2020: Rok Ludwika Antoniego Rydygiera w województwie kujawsko-pomorskim

Jezioro Głęboczek w kompleksie leśnym nowo utworzonego parku
mat.pras.

Ludwik Antoni Rydygier urodził się w Dusocinie (Dossoczyn) koło Grudziądza (w zaborze pruskim), uczęszczał do gimnazjum w Chojnicach.

Lekarz-nowator i znakomity chirurg był Polakiem z wyboru, który drogę do światowej sławy rozpoczął w Chełmnie, a kontynuował w Krakowie i Lwowie, którego bronił w wojnie z Ukraińcami, pochowany po nagłej śmierci na Cmentarzu Orląt Lwowskich.

Jednym z cenniejszych siedlisk nowo utworzonego Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” są starorzecza położone w obszarze Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” PLB 040003. Najcenniejszym gatunkami są: kumak nizinny oraz salwinia pływająca – gatunki przewidziane do objęcia czynną ochroną.

mat.pras.

W ramach realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji przyrodniczej na terenie PK „Góry Łosiowe” wraz  z czynną ochroną na obszarze Natura 2000” realizowane będą następujące działania:

 1. Modernizacja dawnego budynku mieszkalnego na budynek ośrodka edukacji ekologicznej

W chwili obecnej na nieruchomość składają się działka 75/9 o pow. 9,3 ha zabudowana murowanymi budynkami: mieszkalnym i inwentarsko – gospodarczym. Budynek mieszkalny murowany, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym papą i blachą ma być zaadaptowany na ośrodek edukacji ekologicznej. Powierzchnia zabudowy 260 m2, powierzchnia użytkowa 430 m2, z częściowym podpiwniczeniem. Budynek znajduje się w alarmowym stanie technicznym, zdewastowany nadający się do generalnego remontu kapitalnego. Ławy i ściany fundamentowe wykonane z kamienia, ściany wewnętrzne i zewnętrzne z cegły pełnej, konstrukcja dachu drewniana, brak obróbek blacharskich.

 1. Rewitalizacja przyrodnicza oraz odtworzenie wiejskiej zagrody

Realizację tego zadania planuje się m.in. poprzez wykonie trzech koszarów na powierzchni ok. 1,5 ha dla rodzimych ras owiec (wrzosówka, świniarka)  oraz odtworzenie tradycyjnego sadu przydomowego o pow. 1,3 ha jako przykładu ochrony różnorodności biologicznej – min. 60 starych odmian drzew owocowych. Pozostały areał gruntów poza sadem, koszarami i siedliskiem przewidziany jest do pozyskania paszy dla zwierząt gospodarskich (owiec) na okres zimowy.

Mozajkowatość krajobrazu w północnej części parku / mat.pras.
 1. Czynna ochrona kumaka nizinnego i salwinii pływającej oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie PK „Góry Łosiowe”

Na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” obszar Natura 2000 jest rozmieszczony między rzeką Wisłą i wałem przeciwpowodziowym i zajmuje powierzchnię ok. 450 ha przypadającą na PLB 040003 „Dolina Dolnej Wisły” (SOOP). Na tym terenie w kilkunastu zbiornikach wodnych (najczęściej starorzeczach) stwierdzono obecność kumaka nizinnego (Bombina bombina), gatunku płaza podlegającego w naszym kraju  ochronie ścisłej, a w prawie międzynarodowym  ochronie w ramach Dyrektywy Siedliskowej (zał. II i IV) oraz Konwencji Berneńskiej (zał. II). Pozostałości dawnych starorzeczy znajdują się również na dnie doliny na terenie wsi Wielki Wełcz. W Polsce brak opracowań charakteryzujących zmiany w populacjach kumaka nizinnego na przestrzeni wielu lat i na dużych obszarach. Wiadomo jednak, że liczebność jego gwałtownie spada i w wielu miejscach, w których bytował już nie jest spotykany.

 1. Jednodniowe warsztaty przyrodnicze dla społeczności lokalnej na temat różnorodności biologicznej, ochrony przyrody i walorów przyrodniczych w PK „Góry Łosiowe”

Edukacja społeczności lokalnej polegająca na włączeniu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych do działań czynnej ochrony kumaka nizinnego i innych gatunków płazów oraz poznaniu walorów przyrodniczych regionu.

Tematy warsztatów (dwie edycje):
 • Formy ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Góry Łosiowe”,
 • Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych,
 • Czynna ochrona kumaka nizinnego i salwinii pływającej
  na terenie PK „Góry Łosiowe” oraz obszaru Natura 2000,
 • Tajemnice życia nietoperzy,
 • Rola ptaków drapieżnych (szponiastych) w przyrodzie połączona
  z Nocą Sów.
Ujście Osy do Wisły / mat.pras.
 1. Działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu
 • Dwa filmiki 2 min. o kumaku nizinnym i o salwinii pływającej,
 • Dwa filmy 15 min. nt. utworzonego PK „Góry Łosiowe”,
 • Międzynarodowa konferencja popularnonaukowa,
 • Książka popularnonaukowa nt. PK „Góry Łosiowe”.

Artykuł przygotowany przez Gminę Grudziądz

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Dolny Śląsk odbija PKP lokalne koleje

Koleje Dolnośląskie przewożą coraz więcej pasażerów, zapowiada się też przywrócenie części zlikwidowanych linii. W ...

Czas na elektroniczne listy polecone

Urzędy będą wysyłać pisma tylko elektronicznie, ale przesyłki tradycyjne nie znikną od razu. Tradycyjne ...

Galeria | Najlepsi samorządowcy w Muzeum Polin

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” to najważniejszy, coroczny sprawdzian dla tych, od których zależy jakość funkcjonowania ...

Dwa kroki do przodu, jeden w tył

Poparcie społeczne dla walki ze smogiem kończy się w chwili, gdy okazuje się, że ...

Prezydent Katowic Marcin Krupa: Pandemia nas nie zatrzyma

Dbałość o kondycję finansową i niskie zadłużenie teraz procentuje – mówi nam Marcin Krupa, ...

Zuzanna i Antoni wygrywają w rankingu

Społeczeństwo | Przy wyborze imion rodzice często ulegają panującej modzie. A ponieważ ta się ...