Akademicki Lublin. Nowy rozdział we współpracy miasta z uczelniami

Tradycja akademicka Lublina sięga początku XX wieku. Dziś Lublin kojarzony jest z miastem studenckim, w którym działają popularne w Polsce i doceniane w rankingach uczelnie wyższe.

Już wkrótce w mieście powstanie Kolegium Akademickiego Lublina, którego zadaniem będzie podniesienie jakości kształcenia i wprowadzenie lubelskich uniwersytetów w sieci międzynarodowe.

Lublin w rankingach akademickich

Lublin jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim. Działa tu 9 szkół wyższych, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne. Lubelskie uczelnie oferują ponad 200 kierunków, na których studiuje około 62 tys. studentów (dane z roku akademickiego 2018/2019). To ponad 5 proc. wszystkich studiujących na uczelniach w Polsce. Miasto wyróżnia się wysokim wskaźnikiem umiędzynarodowienia – studenci zagraniczni stanowią 12 proc. wszystkich tutejszych żaków. To stawia Lublin na 1. miejscu w kraju, ex aequo z Warszawą, pod względem umiędzynarodowienia szkół wyższych.

Lublin jest również jednym z ośrodków akademickich, które mogą się pochwalić wysokim wskaźnikiem innowacyjności i efektywności naukowej uczelni według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.  W publikacji umieszczono Lublin na 5. miejscu w Indeksie Akademickości Miast wśród 26 polskich ośrodków akademickich. Na ocenę końcową złożyły się dobre wyniki miasta w kategoriach takich jak „Innowacyjność”, „Potencjał naukowy”, „Efektywność naukowa” i „Warunki kształcenia”. Raport wykazał również, że na 1000 mieszkańców Lublina przypada aż 188 studentów.

 

Lubelskich uczelni nie zabrakło w zestawieniu najlepszych uniwersytetów na świecie, sporządzonym przez The Center of World University Rankings. Organizacja przeanalizowała wyniki 20 tys. szkół wyższych, spośród których wyłoniła 2 tys. najlepszych. W rankingu znalazł się Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W ocenie pod uwagę wzięto jakość kształcenia, zatrudnienie absolwentów uczelni na stanowiskach kierowniczych, sukcesy kadry dydaktycznej oraz liczbę publikacji i cytowań.

Genius loci w Lublinie

Lubelskie uczelnie oferują około 200 kierunków studiów w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, technicznych, przyrodniczych i medycznych. Część z nich posiada tytuł kierunków przyszłości, część ma charakter unikatowy w skali kraju. Dzięki temu możliwe jest znalezienie w Lublinie studiów odpowiadających preferencjom kandydatów. Warto zauważyć, że lubelski biznes współpracuje z uczelniami w kwestii dostosowania programów studiów do potrzeb lokalnej gospodarki, co pozytywnie wpływa nie tylko na strukturę zatrudnienia, ale też rozwój przemysłu i sektora usług w mieście. Na postawie kooperacji samorząd-nauka-biznes powstały inkubatory przedsiębiorczości, uniwersyteckie centra transferu technologii, a także klastry działające w zakresie kluczowych dla lokalnej gospodarki branż, skupiające reprezentantów środowiska naukowego i biznesowego. W Lublinie działają spółki zajmujące się komercjalizacją badań naukowych, co czyni lokalne uczelnie atrakcyjnymi dla naukowców ośrodkami do prowadzenia badań.

Dużym sukcesem okazał się projekt „Study in Lublin”, który przyczynił się do dziesięciokrotnego wzrostu liczby studentów zagranicznych (w latach 2013 – 2018). Poza tym samorząd angażuje się we współorganizację wydarzeń naukowych, wspiera mobilność wykładowców i studentów oraz funkcjonowanie kół naukowych. Wszystko to ma budować ‘genius loci’ miasta akademickiego, otwartego na inne kultury i wspierającego przedsiębiorczość młodych ludzi.

Przyszłość akademickiego Lublina

Akademickość stanowi 18 proc. PKB Lublina. Jest też filarem dotychczasowych strategii rozwoju zarówno Miasta Lublin, jak i Województwa Lubelskiego. Z pewnością pozostanie nim również w kolejnych dokumentach strategicznych, które już poddawane są pierwszym konsultacjom. Należy się jednak liczyć z faktem, że postawione zostaną przed akademickim Lublinem inne, zdecydowanie wyżej usytuowane cele, w tym utrzymanie pozycji lidera pod względem poziomu umiędzynarodowienia, zapewnienie wysokiej, równej dla wszystkich kierunków jakości kształcenia na lokalnych uczelniach i efektywna kontynuacja współpracy uczelni z biznesem. Wprowadzenie lubelskich szkół wyższych do sieci międzynarodowych konsorcjów badawczych umożliwi przeprowadzanie zaawansowanych badań, a następnie ich promocja i komercjalizacja na arenie międzynarodowej.

Osiągnięcie tych celów będzie zadaniem tworzonego aktualnie Kolegium Akademickiego Lublina, w skład którego wejdą Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i rektorzy lokalnych uczelni. Na regularnych spotkaniach kolegium będzie omawiało najważniejsze wyzwania, kluczowe projekty i zasady współpracy.

www.study.lublin.eu

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Globalny biznes z korzeniami w regionie

Społeczna odpowiedzialność biznesu to w Polsce wciąż pojęcie stosunkowo nowe. Są jednak firmy, które ...

Samorządowcy: Tarcza 4.0 wymaga korekty

Powołania koordynatora ds. dostępności w późniejszym terminie oraz odroczenia w czasie przekazania informacji o ...

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przystąpili do pracy

Za nami pierwsze posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W obradach wzięło udział 51 radnych, z ...

Łódzkie: kolej schodzi do podziemia

Dworzec Łódź Fabryczna, gruntownie przebudowany w latach 2012-2016, imponuje rozmachem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie ...

Symboliczny koniec okresu milczenia

W zeszły piątek symbolicznie zakończyliśmy ponad trzymiesięczny okres milczenia spowodowanego pandemią. Wraz z poluzowaniem ...

Najbardziej morskie centrum w Polsce

Pokazywanie różnorodnych zjawisk naukowych na przykładach związanych z żeglugą, falami, wiatrem, wodą czy rybołówstwem, ...