Szczecin chce lepiej segregować śmieci

AdobeStock

Prostsze zasady, większe ilości przetwarzanych i odzyskiwanych surowców oraz mniejsze ryzyko wzrostu kosztów funkcjonowania systemu – władze miasta stworzyły program „5 kroków do skutecznej segregacji śmieci”.

Szczeciński „system śmieciowy” w całym kraju postrzegany jest jako jeden z najlepiej zorganizowanych. Jednak realia, w których obecnie musi funkcjonować, szczególnie niestabilna sytuacja prawna, stały wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz ich coraz większa ilość, stawia przed miastem kolejne wyzwania.

– Staramy się działać w tym obszarze, na który mamy wpływ, chociaż jako gmina jesteśmy jedynie pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, a firmami odbierającymi odpady, poruszającym się w ramach określonych przepisów – mówi Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. – Mimo to, chcemy zaproponować rozwiązania, które mają na celu zmniejszenie ryzyka kolejnych regulacji opłat za śmieci, uproszczenie zasad selektywnej zbiórki oraz zwiększenie jej efektywności.

Systemowe działania i rozwiązania proponowane przez miasto zostały zawarte w programie: 5 kroków do skutecznej segregacji śmieci.

Co to znaczy skuteczna?

– Taka, która pozwoli kierować do przetworzenia jak największą ilość odpadów. Dzisiaj z przyczyn niezależnych od miasta, np. z powodu braku odpowiednich instalacji przetwarzających odpady – ta ilość nie jest satysfakcjonująca. Wprowadzane zmiany pozwolą  poprawić jakość zbieranych selektywnie śmieci, przez co zwiększy się odsetek tych faktycznie przetwarzanych.

– Taka, która nie tworzy dodatkowych, niepotrzebnych kosztów, dzisiaj wynikających na przykład  z logistyki i kierowania do przetworzenia  odpadów, które faktycznie nie są poddawane recyklingowi.

– I w końcu taka, której zasady są jasne i czytelne dla mieszkańców, która nie przysporzy im zbyt dużych trudności, którą będą mogli z łatwością stosować w życiu codziennym.

Pierwszy krok obejmować będzie frakcję tworzywa sztuczne i metal, czyli pojemnik żółty.

– Plastik to ta frakcja, która ze względu na swój szeroki zakres i różnorodność przysparza mieszkańcom najwięcej trudności. To również ten materiał, który najbardziej ekspansywnie oddziałuje na środowisko – tłumaczy Paweł Adamczyk. – Po pół roku funkcjonowania nowych zasad narzuconych przez ustawę, wiemy już jednak, co z żółtych pojemników jesteśmy w stanie tak naprawdę skutecznie skierować do przetworzenia.

Aby segregacja prowadzona przez mieszkańców była bardziej efektywna, zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym, a jej zasady bardziej czytelne, miasto chce zawęzić tę frakcję i ściśle określić, które odpady powinny trafiać do żółtego pojemnika. Grupa ta obejmowałaby: butelki PET, tzw. opakowania wielomateriałowe (głównie kartony po sokach i mleku), opakowania po chemii i kosmetykach, białą folię oraz puszki i opakowania metalowe. Z grupy wyłączone zostałyby natomiast między innymi plastikowe opakowania po żywności. Program będzie wdrażany poprzez działania edukacyjne i informacyjne.

Miasto chce również zaprosić do dyskusji na temat śmieci, proponowanych rozwiązań, problemów związanych z funkcjonowaniem systemu oraz jego przyszłości wszystkie zainteresowane strony: od mieszkańców, poprzez firmy z branży odpadowej, ekspertów, po zarządców nieruchomości czy spółdzielnie mieszkaniowe. Dyskusje będą odbywały się w ramach tzw. forum odpadowego, którego kolejne edycje będą odbywały się w najbliższych miesiącach, w różnych lokalizacjach. Celem jest jak najszersze spojrzenie na system, z uwzględnieniem praktycznych aspektów jego funkcjonowania i wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Kontynuowane będą również prowadzone przez miasto działania edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne kierowane bezpośrednio do mieszkańców. Oprócz znanych i lubianych projektów takich jak lekcje w Ekoportach czy „Misja dzieci – Szczecin bez śmieci”, planowane jest wejście do szkół ze stałym programem dotyczącym postępowania z odpadami. Do szkół i przedszkoli trafią także pojemniki do segregacji oraz specjalne tablice edukacyjne dla uczniów.

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach, obejmując pozostałe frakcje odpadów.

Tekst przygotowany przez Urząd Miasta Szczecin

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Mieszkańcy napędzają rozwój polskich metropolii

Miasta mogą się pochwalić wieloma atutami, jeśli chodzi o jakość zasobów rynku pracy – ...

Przy śmieciach trzeba kalkulować

Zryczałtowana stawka za odpady z ogródków działkowych czy domków letniskowych musi być oparta na ...

Dobry klimat do współpracy, współpraca dla dobra klimatu

Szkoła Liderów Miast to program kształcenia miejskich liderów w zakresie umiejętności przywódczych, komunikacji, planowania ...

Płatny postój nie działa jak trzeba

Złe oznaczenie stref może być podstawą podważenia legalności dochodów miast z tytułu opłat za ...

Z narzędziami do zamówień wszystko w porządku

Nie można odrzucić oferty z tego tylko powodu, że została opatrzona podpisem kwalifikowanym, w ...

Przyszłość średnich miast: kogo czeka degradacja, a kogo sukces?

Pomoc zewnętrzna przyda się wszystkim miejscowościom średniej wielkości, ale dla niektórych to być albo ...