PPP to korzyści dla inwestora, wykonawcy i mieszkańców

Fot. Pixabay

Partnerstwo publiczno-prywatne, dotyczące go fakty, mity i praktyczne korzyści będą tematem konferencji zaplanowanej na 21 stycznia 2021 r.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ VEOLIA

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, od początku 2009 r. do 30 września 2020 r., w Polsce wszczęto łącznie 586 postępowań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 147 z tych umów weszło ostatecznie w fazę realizacji – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Od stycznia do września 2020 r. podpisano sześć umów PPP o łącznej wartości ponad 200 mln zł. W tym okresie wszczęto 17 postępowań o łącznej wartości ponad 292 mln zł – w sektorach: efektywności energetycznej, sportu i turystyki, edukacji, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz budynków publicznych.

W ostatnich latach powoli rośnie wartość umów PPP zawieranych w sektorze transportu i jest ich tu też najwięcej (23). Kolejne dwie duże grupy to umowy w sektorze sportu i turystyki (21) oraz efektywności energetycznej (21). Od 2019 r. sektorem z najwyższą wartością projektów (31 proc. wartości zawartych w Polsce umów PPP) jest gospodarka odpadami. Zepchnął on z pozycji lidera we wcześniejszych latach sektor telekomunikacyjny, który ma 22 proc. udziału w wartości zawartych umów PPP.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest rozwijane głównie przez samorządy, które zawarły dotychczas (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 132 umowy (90 proc. wszystkich). Najwięcej kontraktów, które weszły w fazę realizacji, podpisały gminy miejskie (45 umów) oraz wiejskie (30 umów) i miejsko-wiejskie (24 umowy).

Tylko 15 umów PPP zostało zawartych przez podmioty niepowiązane z samorządem, z czego w siedmiu przypadkach stroną umowy były organy centralnej administracji rządowej (budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu o wartości 52 mln zł oraz sześć umów koncesyjnych na usługi).

Dotychczasowy szczyt popularności tej formuły realizowania inwestycji przypadł w 2013 r. Zawarto wówczas umowy PPP o łącznej wartości aż 2,1 mld zł. Największymi projektami były umowy na budowę poznańskiej spalarni odpadów (783 mln zł) oraz na powstanie sieci szerokopasmowej w województwie mazowieckim (458 mln zł) i w województwie podkarpackim (310 mln zł).

W późniejszych latach na polskim rynku PPP zawierane były głównie umowy o niskiej wartości. I tak średnia wartość umów zawartych w latach 2009–2018 sięgnęła zaledwie 46 mln zł.

Przełom nastąpił w roku 2019, kiedy to odnotowano wyraźny skok wartości projektów PPP. Zawartych zostało dziewięć umów na ponad 1,3 mld zł, w tym największa w Polsce umowa PPP (850 mln zł).

Dotyczy ona budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii do zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie.

W tym roku w II kwartale, mimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią, zawarto jedną z większych umów PPP na polskim rynku. Dotyczy ona zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji parkingów dla Łodzi (110 mln zł). Tego typu umowę zawarto również w I kwartale w Warszawie.

Ogółem do końca września 2020 r. w ramach PPP zawarto umowy o łącznej wartości 7,52 mld zł.

– I właśnie obserwowane ostatnio ożywienie na rynku partnerstwa publiczno-prywatnego stało się przesłanką do przyjrzenia się tej ważnej tematyce – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, prezes Fundacji Veolia Polska, która jest współorganizatorem specjalnej konferencji „PPP – szansą na dalszy rozwój miast”, podczas której eksperci będą rozmawiać o perspektywach współpracy w tej formule.
Organizatorzy zaplanowali wiele zagadnień, które złożą się na program wydarzenia:

– Wprowadzenie do PPP – czym jest – fakty i mity, różnice między PPP a modelem tradycyjnym – jakie korzyści,

– Realizacja globalnych celów zrównoważonego rozwoju polskich miast – Fundacja Veolia Polska,

– „Po co nam to PPP?!” – PPP jako pozytywna odpowiedź na obecne wyzwania cywilizacyjne i klimatyczne w dziedzinach takich jak woda, odpady i ciepło – dobre praktyki PPP: modele działania,

– Warsztaty interaktywne PPP – podział ryzyk w projektach PPP, mechanizm płatności (warsztaty zawsze super wychodzą na żywo, online to zawsze jest loteria, czy ludzie się otworzą i dogadają),

– Sesja pytań i odpowiedzi + konsultacje indywidualne dla wszystkich chętnych (do umówienia po webinarze).

– Konferencja odbędzie się w modelu hybrydowym: panel otwarcia zaplanowano w trybie bezpośrednim, natomiast uczestnicy będą korzystać z dostępu zdalnego.

– Organizatorami wydarzenia, które odbędzie się 21 stycznia 2021 r., są Fundacja Veolia Polska w partnerstwie z Fundacją Centrum PPP.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Będzie więcej pieniędzy na zeroemisyjny transport w miastach, co umożliwić ma nie tylko inwestycje w tabor autobusowy, ale również szynowy np. tramwaje.

Metropolie dostaną więcej na odbudowę po pandemii

W Krajowym Planie Odbudowy zwiększona zostanie pula dla dużych miast na tramwaje i zielone ...

PFRON z planem wsparcia niepełnosprawnych

W tym szczególnym czasie pandemii chcemy okazać niepełnosprawnym solidarność i wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa ...

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy

Warszawa dostanie 35 razy mniej niż reszta Polski z UE

Z nowego budżetu UE region stołeczny ma dostać 35 razy mniej niż reszta Polski ...

Pandemia wymusiła na branży turystycznej szybkie dostosowanie do nowej rzeczywistości

Stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem zorganizowania mniejszych wydarzeń w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami ...

Kolejne duże miasto podnosi kary dla kierowców

Do 200 złotych wzrośnie w Łodzi opłata za parkowanie w centrum bez wykupionego biletu ...

Filmowe podróże po Dolnym Śląsku

Wrocławska Fundacja Filmowa promuje region poprzez opracowywanie szlaków wycieczek filmowych. – Dolnośląskie Spacery Filmowe ...