Podkarpacie przyciąga inwestorów

Fot. materiały prasowe.

Województwo podkarpackie staje się regionem coraz bardziej atrakcyjnym dla nowych inwestycji.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

Wprowadzone dwa lata temu korzystne zmiany w zasadach przyznawania pomocy publicznej, niższe koszty uruchamiania projektów inwestycyjnych i dostępność wartościowych pracowników przyspieszają rozwój gospodarczy regionu.

W województwie dynamicznie rozwija się przemysł elektromaszynowy, szczególnie lotniczy, region ma także duży potencjał przemysłu motoryzacyjnego, informatycznego oraz chemicznego dysponujący naukowym zapleczem akademickim. Magnesem dla inwestorów jest duża liczba klastrów (w tym klaster kluczowy Dolina Lotnicza) oraz inicjatyw klastrowych. Nie można nie wspomnieć również o parkach przemysłowych i naukowo-technologicznych prężnie działających w regionie, jak Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, Mielecki Park Przemysłowy czy Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko.

Duże znaczenie w rozwoju gospodarczym województwa podkarpackiego odegrały specjalne strefy ekonomiczne (SSE): Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan w Tarnobrzegu. Ta pierwsza, utworzona jeszcze w 1995 r., jest najstarszą strefą w Polsce. Zlokalizowane są w niej m.in.: PZL Mielec, Husqvarna, Kirchhoff Polska, MTU Aero Engines Polska czy BRW sp. z o.o. W strefie tarnobrzeskiej, gdzie wydano blisko 400 pozwoleń, działają takie firmy jak Pilkington Automotive Poland, Zakłady Metalowe Dezamet SA, Thoni-Alutec sp. z o.o. czy Heesung Electronics Poland.

Przełomowym momentem w działalności podkarpackich stref ekonomicznych było wejście w życie ustawy o wspieraniu inwestycji we wrześniu 2018 r. Zmiana przepisów dotyczących udzielania pomocy umożliwiła im lepsze dopasowanie się do potrzeb inwestorów. Zniesienie limitu obszarowego pozwoliło ustanawiać strefę tam, gdzie tylko zaistniała potrzeba, choć przy spełnieniu określonych ustawą warunków.

Innowacyjne projekty

Efekty pojawiły się szybko. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania nowych przepisów tylko strefa mielecka pozyskała 16 nowych projektów wartych przeszło 650 mln zł i mogących przynieść ok. 200 nowych miejsc pracy. Duże nakłady przekraczające 150 mln zł zadeklarowały przedsiębiorstwa z branży opakowań oraz produkcji suplementów diety. Zarazem prawie połowa z wydanych przez zarządzającą strefami Agencję Rozwoju Przemysłu decyzji o wsparciu inwestycji dotyczyła mikro, małych i średnich firm.

Nowe zasady przyznawania pomocy publicznej zmieniły preferencje co do napływu inwestycji: najbardziej poszukiwanymi inwestorami stały się nie tylko firmy tworzące nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim wnoszące w gospodarkę regionu innowacyjność i nowoczesne technologie. Z deklaracji przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku zapowiedzieli swoje przedsięwzięcia w strefach na Podkarpaciu, wynika, że zaplanowane w nich nakłady inwestycyjne przekroczą miliard złotych.

W województwie podkarpackim uzyskanie decyzji o wsparciu i wejście do Polskiej Strefy Inwestycji jest łatwiejsze niż w innych województwach. To efekt większej niż w innych województwach dostępności wykwalifikowanych pracowników, a także dużej liczby terenów przygotowanych do inwestycji. Firmy wchodzące do Polskiej Strefy Inwestycji na Podkarpaciu mogą odzyskać w formie zwolnienia z podatku dochodowego do 50 proc. wydatków na inwestycję korzystającą ze wsparcia (60 proc. dla przedsiębiorców średnich, 70 proc. – dla mikro i małych).

Łatwiej o wsparcie

Według opublikowanego w połowie ub. roku raportu Grant Thornton w województwie podkarpackim leży dziesięć miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg), co zwiększa atrakcyjność regionu ze względu na obniżony poziom kosztów kwalifikowanych koniecznych do znalezienia się w Polskiej Strefie Inwestycji. Przykładowo, w Mielcu duży przedsiębiorca musiałby zainwestować co najmniej 80 mln zł, ale ponieważ Mielec jest na liście miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego wystarczy inwestycja warta 10 mln zł.

Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego jest atutem dla naszej gospodarki – stwarza przedsiębiorcy, który zamierza ulokować swoją firmę na Podkarpaciu, możliwość znalezienia wykwalifikowanych i dostępnych kadr kształconych przez podkarpackie uczelnie. Inwestorzy mogą liczyć również na niższe koszty uruchomienia inwestycji, co przyczynia się niewątpliwie do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, daje możliwość nowych miejsc pracy i zachęca do inwestowania w naszej okolicy przedsiębiorców z zagranicy.

– W ciągu ostatnich lat można zaobserwować, że w regionie spada liczba osób, które deklarują się jako rolnicy, a rośnie liczba pracujących w przemyśle. Jest to związane w głównej mierze ze znacznym udziałem przemysłu w naszej gospodarce, jego zdywersyfikowaną strukturą, poprawiającą się infrastrukturą i dobrym klimatem inwestycyjnym ze strony samorządów, co można zaobserwować przy tworzeniu nowych stref aktywności gospodarczej – mówi Paweł Wais, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. To sprawia, że dotychczasowy atut inwestycyjny regionu – niskie koszty pracy – zaczyna tracić na znaczeniu. – Zastępują go jednak elementy jakościowe: dobre przygotowanie pracowników, ich solidność, rzetelność i zdyscyplinowanie – dodaje Paweł Wais.

Magnesem infrastruktura

W najbliższych latach dla zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Podkarpacia kluczowe znaczenie będzie miał rozwój infrastruktury. Autostrada A4 już otworzyła region na trasie wschód–zachód, dając istotny impuls do rozwoju istniejących i powstania nowych zakładów w województwie. Kolejnym bodźcem będzie rozwój korytarza transportowego północ–południe z drogą ekspresową S19. W ub. roku rozpoczęły się prace budowlane na sześciu odcinkach trasy od Lasów Janowskich do Sokołowa o łącznej długości 54 kilometrów. W przygotowaniu jest ponad 85-kilometrowy odcinek S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. Z kolei w rządowym planie budowy 100 obwodnic znalazło się osiem takich inwestycji na Podkarpaciu: Brzostek i Kołaczyce, Kolbuszowa, Jasło, Miejsce Piastowe, Nowa Dęba, Pilzno, Przemyśl i II etap obwodnicy Sanoka.

Swój potencjał będzie rozwijać także lotnisko Jasionka. Powstanie tam jedna z największych baz obsługi technicznej samolotów w Europie. Ma zacząć działać w 2022 r. Docelowa wartość związanych z nią inwestycji może sięgnąć 500 mln zł, a poziom zatrudnienia przekroczy 1,5 tys. osób.

Wsparcie funduszy europejskich

Środki finansowe płynące z Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych na rozwój potencjału gospodarczego regionu to niekwestionowany zastrzyk gotówki. Potencjał gospodarczy terenów inwestycyjnych jest kluczowym czynnikiem determinującym rozwój społeczno-ekonomiczny terenu. Wdrażanie w partnerstwie przedsięwzięcia przez samorządy wchodzące w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Gminy Głogów Małopolski, Trzebownisko, Świlcza, Boguchwała i Miasto Łańcut) pozwalają na kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej MŚP na tym obszarze w celu podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru, poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Przygotowane na tym terenie strefy aktywności gospodarczej cechuje wyjątkowa atrakcyjność lokalizacyjna, komunikacyjna, systemowe uzbrojenie, bliska odległość od instytucji naukowych oraz innych stref aktywności, co niewątpliwie przyczynia się do konkurencyjności i wysokiego standardu obszaru. Przygotowana oferta inwestycyjna stanowi doskonały impuls dla przyszłych nabywców na dynamiczny rozwój nowych przedsiębiorstw skupiających się na obszarze ROF poprzez możliwość kooperacji, a także zwiększone zapotrzebowanie na produkty i usługi.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Ponad 220 tys. zł do wygrania w loterii podatkowej

Władze Łodzi chcą zachęcić mieszkańców do płacenia podatków w mieście pierwszą w historii loterią ...

Zamieszanie z tramwajem dla stolicy

Przeciąga się finalizacja kontraktu na dostawę 213 pojazdów dla Tramwajów Warszawskich.

Ekologiczna siedziba marszałka

Ekstremalnie niskie zużycie energii, stanowiska dla aut elektrycznych, odzyskiwanie deszczówki. Pomorze Zachodnie rozpoczyna budowę ...

Samorządy najlepiej dbają o rozwój

Rząd „obcina” dochody miast i gmin, a tym samym ogranicza ich możliwości zaspokajania potrzeb ...

Polityczna wojna psuje wspólnotę

Samorządy to fundament demokracji i rozwoju, centralistyczne podejście rządu i nadmierne ich upartyjnienie może ...

Ranking Samorządów 2020: Ważny punkt odniesienia

Wiarygodny, ceniony, prestiżowy – tak nasze zestawienia oceniają sami samorządowcy. Już wkrótce, 29 października ...