańcom powiatu polickiego nawet o 25 km), usprawni ruch transgraniczny, bo poprowadzi do czterech przejść w Kołbaskowie, Rosówku, Lubieszynie i Dobieszczynie.

Bardzo istotne jest również to, że będzie obsługiwała transporty ładunków niebezpiecznych z i do Zakładów Chemicznych Police (kwas siarkowy, kwas fosforowy, amoniak) oraz innych zakładów przemysłowych. Ekokorytarz stworzy warunki rozwoju portu w Policach i ożywi gospodarczo tereny na północ i zachód od Szczecina.

Dlaczego więc ten strategiczny projekt infrastrukturalny jeszcze nie doczekał się szczęśliwego finału?

Jesienią 2015 r., decyzją rządu Ewy Kopacz, przedłużenie S6 od Goleniowa do Kołbaskowa zostało wpisane do sieci dróg krajowych i autostrad. W 2018 r. GDDKiA zleciła opracowanie tzw. „Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego”… i wydawało się, że to już ostatnia krótka prosta do budowy. Ale badania geologiczne i prace koncepcyjne się przeciągały, planiści wprowadzali zmiany. Zdecydowano m.in. o wydłużeniu tunelu Police–Święta do 5 km. Wcześniej zakładano, że będzie miał 3–3,5 km.

KPO, czyli historyczna szansa

Kiedy rozpocznie się projektowanie? Kiedy mogłaby ruszyć budowa? Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział „ogłoszenie przetargu na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina w połowie bieżącego roku”. Konkretów jednak brak.

Wiadomo natomiast, że ZDOS miało zostać zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Tak zdecydował Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w czerwcu 2018 r. Inwestycję mogłoby sfinansować konsorcjum firm, a GDDKiA (budżet państwa) wnosiłaby opłaty za użytkowanie.

W takim wariancie pojawia się jednak potencjalna opłata za przejazd tunelem pod Odrą. A to na pewno nie ucieszyłoby mieszkańców i przedsiębiorców z branży transportowej.

Marszałek Olgierd Geblewicz wskazuje lepsze źródło finansowania – Krajowy Program Odbudowy. Samorząd województwa złożył stosowny wniosek do KPO.

Mat. pras.

– Stoimy przed historyczną szansą na sfinansowanie tej arcyważnej inwestycji z funduszy unijnych – tłumaczy Olgierd Geblewicz. – Nie zmarnujmy tego! Musimy działać wspólnie, solidarnie, jako samorządowcy z regionu. Ponad podziałami politycznymi. Mamy nadzieję, że mocny głos z Pomorza Zachodniego zostanie usłyszany w Warszawie i przyczyni się do jak najszybszej finalizacji tego bardzo ważnego drogowego projektu – podsumowuje marszałek województwa.

W czwartek na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie „samorządowej koalicji” na rzecz ekokorytarza. Zaproszenia wystosowano do władz wszystkich gmin i powiatów, przez które ma przebiegać ZDOS. Mają nadzieję, że wspólny lobbing przyniesie efekty. Zaproszenie marszałka województwa do wspólnego działania na rzecz tzw. obwodnicy zachodniej przyjęli: prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz, starosta policki Andrzej Bednarek, burmistrz Polic Władysław Diakun, starosta goleniowski Tomasz Stanisławki, miasto Goleniów reprezentował zastępca burmistrza Tomasz Banach, a gminę Dobra – zastępca wójta Rafał Zahorski. W dyskusji uczestniczyli też: Ryszard Bednarski, były pełnomocnik marszałka ds. Zachodniego Obejścia Szczecina, Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

– Stoimy u progu wielkiej szansy. I nie możemy tej szansy przespać – stwierdził na powitanie marszałek Olgierd Geblewicz. – To dzisiaj decyduje się, jakie inwestycje będą realizowane w oparciu o nową perspektywę funduszy unijnych na lata 2021–2027. I jakie inwestycje będą zrealizowane z drugiej gigantycznej puli pieniędzy, jaką jest Europejski Plan Rozbudowy. Jego częścią jest polski Krajowy Program Rozbudowy. Można powiedzieć, że w tej perspektywie Polska dostanie dwa budżety, z tym że przedsięwzięcia realizowane z budżetu KPO muszą zostać zakontraktowane do 2023 r. i wybudowane do 2026 – tłumaczył Olgierd Geblewicz.

Droga do czystego powietrza

Podkreślał, że Komisja Europejska kładzie duży nacisk na inwestycje proekologiczne. Dlatego województwo zachodniopomorskie zgłosiło projekt Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina do KPO w kategorii „ochrona środowiska”, nie „infrastruktura”.

– Nie da się skutecznie poprawić jakości powietrza w Szczecinie, jeżeli nie wyprowadzi się poza miasto ruchu z północnej, najlepiej rozwijającej się części Szczecina i z powiatu polickiego – argumentował Olgierd Geblewicz. – Mamy bardzo mocne argumenty, żeby po te pieniądze sięgnąć. Zainteresowanie mieszkańców tym tematem jest gigantyczne. A my, jako samorządowcy, jesteśmy bardzo blisko tego, by wspólnie z rządem tę inwestycję zrealizować – stwierdził marszałek województwa.

Marszałek podczas spotkania odniósł się także do deklaracji ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

– Nie spodziewałem się, że mam taką moc sprawczą. Dzień przed naszym spotkaniem pan minister Adamczyk ogłosił radosną nowinę: „tak” dla obwodnicy zachodniej Szczecina – mówił Olgierd Geblewicz. – Nas, jako samorządowców, nie trzeba do roboty poganiać. Do tej inwestycji zachęcać. My się wszyscy bardzo włączamy w to, żeby ten ekokorytarz powstał. Żeby był dostępny dla mieszkańców. To jest po prostu nasza racja stanu.

O tym, że tylko wspólne działania rządu i samorządu mogą doprowadzić do realizacji strategicznego projektu, mówił również Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

– W tym gronie nie musimy się przekonywać co do słuszności i zasadności tego zadania. Każda duża aglomeracja powinna mieć wokół taki pierścień drogowy, by móc się rozwijać – stwierdził Piotr Krzystek.

Podkreślał znaczenie środków pomocowych UE przy realizacji tak kosztownych inwestycji. Przyznał również, że ministerialne zapowiedzi ogłoszenia przetargu do połowy roku zaskoczyły go i ucieszyły.
– Od dłuższego czasu nie mieliśmy pozytywnych informacji o tym przedsięwzięciu. Jestem prezydentem już ponad 14 lat, obserwuję ten temat od początku, on się niestety często pojawiał przed samymi wyborami – mówił Piotr Krzystek. – Jeżeli ten przetarg by się udało do końca czerwca ogłosić, mielibyśmy powód do radości. Trzymam mocno kciuki. Szczecin będzie wspierał ten projekt na każdym etapie – podsumował.

Ponad 50 km, osiem węzłów drogowych

Droga ekspresowa od Goleniowa do Kołbaskowa to przedsięwzięcie o ogromnym znaczeniu dla aglomeracji szczecińskiej i Pomorza Zachodniego, ale ma również znaczenie ponadlokalne. Podniesie poziom bezpieczeństwa na krajowej sieci dróg, odkorkuje rogatki Szczecina, a więc poprawi komfort wszystkich podróżujących A6, S3, S6, DK 13, DK 10, DK 20, wzmocni północne połączenie systemów transportowych Polski i Niemiec (autostrady A11 i A20).

Planowana jest dwujezdniowa trasa o długości 51,6 km, z ośmioma węzłami drogowymi: Goleniów Północ – Modrzewie – Police – Tanowo – Dobra – Dołuje – Będargowo – Szczecin Zachód (Kołbaskowo). Koszty całego przedsięwzięcia szacowane były na 3,9 mld zł.

Pierwszym etapem inwestycji ma być przeprawa przez Odrę, czyli budowa odcinka Goleniów–Police, z pięciokilometrowym tunelem.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Unijne euro czekają na Kujawach

Wsparcie osób potrzebujących, gospodarka wodno-ściekowa, rewitalizacja miast – w Kujawsko-Pomorskiem warto sięgać po środki ...

Hulajnoga źle zaparkowana, znaczy porzucona?

Miały być wygodnym, ekologicznym środkiem lokomocji i sposobem na pokonanie miejskich korków, ale coraz ...

Frankiewicz: Premier powtarza, że samorządy mają góry pieniędzy. To kłamstwo

Wiele samorządów mających zerową nadwyżkę operacyjną przeżywa problemy z opracowaniem budżetów - mówi Zygmunt ...

„Odpowiecie za deprawację dzieci”. Awantura o oczywistą deklarację samorządów

Europejska karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym dotyczy dokładnie tego, co ma ...

Poznań pamięta o kryptologach

Za niespełna dwa lata stolica Wielkopolski zaprosi do Centrum Szyfrów Enigma. Ta historia zaczyna ...

Urlop w górach pomimo kwarantanny? Sprawdziliśmy, to się da zrobić

Urlopy to w 2020 r. właściwie słowo na indeksie. Najpierw zredukowano zimowy sezon do ...