Materiał przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku

W październiku obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. Z danych GUS wynika, że na koniec grudnia 2021 roku liczba ludności miasta Białystok wynosiła 295 683 osoby, w tym 157 035 kobiet i 138 648 mężczyzn.

Obecnie trwają prace nad Programem Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023–2025. Program będzie nazywał się „Bezpieczni i szczęśliwi seniorzy” i będzie klamrą spinającą działania seniorów w mieście.

Karta Aktywnego Seniora

Program Karta Aktywnego Seniora jest realizowany od 1 czerwca 2015 r. i jest skierowany do osób, które ukończyły 60 lat. W 2021 roku kartę wydano 1002 seniorom. Od początku trwania programu do grudnia 2021 roku przystąpiły do niego 16 852 osoby. Program posiada swoją zakładkę na stronie www.bialystok.pl. W ramach realizacji założeń Karty Aktywnego Seniora seniorzy mogą kupować bilety wstępu do miejskich instytucji kultury, a także Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z 50-proc. zniżką oraz korzystać w niższych cenach z usług firm i przedsiębiorców, którzy uzyskali status partnera programu. W 2021 roku seniorzy kupili w sumie 25 185 biletów wstępu do wymienionych instytucji miejskich, korzystając w ten sposób z ulg na łączną kwotę 141 120,90 zł.

Kartę Aktywnego Seniora honoruje schronisko dla zwierząt przy programie kastracji i sterylizacji zwierząt. Osoby posiadające kartę mogą wykonać zabieg finansowany w 100 proc. przez schronisko. W 2022 roku wydano 41 zaświadczeń.

Opaski bezpieczeństwa

Seniorzy z Białegostoku w wieku 65+ mogą skorzystać z tzw. opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami, dzięki którym, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia połączą się z centralą i uzyskają niezbędną pomoc. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku rozpoczął realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów. Pozwoli on między innymi opiekować się osobami starszymi na odległość. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

„Opieka na odległość” umożliwia szeroko pojęty system bieżącego monitorowania samopoczucia i stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania. Pozwala także na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Marcin Jakowiak

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, należy wcisnąć guzik alarmowy na opasce. Po wciśnięciu guzika alarmowego następuje automatyczne połączenie z centralą interwencyjną, powiadamiana jest także najbliższa osoba, której kontakt zostaje indywidualnie przypisywany do opaski. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), pracownika ośrodka pomocy społecznej czy pielęgniarkę środowiskową lub wezwać służby ratunkowe. Opaska będzie prosta w obsłudze i pod względem funkcjonalności dostosowana dla osób w wieku 65+.

Program finansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Kwota na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 wynosi 495 947 zł.

Wsparcie seniorów w naprawach domowych

Seniorzy z Białegostoku mogą korzystać z bezpłatnej pomocy fachowców przy drobnych naprawach domowych. Na zlecenie miasta projekt „Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych” realizuje Fundacja Spe Salvi. Fundacja już po raz kolejny organizuje pomoc fachowców mieszkańcom miasta w wieku 60 lat i więcej, mieszkającym samotnie, dysponującym niskimi dochodami, niesamodzielnym lub długotrwale chorym. Wystarczy w dni robocze zadzwonić pod numer 578 733 659 lub zgłosić się osobiście (ul. Warszawska 50) i umówić się na konkretny termin. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 9–13, od poniedziałku do piątku. Seniorzy mogą liczyć na wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

Marcin Jakowiak

Miasto na realizację tego zadania od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku przeznaczy łącznie 210 tys. zł. W roku 2022 planowane jest wykonanie 620 usług, zaś w roku 2023 – 703. Seniorzy mogą z tej pomocy korzystać bezpłatnie, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z pomocy nie więcej niż raz w miesiącu i nie więcej niż 5 razy w roku. W 2021 r. z pomocy „złotej rączki” skorzystało 286 seniorów. Fachowcy wykonali 550 drobnych napraw. Zlecenia dotyczyły między innymi wymiany uszczelek w oknach, naprawy lub wymiany klamek w drzwiach, baterii umywalkowych, spłuczek sedesowych, zawieszania w łazience suszarek do ubrań, naprawy włączników.

Różne formy wspierania aktywności seniorów

Klub Senior+ powstał w centrum Białegostoku przy ulicy Białej 13/33, na parterze w budynku z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia o powierzchni ok. 180 mkw. Są to sale spotkań, pomieszczenie do zajęć ruchowych, aneks kuchenny i dwie łazienki. Wszystko zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z pomieszczeń klubu jest wyjście do ogrodu, miejsca do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

– W Białymstoku realizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw, w których uczestniczą i włączają się w ich organizację osoby starsze. Klub to ważne miejsce, dzięki któremu seniorzy mogą być bardziej aktywni i kontaktować się z innymi – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Emerytura to taki wiek, kiedy wreszcie możemy pomyśleć o aktywności, na jaką wcześniej nigdy nie było czasu. Życzę wszystkim seniorom, aby znajdowali czas na realizację swoich pasji i zainteresowań.

Dawid Gromadzki

W klubie odbywają się różnorodne zajęcia, między innymi muzyczne, ruchowe, taneczne, teatralne, edukacyjne, rekreacyjne, plastyczne, komputerowe i kulinarne. Odbywaja się też spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, np. dietetykami czy policjantami z wydziału prewencji. Seniorzy zyskali nową możliwość ciekawego spędzenia czasu, a także realizacji swoich pasji i dzielenia się doświadczeniami. W planach są także wycieczki i zwiedzanie miasta. Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne. Z tej oferty mogą skorzystać osoby w wieku 60 lat i więcej. Za remont i wyposażenie budynku miasto zapłaciło ponad 853 tys. zł, z czego na utworzenie Klubu Senior+ pozyskane zostało 200 tys. zł z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021–2025.

Międzypokoleniowy Klub Aktywności „Aktywne Starosielce” prowadzony jest ze środków z budżetu miasta Białegostoku przez Stowarzyszenie Starosielce. Klub zrzesza 45 seniorów mieszkających na osiedlu Starosielce, którzy oprócz udziału w bezpłatnych wyjściach do instytucji miejskich, zajęciach gimnastycznych i warsztatach rękodzielniczych aktywnie włączają się w życie lokalnej społeczności. Seniorzy prowadzą osiedlowy punkt wymiany książki, wspólnie ze Stowarzyszeniem Starosielce zainicjowali czytanie na dywanie w osiedlowym przedszkolu, włączają się w akcje charytatywne organizowane w Starosielcach oraz wspierają upowszechnianie historii Starosielc poprzez aktywny udział w organizacji gry terenowej i koncertu patriotycznego.

Uniwersytet Zdrowego Seniora

Po raz dziesiąty w tym roku seniorzy rozpoczęli naukę na Uniwersytecie Zdrowego Seniora w Białymstoku. Z zajęć skorzysta ok. 50 studentów powyżej 60. roku życia. Uniwersytet Zdrowego Seniora to wspólny projekt Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, Stowarzyszenia Pro Salute oraz Miasta Białystok.

Uniwersytet Zdrowego Seniora działa w Białymstoku od 2013 r. i ma na celu przede wszystkim propagowanie zdrowego i aktywnego starzenia się. W trakcie poprzednich edycji absolwentami Uniwersytetu Zdrowego Seniora zostało prawie 450 osób. Każdy rok akademicki rozpoczynało ok. 50 osób po 60. roku życia. Najstarszy student miał 91 lat.

Seniorzy, uczestnicząc w zajęciach praktycznych oraz w wykładach i spotkaniach ze specjalistami, zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych. Poszerzają znajomość zagadnień dotyczących opieki medycznej, która poprawia jakość życia osób w podeszłym wieku dzięki stosowaniu nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. W trakcie zajęć studenci dowiadują się o stosowaniu leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w chorobach u ludzi w podeszłym wieku. W programie są także zajęcia aktywizujące ruchowo oraz uczące podstaw informatyki i obsługi internetu.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, seniorzy nie ponoszą żadnych opłat. Studentem może zostać każdy, kto ukończył 60 lat i pochodzi z Białegostoku lub okolic. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, przy wsparciu finansowym miasta. W latach 2022–2024 na zajęcia dla studentów Uniwersytetu Zdrowego Seniora miasto Białystok przeznaczyło 150 tys. zł.

Materiał przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku