PPP to korzyści dla inwestora, wykonawcy i mieszkańców

Fot. Pixabay

Partnerstwo publiczno-prywatne, dotyczące go fakty, mity i praktyczne korzyści będą tematem konferencji zaplanowanej na 21 stycznia 2021 r.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ VEOLIA

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, od początku 2009 r. do 30 września 2020 r., w Polsce wszczęto łącznie 586 postępowań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). 147 z tych umów weszło ostatecznie w fazę realizacji – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Od stycznia do września 2020 r. podpisano sześć umów PPP o łącznej wartości ponad 200 mln zł. W tym okresie wszczęto 17 postępowań o łącznej wartości ponad 292 mln zł – w sektorach: efektywności energetycznej, sportu i turystyki, edukacji, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz budynków publicznych.

W ostatnich latach powoli rośnie wartość umów PPP zawieranych w sektorze transportu i jest ich tu też najwięcej (23). Kolejne dwie duże grupy to umowy w sektorze sportu i turystyki (21) oraz efektywności energetycznej (21). Od 2019 r. sektorem z najwyższą wartością projektów (31 proc. wartości zawartych w Polsce umów PPP) jest gospodarka odpadami. Zepchnął on z pozycji lidera we wcześniejszych latach sektor telekomunikacyjny, który ma 22 proc. udziału w wartości zawartych umów PPP.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest rozwijane głównie przez samorządy, które zawarły dotychczas (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 132 umowy (90 proc. wszystkich). Najwięcej kontraktów, które weszły w fazę realizacji, podpisały gminy miejskie (45 umów) oraz wiejskie (30 umów) i miejsko-wiejskie (24 umowy).

Tylko 15 umów PPP zostało zawartych przez podmioty niepowiązane z samorządem, z czego w siedmiu przypadkach stroną umowy były organy centralnej administracji rządowej (budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu o wartości 52 mln zł oraz sześć umów koncesyjnych na usługi).

Dotychczasowy szczyt popularności tej formuły realizowania inwestycji przypadł w 2013 r. Zawarto wówczas umowy PPP o łącznej wartości aż 2,1 mld zł. Największymi projektami były umowy na budowę poznańskiej spalarni odpadów (783 mln zł) oraz na powstanie sieci szerokopasmowej w województwie mazowieckim (458 mln zł) i w województwie podkarpackim (310 mln zł).

W późniejszych latach na polskim rynku PPP zawierane były głównie umowy o niskiej wartości. I tak średnia wartość umów zawartych w latach 2009–2018 sięgnęła zaledwie 46 mln zł.

Przełom nastąpił w roku 2019, kiedy to odnotowano wyraźny skok wartości projektów PPP. Zawartych zostało dziewięć umów na ponad 1,3 mld zł, w tym największa w Polsce umowa PPP (850 mln zł).

Dotyczy ona budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii do zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie.

W tym roku w II kwartale, mimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią, zawarto jedną z większych umów PPP na polskim rynku. Dotyczy ona zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji parkingów dla Łodzi (110 mln zł). Tego typu umowę zawarto również w I kwartale w Warszawie.

Ogółem do końca września 2020 r. w ramach PPP zawarto umowy o łącznej wartości 7,52 mld zł.

– I właśnie obserwowane ostatnio ożywienie na rynku partnerstwa publiczno-prywatnego stało się przesłanką do przyjrzenia się tej ważnej tematyce – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, prezes Fundacji Veolia Polska, która jest współorganizatorem specjalnej konferencji „PPP – szansą na dalszy rozwój miast”, podczas której eksperci będą rozmawiać o perspektywach współpracy w tej formule.
Organizatorzy zaplanowali wiele zagadnień, które złożą się na program wydarzenia:

– Wprowadzenie do PPP – czym jest – fakty i mity, różnice między PPP a modelem tradycyjnym – jakie korzyści,

– Realizacja globalnych celów zrównoważonego rozwoju polskich miast – Fundacja Veolia Polska,

– „Po co nam to PPP?!” – PPP jako pozytywna odpowiedź na obecne wyzwania cywilizacyjne i klimatyczne w dziedzinach takich jak woda, odpady i ciepło – dobre praktyki PPP: modele działania,

– Warsztaty interaktywne PPP – podział ryzyk w projektach PPP, mechanizm płatności (warsztaty zawsze super wychodzą na żywo, online to zawsze jest loteria, czy ludzie się otworzą i dogadają),

– Sesja pytań i odpowiedzi + konsultacje indywidualne dla wszystkich chętnych (do umówienia po webinarze).

– Konferencja odbędzie się w modelu hybrydowym: panel otwarcia zaplanowano w trybie bezpośrednim, natomiast uczestnicy będą korzystać z dostępu zdalnego.

– Organizatorami wydarzenia, które odbędzie się 21 stycznia 2021 r., są Fundacja Veolia Polska w partnerstwie z Fundacją Centrum PPP.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Kłopotliwa inwestycja w kopalnię węgla

Mieszkańcy gminy Złoczew są sfrustrowani brakiem decyzji w sprawie planowanej odkrywki. Samorząd czeka na ...

Przyszłość średnich miast: kogo czeka degradacja, a kogo sukces?

Pomoc zewnętrzna przyda się wszystkim miejscowościom średniej wielkości, ale dla niektórych to być albo ...

Flagowy protest samorządów. „Sprzeciw wobec rządowego weta”

Na ulicach polskich miast i wsi od środy pojawią się flagi: samorządowe, Polski i ...

Polskie wschodzące rynki inwestycyjne

Dobrze przygotowane, położone przy węzłach komunikacyjnych tereny inwestycyjne, do tego korzystny klimat dla biznesu ...

Stacja Kostrzyn znów zagra

1 sierpnia rusza kolejna edycja festiwalu Pol’and’Rock – imprezy, którą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ...