Społecznicy znów w akcji

Do 30 sierpnia potrwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Społecznik” realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie. Dzięki niemu w ciągu trzech lat udało się zrealizować ok. dwa tysiące drobnych, społecznych inicjatyw w całym regionie.

Materiał powstał we współpracy z Województwem Zachodniopomorskim

Najnowszy nabór ruszył 19 sierpnia. O finansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, związki, a nawet nieformalne grupy z całego regionu. W puli jest 900 tys. zł, a maksymalne dofinansowanie na każdy projekt może wynieść 4 tys. zł. To oznacza, że pieniądze trafią do ponad 200 inicjatyw.

– Na Pomorzu Zachodnim chcemy budować otwartą społeczność, społeczeństwo obywatelskie. Dzięki programowi „Społecznik” od trzech lat rocznie realizujemy setki wspaniałych inicjatyw – proekologicznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Rekordowe nabory

Program „Społecznik” już czwarty rok z rzędu pomaga mieszkańcom Pomorza Zachodniego realizować najmniejsze inicjatywy dotyczące najbliższego otoczenia. To akcje sąsiedzkie, charytatywne, wydarzenia kulturalne, sportowe, czy też kampanie społeczne.

Pierwsza edycja miała miejsce w 2017 roku. Do konkursu zgłoszono wówczas łącznie 1152 projekty. Każdy projekt mógł otrzymać maksymalnie 3 tys. zł. Zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwania, a pieniądze dostało 515 projektów. W 2018 roku uroczyście ruszyła druga edycja. Tym razem w puli znalazło się aż 3 mln zł, a pieniądze podzielono na dwie równe części. O 1,5 mln zł – tak jak wcześniej walczyli inicjatorzy mikroprojektów, czyli dofinansowanych kwotą do 3 tys. zł. Drugą połowę, czyli 1,5 mln zł przeznaczono na „Budżety obywatelskie”. Tutaj do zdobycia było maksymalnie po 10 tys. zł na działania w obszarze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym i ekologicznym. O wyborze projektów decydowały głosowania internetowe mieszkańców regionu. Druga edycja przyciągnęła jeszcze więcej zgłoszeń, bo aż 1381, z czego dofinansowanie dostały 663 projekty.

W 2019 program również podzielony był na dwie części – 2 mln zł przeznaczono na mikroprojekty, a 1 mln zł na budżety obywatelskie. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się mikroprojekty, gdzie maksymalna kwota dofinansowania jednego mogła wynieść 4 tys. zł. By lepiej i sprawiedliwiej podzielić pieniądze województwo podzielono na 5 subregionów. Wpłynęło aż 1161 wniosków, z czego dofinansowanie dostało 506 projektów – koncerty, spotkania integracyjne, festyny, biegi, imprezy sportowe. Sporo inicjatyw poświęcono seniorom, dzieciom, aktywności kobiet, poznawaniu i promowaniu lokalnych tradycji i walorów turystycznych oraz wszelkiej aktywności fizycznej. Duża różnorodność projektów pokazuje wielką aktywność małych społeczności w poszukiwaniu i pielęgnowaniu licznych pasji.

 „Społecznik na ratunek”

W tym roku – z powodu pandemii Covid19 samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił specjalny program „Społecznik na Ratunek”, którego celem jest pomoc w walce ze skutkami Covid-19.

–  Uruchomiliśmy program „Społecznik na Ratunek”, by pomóc przetrwać ten trudny czas naszym wolontariuszom, społecznikom i organizacjom pozarządowym – mówił w czerwcu tego roku Olgierd Geblewicz.

Społecznicy mogli ubiegać się o mikrodotacje w wysokości od 1 do 4 tys. zł. Środki zostały przenzaczone m.in. na zorganizowanie wsparcia psychologicznego, przeprowadzenie webinarium dot. bezpiecznych zachowań w czasach pandemii czy weekendowych spacerów nordic walking. Część z nich trafiła też na zakup ozonatorów.

Młodzież wskaże młodzieżowe projekty

Zasady dystrybucji pieniędzy w bieżące edycji „Społecznika” są takie same jak w ubiegłych latach. Budżet został podzielony na pięć subregionów, tak by środki mogły trafić do każdego powiatu i gminy Pomorza Zachodniego.

Nowością jest udział w programie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, która będzie pełnić funkcję głosu doradczego. RMWZ działa przy Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego i jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez marszałka. W jej składzie jest 21 kobiet i 19 mężczyzn, którzy reprezentują młodzieżowe organizacje pozarządowe, młodzieżowe rady miast i gmin oraz organizacje działające na rzecz młodzieży. Rada zarekomenduje do dofinansowania po 5 projektów z każdego z subregionów województwa. Jej członkowie mają zwracać uwagę na działania zwiększające zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniające świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzające młodych do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia. Dotyczyć to będzie takich obszarów jak nowe technologie i innowacje, polityka klimatyczna, walka z wykluczeniem społecznym czy aktywności obywatelskie.

– Jesteśmy otwarci na głos młodych ludzi. Czas kwarantanny pokazał, że młodzież chętnie angażuje się w działania społeczne i wolontarystyczne, dodatkowo tworząc różnego rodzaju aplikacje i grupy kontaktowe. Chcemy wzmacniać kompetencje liderskie młodych ludzi, angażować w działania obywatelskie – mówi Olgierd Geblewicz.

Materiał powstał we współpracy z Pomorzem Zachodnim – partnerem serwisu regiony.rp.pl

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Miasta zamykają się na tresowane lwy

Samorządy odmawiają udostępniania terenów miejskich cyrkom, które wykorzystują w pokazach zwierzęta.

„Czarny scenariusz to otwarcie turystyki po Wielkanocy”

Samorządowcy, nawet jeśli nie popierają wznawiania działalności wbrew zakazom covidowym, zgodnie mówią, że rozumieją ...

Mocno infrastrukturalne Pomorze Zachodnie

Województwo Zachodniopomorskie intensywnie rozbudowuje sieć połączeń kolejowych, drogowych i rowerowych. Materiał przygotowany przez Województwo ...

Polityczna batalia o kartę LGBT

Warszawscy radni za kilka dni wysłuchają informacji prezydenta o skutkach wprowadzenia karty w stolicy. ...

Tadeusz Truskolaski: Premier podaje dane, które mu pasują

Budżet na 2020 rok oceniam jako bardzo trudny, ale już za dwa lata będziemy ...

Pszczoły pracowicie promują miasta

Ule na dachach biurowców już nie dziwią, są w każdy dużym mieście. Coraz częściej ...