Lublin stawia na nowe technologie

fot. Marcin Butryn

Dynamiczny rozwój miasta jest ściśle związany z wyznaczonymi przez strategię miasta branżami priorytetowymi takimi jak: IT, medycyna, biotechnologia czy inżynieria materiałowa.

– Tylko w ostatnich 12 miesiącach w Lublinie otworzyły swoje siedziby trzy globalne koncerny – należąca do „wielkiej czwórki” firma PwC, francuskie Capgemini oraz polska spółka o światowym zasięgu Lingaro. Dynamiczny rozwój branż priorytetowych nie byłby możliwy, gdyby nie biznesowy klimat i atrakcyjność inwestycyjna naszego miasta. Składa się na nią między innymi dostępność wysokiej klasy powierzchni biurowej, a także niezwykle istotna dostępność wykwalifikowanej kadry – mówi dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Obecnie Lublin to jeden z wiodących ekosystemów informatycznych w kraju oraz jedno z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem lokowania działalności IT. Jeszcze w 2011 roku, gdy do większych polskich miast śmiało napływały międzynarodowe koncerny informatyczne, lubelskie IT liczyło zaledwie 600 zarejestrowanych w tym obszarze podmiotów gospodarczych. Dziś jest ich 1800 i według statystyk zatrudniają one obecnie ponad 6000 pracowników.

– Lubelski ekosystem IT tworzą zarówno duże korporacje, jak i małe i średnie firmy. Oferują usługi dla biznesu w zakresie tworzenia dedykowanych aplikacji mobilnych, big data, data science, eCommerce czy Internet of Things, wykorzystując narzędzia takie jak sztuczna inteligencja, Machine Learning, Business Intelligence czy rozwiązania w chmurze. Coraz popularniejsze w Lublinie staje się także korzystanie z technologii chmurowej Salesforce. Należy wspomnieć, że Lublin to także 4. w kraju ekosystem startupowy.  Znaczna część tych młodych firm realizuje swoje projekty właśnie w obszarze IT. Szanse na rozwój kariery w tym sektorze widzą także studenci lubelskich uniwersytetów studiujący w ramach programów tworzonych we współpracy z firmami informatycznymi i odpowiadających potrzebom branży. Dzięki temu sektor IT w Lublinie jest ciągle wspierany pulą talentów wyszkolonych i gotowych do podjęcia pracy w zawodzie. 5 lubelskich uczelni kształci na kierunku informatyka i pokrewnych ok. 6000 studentów rocznie – dodaje dr Mariusz Sagan Dyrektor Wydziału Strategii Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

fot. Paweł Bieniek

Co ważne, lubelskie firmy z sektora nowych technologii realizują we współpracy z lokalnymi uczelniami zaawansowane projekty w zakresie ochrony zdrowia, robotyki czy technologii żywności.

– Koordynacją działań związanych z pozyskiwaniem inwestorów i obsługą procesu komercjalizacji zajmuje się Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS. Angażujemy się we współpracę z sektorem biznesu, biorąc udział w licznych projektach i konsorcjach B+R. W ciągu ostatnich trzech lat uczelnia pozyskała blisko 500 mln zł dotacji i grantów na badania i rozwój – uzupełnia Aneta Adamska, rzeczniczka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Centrów transferu wiedzy jest w Lublinie wiele. Należą do nich m.in. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Polska Akademia Nauk-Oddział w Lublinie oraz centra wiedzy zlokalizowane na kluczowych uczelniach: Uniwersytecie Przyrodniczym, wspomnianym już UMCS, Uniwersytecie Medycznym,  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji oraz Politechnice Lubelskiej. To właśnie na tej ostatniej uczelni opracowano technologie struktur fotowoltaicznych, zmniejszających zużycie paliwa i emisje toksycznych spalin. Zespół ekspertów stworzył panele, które znalazły zastosowanie miedzy innymi w autobusach komunikacji miejskiej. Z kolei eksperci z Uniwersytetu Medycznego opracowali FlexiOss – chronioną już patentami i nagradzaną w konkursach „sztuczną kość”, czyli materiał, który daje możliwość prawidłowej odbudowy tkanki kostnej.

Ważną część lubelskiej branży zaawansowanych technologii inżynieryjnych stanowią centra badawczno-rozwojowe, specjalizujące się w tworzeniu  innowacyjnych rozwiązań  na potrzeby zleceniodawców. Zajmują się projektowaniem konstrukcji, modelowaniem procesów oraz zabezpieczaniem dokumentacji technicznej. Lubelskie firmy z tego sektora reprezentują branżę lotniczą, samochodową, maszynową, pracują również dla sektora kosmicznego.

Ważną częścią ekosystemu inwestycyjnego są środki finansowe. Pod tym względem Lublin wypada znacznie lepiej od średniej krajowej. W zeszłym roku, według wyliczeń GUS, znalazł się na piątym miejscu pod względem wykorzystania środków z unijnych funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Ranking objął wszystkie 2478 gmin w Polsce.

fot. Marta Zgierska

– Inwestycje zrealizowane w ostatnich 10 latach wprowadziły nasze miasto na ścieżkę dynamicznego rozwoju, włączając tym samym Lublin do pierwszej ligi polskich miast. Infrastruktura doceniana przez inwestorów przełożyła się na tysiące nowych miejsc pracy, dzięki czemu dziś w Lublinie mamy najniższy od lat poziom bezrobocia, sięgający 4,8 proc. Jesteśmy również przygotowani na nową perspektywą finansową 2021-2027. Planowane inwestycje to kolejne 2 mld zł na rozwój Lublina. Nowe rozdanie unijnych funduszy pozwoli na kontynuację działań, które były priorytetem we wcześniejszych latach, takich jak rozwój transportu niskoemisyjnego, przebudowa kluczowego układu drogowego miasta czy projekty z zakresu ochrony środowiska – dodał dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Postawienie na innowacyjność wpisuje się w scenariusz smart city, czyli budowy inteligentnego miasta. Wypracowywanie filozofii smart city w Lublinie było procesem naturalnym i świadomym. Ucząc się nowej koncepcji Lublin powoli wchodził na kolejne szczeble generacji idei smart city. Efektem generacji 3.0, która spoiła całą koncepcję czynnikiem ludzkim, było stworzenie modelu zarządzania, którego specyfiką jest silne uspołecznienie procesu podejmowania decyzji. Wykorzystanie wielu narzędzi partycypacyjnych i współdecydowanie wspólnie z mieszkańcami jest dla władz miasta podstawą do podejmowania decyzji o charakterze taktycznym czy też strategicznym. Potwierdzeniem tego faktu jest włączenie w tworzenie nowej strategii Lublin 2030 mieszkańców miasta. Partycypacyjny charakter projektu pozwoli wyznaczyć optymalny kierunek rozwoju miasta, który uwzględni potrzeby zarówno samorządu, jak i mieszkańców. Projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” już odnosi pierwsze sukcesy. Został wyróżniony w konkursie Human Smart Cities organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Po opracowaniu projekt zostanie udostępniony innym miastom jako wzorzec, z którego te będą mogły korzystać. Projekt powstał z myślą o włączeniu mieszkańców w budowanie inteligentnego miasta przyszłości. Strategia ma bazować na aktualnych trendach, ale przewidywać też potencjalne zmiany kierunku rozwoju w przyszłości. Intencją Urzędu Miasta Lublin jest dotarcie do przynajmniej 10 proc. mieszkańców, którzy pomogą stworzyć wizję inteligentnego miasta przyszłości. Projekt zakłada między innymi konsultacje z grupami ekspertów, mieszkańców i przedstawicieli środowisk społeczno-zawodowych.

Dzięki realizacji między innymi takich projektów, Lublin – jako jedno z czterech polskich miast – dostał Certyfikat Smart City. Jego otrzymanie zależy od stopnia wypełniania poszczególnych wskaźników, określających różne aspekty funkcjonowania miasta w takich kategoriach jak gospodarka, edukacja, środowisko, finanse, zdrowie, bezpieczeństwo, transport, rekreacja czy energetyka. Lublin zdobył certyfikat za zgodność aż 96 ze 100 wskaźników.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Szanse i wyzwania PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne w centrum zainteresowania ekspertów – samorządowców, przedsiębiorców oraz prawników. Rozmawiali oni o ...

Kultura w gotowości. „Liczę, że wrócimy w połowie kwietnia”

Nikt nie wie, ile potrwa lockdown, ale szefowie instytucji są gotowi na otwarcie w każdej ...

Dolny Śląsk rozwija sieć ścieżek rowerowych

Ponad 700 kilometrów długości, najwyższe, jednolite standardy wykonania na całej trasie i malowniczy przebieg ...

Wygrani i przegrani Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Najwięcej dotacji per capita popłynie do województwa Podkarpackiego, najmniej – ponad trzy razy mniej – ...

Hanna Zdanowska: wprowadzane dziś zmiany zostaną z nami na dłużej

Miasto jest dobrze przygotowane do e-nauczania, zainwestowaliśmy we własny system – mówi Hanna Zdanowska, ...

Istotą miejskiej inteligencji są dane

Wszystkie miasta – zarówno te, które już są „smart”, czyli wdrożyły różne inteligentne technologie, ...