Społecznicy znów w akcji

Do 30 sierpnia potrwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Społecznik” realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie. Dzięki niemu w ciągu trzech lat udało się zrealizować ok. dwa tysiące drobnych, społecznych inicjatyw w całym regionie.

Materiał powstał we współpracy z Województwem Zachodniopomorskim

Najnowszy nabór ruszył 19 sierpnia. O finansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, związki, a nawet nieformalne grupy z całego regionu. W puli jest 900 tys. zł, a maksymalne dofinansowanie na każdy projekt może wynieść 4 tys. zł. To oznacza, że pieniądze trafią do ponad 200 inicjatyw.

– Na Pomorzu Zachodnim chcemy budować otwartą społeczność, społeczeństwo obywatelskie. Dzięki programowi „Społecznik” od trzech lat rocznie realizujemy setki wspaniałych inicjatyw – proekologicznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Rekordowe nabory

Program „Społecznik” już czwarty rok z rzędu pomaga mieszkańcom Pomorza Zachodniego realizować najmniejsze inicjatywy dotyczące najbliższego otoczenia. To akcje sąsiedzkie, charytatywne, wydarzenia kulturalne, sportowe, czy też kampanie społeczne.

Pierwsza edycja miała miejsce w 2017 roku. Do konkursu zgłoszono wówczas łącznie 1152 projekty. Każdy projekt mógł otrzymać maksymalnie 3 tys. zł. Zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwania, a pieniądze dostało 515 projektów. W 2018 roku uroczyście ruszyła druga edycja. Tym razem w puli znalazło się aż 3 mln zł, a pieniądze podzielono na dwie równe części. O 1,5 mln zł – tak jak wcześniej walczyli inicjatorzy mikroprojektów, czyli dofinansowanych kwotą do 3 tys. zł. Drugą połowę, czyli 1,5 mln zł przeznaczono na „Budżety obywatelskie”. Tutaj do zdobycia było maksymalnie po 10 tys. zł na działania w obszarze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym. O wyborze projektów decydowały głosowania internetowe mieszkańców regionu. Druga edycja przyciągnęła jeszcze więcej zgłoszeń, bo aż 1381, z czego dofinansowanie dostały 663 projekty.

W 2019 program również podzielony był na dwie części – 2 mln zł przeznaczono na mikroprojekty, a 1 mln zł na budżety obywatelskie. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się mikroprojekty, gdzie maksymalna kwota dofinansowania jednego mogła wynieść 4 tys. zł. By lepiej i sprawiedliwiej podzielić pieniądze województwo podzielono na 5 subregionów. Wpłynęło aż 1161 wniosków, z czego dofinansowanie dostało 506 projektów – koncerty, spotkania integracyjne, festyny, biegi, imprezy sportowe. Sporo inicjatyw poświęcono seniorom, dzieciom, aktywności kobiet, poznawaniu i promowaniu lokalnych tradycji i walorów turystycznych oraz wszelkiej aktywności fizycznej. Duża różnorodność projektów pokazuje wielką aktywność małych społeczności w poszukiwaniu i pielęgnowaniu licznych pasji.

 „Społecznik na ratunek”

W tym roku – z powodu pandemii Covid19 samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił specjalny program „Społecznik na Ratunek”, którego celem jest pomoc w walce ze skutkami Covid-19.

–  Uruchomiliśmy program „Społecznik na Ratunek”, by pomóc przetrwać ten trudny czas naszym wolontariuszom, społecznikom i organizacjom pozarządowym – mówił w czerwcu tego roku Olgierd Geblewicz.

Społecznicy mogli ubiegać się o mikrodotacje w wysokości od 1 do 4 tys. zł. Środki zostały przenzaczone m.in. na zorganizowanie wsparcia psychologicznego, przeprowadzenie webinarium dot. bezpiecznych zachowań w czasach pandemii czy weekendowych spacerów nordic walking. Część z nich trafiła też na zakup ozonatorów.

Młodzież wskaże młodzieżowe projekty

Zasady dystrybucji pieniędzy w bieżące edycji „Społecznika” są takie same jak w ubiegłych latach. Budżet został podzielony na pięć subregionów, tak by środki mogły trafić do każdego powiatu i gminy Pomorza Zachodniego.

Nowością jest udział w programie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, która będzie pełnić funkcję głosu doradczego. RMWZ działa przy Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez marszałka. W jej składzie jest 21 kobiet i 19 mężczyzn, którzy reprezentują młodzieżowe organizacje pozarządowe, młodzieżowe rady miast i gmin oraz organizacje działające na rzecz młodzieży. Rada zarekomenduje do dofinansowania po 5 projektów z każdego z subregionów województwa. Jej członkowie mają zwracać uwagę na działania zwiększające zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniające świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzające młodych do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia. Dotyczyć to będzie takich obszarów jak nowe technologie i innowacje, polityka klimatyczna, walka z wykluczeniem społecznym czy aktywności obywatelskie.

– Jesteśmy otwarci na głos młodych ludzi. Czas kwarantanny pokazał, że młodzież chętnie angażuje się w działania społeczne i wolontarystyczne, dodatkowo tworząc różnego rodzaju aplikacje i grupy kontaktowe. Chcemy wzmacniać kompetencje liderskie młodych ludzi, angażować w działania obywatelskie – mówi Olgierd Geblewicz.

Materiał powstał we współpracy z Pomorzem Zachodnim – partnerem serwisu regiony.rp.pl

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Śniegu jeszcze nie ma, ale lodowiska ruszyły

Na śnieg można wciąż liczyć w Polsce jedynie w górach. Za to część samorządów ...

Samorządowcy szturmują Wiejską

W ławach poselskich i senatorskich zasiądzie liczne grono radnych różnych szczebli, a także włodarze ...

Kolej aglomeracyjna przyspiesza w Krakowie

We wrześniu samorząd województwa małopolskiego podpisał z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi list intencyjny o ...

Mazowsze może dostać dodatkowe fundusze unijne. Ale nie poprzez podział

Podział pieniędzy na lata 2021-2027 został już ustalony na poziomie Rady Europejskiej. Po ewentualnym ...

Mniej kradzieży samochodów. Jakie auta giną najczęściej?

Polska policja w 2018 roku wszczęła blisko 9 tys. postępowań o kradzież auta. Sprawców ...

Witamy w powiecie Karkonoskim!

Powiat jeleniogórski zmienił nazwę na karkonoski. Nie wszystkie gminy wchodzące w jego skład poparły ...