Dolny Śląsk inwestuje w ochronę zdrowia

W regionie powstają Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie oraz Centrum Pediatrii we Wrocławiu.

Publikacja: 17.10.2022 09:00

W tym miesiącu został wmurowany kamień węgielny pod budowę Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychiczne

W tym miesiącu został wmurowany kamień węgielny pod budowę Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Cezary Przybylski (drugi od lewej), Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa (w środku), i Robert Raczyński, prezydent Lubina (trzeci od lewej)

Foto: materiały prasowe

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Samorząd Dolnego Śląska konsekwentnie inwestuje w rozwój nowoczesnej ochrony zdrowia. Tylko w październiku zostały poczynione kolejne kroki w kierunku realizacji dużych i bardzo ważnych dla mieszkańców projektów.

Jednym z nich jest Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie. Będzie to pierwszy w kraju obiekt zapewniający kompleksową opiekę oraz leczenie dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności. W tym miesiącu wmurowano kamień węgielny pod budowę obiektu. W uroczystości uczestniczyli marszałek Cezary Przybylski i członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda.

Przełomowa inwestycja

– W ubiegłym roku dzięki porozumieniu z samorządem Lubina zainicjowaliśmy powstanie dwóch ważnych inwestycji w zdrowie Dolnoślązaków – przypomina Cezary Przybylski. – Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu w Lubinie powstanie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Jednocześnie jednostka Pogotowia Ratunkowego w Legnicy zyska wkrótce nowoczesną podstację w Lubinie. Do opieki medycznej w regionie podchodzimy w sposób kompleksowy, chcąc zapewnić najlepszy jej standard dla wszystkich Dolnoślązaków – podkreśla.

– Otwieramy budowę przełomowej inwestycji w psychiatrię dziecięcą dla terenu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Budowa Centrum obejmującego wszystkie poziomy referencyjne zapewni kompleksową opiekę i wsparcie nie tylko chorym dzieciom, ale także ich rodzinom. Obecnie negocjujemy program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska i mamy nadzieję, że będzie to jedna ze sztandarowych inwestycji wspartych z tego źródła – dodaje Tymoteusz Myrda.

Dzięki środkom Funduszu Medycznego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu powstanie m.

Dzięki środkom Funduszu Medycznego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu powstanie m.in. Centrum Pediatrii

mat. pras.

Wspomniane porozumienie zawarli marszałek Przybylski i Robert Raczyński, prezydent Lubina. Dzięki niemu możliwa stała się zamiana nieruchomości będących w posiadaniu samorządów. Kolejny krok, który właśnie jest realizowany, to budowa nowych siedzib dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie oraz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy (podstacja w Lubinie). Budowa Centrum ma potrwać ok. 2,5 roku, a jego koszt przekracza 106 mln zł. Samorząd województwa stara się o umieszczenie tej inwestycji na liście projektów, które będą dofinansowane przez program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021–2027.

Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy z nich potrwa około roku i obejmie budowę pierwszego i drugiego poziomu referencyjności. Na I poziomie referencyjnym znajduje się Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, czyli pierwsze miejsce kontaktu pacjenta z systemem, gdzie odbywa się diagnoza zgłaszanego problemu. To tutaj zostaje ustalony indywidualny plan leczenia i krótkoterminowe oddziaływania psychoterapeutyczne oraz wsparcie psychospołeczne.

Na II poziomie referencyjnym znajduje się Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w skład którego wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Te instytucje przeznaczone są dla pacjentów wymagających diagnozy lekarza psychiatry, specjalistycznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych lub zintensyfikowanego leczenia w formie oddziału dziennego. Oddział dzienny przeznaczony jest do kompleksowego leczenia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, wymagających specjalistycznych, zwykle bardzo intensywnych, oddziaływań terapeutycznych wykraczających poza możliwości poradni, lecz w danym momencie niewymagających pobytu na oddziale całodobowym.

– To nasza odpowiedź na problemy ludzi młodych. Nie budujemy szpitala. Budujemy system, którego nie ma nikt inny w Polsce – zaznacza Robert Raczyński.

Na oddziale dziennym przewidziano pobyt dzieci w wieku szkolnym, łącznie 104 pacjentów w podziale na trzy grupy wiekowe: klasy szkoły podstawowej od zerówki do klasy III, klasy szkoły podstawowej od klasy IV do VIII oraz klasy szkoły średniej od klasy I do IV.

Ostatni, III poziom referencyjny, zajmuje Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, mający w swojej strukturze Izbę Przyjęć oraz Oddział Całodobowy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Będzie on przeznaczony dla pacjentów w stanach nagłych oraz wymagających całodobowej opieki oraz specjalistycznej diagnozy lub farmakoterapii. Mali pacjenci leczeni w warunkach oddziału dziennego lub całodobowego będą mieli możliwość realizacji obowiązku szkolnego.

Ośrodek będzie łącznie dysponował 41 łóżkami z podziałem na oddział stacjonarny dzieci młodszych i oddział stacjonarny dzieci starszych.

Rozwój pediatrii

Inną inwestycją, której celem jest rozszerzenie możliwości opieki zdrowotnej dla najmłodszych, jest Centrum Pediatrii. Jego powstanie jest jednym z punktów zawartego w maju porozumienia między samorządem województwa dolnośląskiego i Uniwersytetem Medycznym, dotyczącego współpracy w ochronie zdrowia.

Realizacja inwestycji stała się możliwa dzięki temu, że do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu trafią środki z Funduszu Medycznego z przeznaczeniem na rozwój pediatrii. Szpital otrzymał na ten cel ponad 201 mln zł.

Warto przypomnieć, że Fundusz Medyczny składa się z czterech subfunduszy: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki i terapeutyczno-innowacyjnego. Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło pierwszy konkurs w zakresie infrastruktury krytycznej, dotyczący pediatrii, z początkową alokacją 2 mld zł.

Teraz środki te zwiększono do 3,15 mld zł. Z 23 zgłoszonych do konkursu wniosków wybrano 14 do realizacji i dofinansowania. W tym gronie znalazł się Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

Wsparcie dla kadry medycznej

Poza inwestycjami w infrastrukturę, region pamięta także o potrzebach związanych z wykwalifikowaną kadrą. Elementem tych działań jest rozpoczęta właśnie IV edycja programu stypendialnego dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz ratownictwa medycznego.

Wyjaśniając kontynuację programu, przedstawiciele samorządu Dolnego Śląska podkreślają, że zależy im na tym, aby zachęcić młodych ludzi do wyboru medycznej ścieżki kształcenia i podjęcia pracy w marszałkowskich podmiotach leczniczych. Celem jest wspieranie zawodów medycznych, których tak bardzo potrzeba na rynku pracy. Stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie jest przyznawane na okres jednego roku akademickiego (od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.), dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na wspomnianych kierunkach.

Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi, który:

- Nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium,

- Nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium,

- Uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0,

- Podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo dolnośląskie, przez okres co najmniej trzech lat.

Termin składania wniosków upływa 28 października. Wszelkie informacje dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Samorząd Dolnego Śląska konsekwentnie inwestuje w rozwój nowoczesnej ochrony zdrowia. Tylko w październiku zostały poczynione kolejne kroki w kierunku realizacji dużych i bardzo ważnych dla mieszkańców projektów.

Pozostało 96% artykułu
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej