Lublin obywatelski. Mieszkańcy partycypacyjnie współtworzą strategię rozwoju

Dokument strategii rozwoju miasta stanowi bazę dla przyszłych przedsięwzięć, kształtowania przestrzeni miejskiej i sfery obywatelskiej. W Lublinie do tworzenia nowej strategii postanowiono zaangażować mieszkańców.

W ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin” już teraz prowadzone są szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Miasto inteligentne dla mieszkańców

Miasto przyszłości to nie tylko smart city, ale też wspólnota świadomych i zaangażowanych obywateli. Taka idea przyświecała konkursowi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), w którym wyłoniono najciekawsze pomysły na realizację idei budowania inteligentnego miasta przyszłości z udziałem jego mieszkańców. W kategorii dużych miast wyłoniono dwa zwycięskie projekty, w tym pomysł Miasta Lublin.

Lubelski projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” powstał u schyłku obowiązywania dotychczasowej strategii rozwoju miasta i w dobie przygotowań do tworzenia kolejnej, z perspektywą czasową 2021-2030. Partycypacyjne tworzenie strategii postawi mieszkańców w roli pomysłodawców, doradców i decydentów. Podczas spotkań w dzielnicach miasta, warsztatów i gier terenowych będą mogli wyrazić swoje opinie, przedstawić pomysły, a także opowiedzieć o potrzebach i kluczowych wyzwaniach w zarządzaniu miastem. Narzędziem będą też badania społeczne.

Działania partycypacyjne miasta

Autorzy projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin” przewidują zaangażowanie przynajmniej 10 proc. mieszkańców, czyli ok. 35 tysięcy osób. Zebrane materiały zostaną poddane analizie tematycznych grup roboczych złożonych z mieszkańców, ekspertów w badanym obszarze i praktyków związanych z rozwojem miast. Dopiero wyciągnięte z analiz wnioski pozwolą sporządzić dokument strategii Lublin 2030. Przed jego wdrożeniem treść jeszcze raz zostanie skonsultowana z mieszkańcami miasta i ekspertami. Natomiast już w okresie obowiązywania nowej strategii prowadzone będą działania propagujące założenia dokumentu oraz programy edukacyjne w zakresie procesów partycypacyjnych.

Dlaczego ważne jest zaangażowanie mieszkańców w takich projektach? Przedstawienie wizji rozwoju miasta z perspektywy osób, które na co dzień tu mieszkają, pracują lub prowadzą biznes, korzystają z infrastruktury i spędzają wolny czas, wykracza poza ramy administracji publicznej, przez co zarządzanie miastem jest o wiele efektywniejsze. Miasto przyszłości to takie, które w inteligentny sposób odpowiada na potrzeby swoich mieszkańców, zapewniając im szeroko pojętą wysoką jakość życia. Dotychczasowe inicjatywy włączające lublinian w sprawy społeczne pokazały zaangażowanie i odpowiedzialność za wspólną przestrzeń miasta i jego wizerunek. Dużą popularnością cieszą się projekty takie jak Budżet Obywatelski czy Zielony Budżet.

Smart Lublin wzorem dla innych

Projekt Lublina otrzymał w ministerialnym konkursie 3,6 mln zł na realizację procesu partycypacyjnego tworzenia strategii, planowanego na kolejne dwa lata. Grant pozwoli na płynne przeprowadzenie konsultacji i badań. Jednak nie jest to jedyny powód do zadowolenia. Po zakończeniu prac nad strategią Lublin 2030 dokument zostanie udostępniony innym miastom jako wzór, a sam proces, opisany w specjalnym podręczniku, wpisze się w kanon wartych naśladowania dobrych praktyk.

W marcu bieżącego roku Lublin otrzymał certyfikat ISO 37120 nazywany certyfikatem smart city. Spośród wielu obszarów miasta inteligentnego Lublin wyróżnia się przede wszystkim w zakresie elektromobilności i właśnie partycypacji.

www.facebook.com/ Lublin2030

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Jak można obchodzić odzyskanie wolności?

Kolejnym pomnikiem, akademią ku czci, konferencją naukową czy raczej potańcówką, rajdem rowerowym, happeningiem czy ...

Nowa kara budzi popłoch wśród kierowców

Brak precyzyjnej informacji o grzywnach związanych z niedopełnieniem obowiązku wyrejestrowania auta od 1 stycznia ...

Nowy pomysł na pomoc

Centra usług wspólnych mają sprzyjać współczesnym potrzebom mieszkańców, ale utworzenie ich teraz może być ...

Strajk wstrząsnął szkołami

Samorządowcy otrzymali uprawnienia do klasyfikowania uczniów. Sejm błyskawicznie uchwalił ustawę maturalną.

Mieszkaniec się zadłużył, a gmina spłaca

Po śmierci zadłużonego mieszkańca i odrzuceniu spadku przez najbliższych jego majątek, ale też i ...

Potrzeba inwestycji w innowacje

Dynamika PKB w tym roku może być nieco wyższa niż zakładano. Byłoby jednak dobrze, ...