Materiał przygotowany przez firmę Strabag

Od lat inwestycje regionalne wspierają lokalne społeczności oraz są przyczynkiem do rozwoju regionalnego. Inwestycje regionalne bardzo mocno wspierane są finansowo przez Fundusze Europejskie, jak i budżet państwa. Ogromny skok cywilizacyjny, który dokonał się po akcesji Polski do UE, widać w każdym zakątku kraju. Rozwój regionów ma silny wpływ na wzrost gospodarczy całego kraju. Inwestycje lokalne mają na celu poprawę życia mieszkańców.

Budowa nowych obiektów użyteczności publicznej, dróg samorządowych, szpitali i szkół pozwala jednocześnie zatrzymać migrację. Poprawa infrastruktury zwiększa szanse na pozyskanie inwestorów prywatnych, którzy coraz chętniej lokują przedsięwzięcia biznesowe poza wielkimi miastami. Strabag od 35 lat jest partnerem polskich samorządów. Co roku blisko 2/3 realizowanych przez firmę kontraktów to inwestycje zlecane przez partnerów samorządowych. Firma jest jedynym w kraju tak dużym podmiotem branży budowlanej, który posiada oddziały we wszystkich województwach i jednocześnie zajmuje się budową wszelkiego rodzaju obiektów na rzecz lokalnych społeczności. Co więcej, jest jednym z największych w Polsce pracodawców sektora budowlanego, który zapewnia ponad 6500 miejsc pracy w całym kraju, a jej charakterystyczny logotyp na budowach we wszystkich regionach.

Inwestycje na północy Polski i w centrum

We wrześniu tego roku Strabag zakończył przebudowę dwóch nitek ul. Gdańskiej w Szczecinie, wraz z renowacją wiaduktu tramwajowo-drogowego, zwanego Estakadą Pomorską, będącego częścią głównego szlaku komunikacyjnego łączącego lewo- i prawobrzeżną część miasta.

Natomiast przed rokiem, w październiku 2021 roku, na dwa miesiące przed terminem kontraktowym, zakończyła się budowa węzła Głębokie. Od podstaw wykonana tam została pętla tramwajowo-autobusowa z peronami w opcji „drzwi w drzwi”. Wybudowany został nowy układ torowisk, parking przeznaczony dla rowerów, miejsca postojowe systemu park & ride oraz kiss & ride oraz ścieżka rowerowa prowadząca do plaży nad jeziorem Głębokie.

Budowa nowej trasy tramwajowej wzdłuż ulic Kasprzaka i Wolskiej w Warszawie

Budowa nowej trasy tramwajowej wzdłuż ulic Kasprzaka i Wolskiej w Warszawie

mat. pras.

W tym roku firma zakończyła prace związane z rewitalizacją bulwarów nadrzecznych w Malborku i Słupsku. Obydwie inwestycje prowadzone były pod nadzorem konserwatorskim i z zastosowaniem technologii bezpiecznych dla znajdujących się w sąsiedztwie budów historycznych obiektów, jak np. zabytkowy kompleks zamkowy w Malborku. Dla mieszkańców powstały zupełnie nowe przestrzenie do miejskiego wypoczynku wraz z placami zabaw, ścieżkami rowerowymi i nowoczesną małą architekturą. Obydwie realizacje stały się wizytówkami miast, przywracając lokalnym społecznościom mocno zdegradowane do tej pory tereny nadbrzeżne.

Przed tegorocznym Open’erem w Gdyni zakończyły się prace na budowie ul. Kwiatkowskiego. Inwestycja znacząco poprawiła bezpieczeństwo, a także dostępność do północnych dzielnic miasta. Wybudowana została nowa droga o trzech pasach ruchu. Wydzielone dwa buspasy ułatwiają korzystanie z transportu publicznego. Wytyczone zostały również bezpieczne drogi dla rowerzystów i ciągi piesze. W nocy bezpieczeństwo poprawiają zainstalowane wzdłuż trasy energooszczędne oprawy LED.

W Toruniu Strabag realizuje zadanie polegające na budowie dwóch parkingów typu P&R zlokalizowanych przy ul. Dziewulskiego i ul. Olimpijskiej. Umowa podpisana z Miejskim Zarządem Dróg obejmuje budowę 439 nowych miejsc parkingowych. Powstający system parkingów ma zapewnić kierowcom wygodne korzystanie z komunikacji miejskiej, a tym samym pozwoli ograniczyć ruch pojazdów i emisje CO2 na terenie Torunia.

Firma od lat prowadzi zadania na zlecenie samorządu Białegostoku. W styczniu tego roku zakończone zostały prace związane z gruntowną przebudową al. 1000-lecia Państwa Polskiego. Rozbudowana droga jest jedną z ważniejszych inwestycji samorządowych, realizowanych w stolicy Podlasia. Zakres prac obejmował rozbudowę blisko 1,5 km ulicy z wydzielonym buspasem dla pojazdów komunikacji miejskiej. Przebudowane zostały trzy skrzyżowania. Powstał nowy most nad rzeką Białą. Wzdłuż trasy wybudowana została ścieżka rowerowa oraz nowe chodniki, oświetlone z wykorzystaniem energooszczędnych opraw LED. W celu ograniczenia hałasu zamontowaliśmy blisko 385 metrów ekranów akustycznych oraz posadziliśmy 74 drzewa. W centrum Białegostoku obecnie realizujemy budowę 100 metrów tunelu pieszo-rowerowego. To druga ważna inwestycja miejska, która jest elementem nowego węzła intermodalnego, powstającego w pobliżu dworców PKP i PKS. Inwestycja ta wykonywana jest równolegle z modernizacją stacji kolejowej w Białymstoku i budową drugiego tunelu łączącego budynek dworca z peronami.

Łódź jest miejscem, w którym powstaje obecnie jedna z najważniejszych miejskich inwestycji drogowych – budowa długo oczekiwanego przez mieszkańców III etapu Trasy Górnej. Strabag jest odpowiedzialny za realizację 5-kilometrowego odcinka trasy od ul. Rzgowskiej do rogatek Łodzi. Połączy ona obecnie funkcjonujący fragment trasy z węzłem autostradowym A1 Łódź Górna. W efekcie powstanie zupełnie nowe połączenie drogowe centrum miasta o klasie obciążenia podobnej do standardów autostrad i dróg ekspresowych. Zaplanowano również wybudowanie sześciu tras dojazdowych do Trasy Górnej oraz wybudowanie bezpiecznej, wydzielonej trasy rowerowej. Firma nie zapomina o środowisku – w ramach inwestycji posadzonych zostanie 300 drzew i ponad 22 tys. krzewów. Dla przypomnienia – Strabag w 2014 r. zrewitalizował serce Łodzi – ul. Piotrkowską od pl. Wolności do al. Mickiewicza, a w tym roku zakończył ważną inwestycję dla całej aglomeracji – 12-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S14, od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki, stanowiącej południowy fragment zachodniej obwodnicy Łodzi.

Inwestycje w Krakowie i Warszawie

Rozwój aglomeracji krakowskiej jest możliwy dzięki rozbudowie układu drogowego i kolejowego. Część inwestycji prowadzi samorząd miasta Krakowa, które są skorelowane z inwestycjami, za które odpowiadają krajowi zarządcy infrastruktury, w tym PKP PLK. Strabag w stolicy Małopolski prowadzi dwa ważne projekty infrastrukturalne. Przebudowuje al. 29 Listopada, trasy wylotowej w kierunku Warszawy i budowanej północnej obwodnicy miasta. Trasa będzie miała po dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Powstaną nowe buspasy. Przebudowany już został także wiadukt kolejowy. W centrum miasta prowadzone są intensywne prace związane z rozbudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny – Rudzice z budową trzech nowych mostów kolejowych przez Wisłę. Inwestycja w znaczący sposób zwiększy przepustowość linii kolejowej, powstają dwa dodatkowe tory kolei aglomeracyjnej, zlikwidowany zostanie dzielący miasto nasyp kolejowy, mieszkańcy zyskają nową przestrzeń. Projekt zakłada także przebudowę stacji Kraków-Płaszów. W trakcie prac związanych z budową mostów przez Wisłę udało się zaprojektować dodatkową kładkę pieszo-rowerową, która jest wspólną inwestycją władz samorządowych i zarządcy infrastruktury kolejowej. Przebudowa blisko 20 km linii pozwoli z jednej strony usprawnienie ruchu kolejowego, zwiększy dostępność stacji Kraków-Płaszów oraz poprawi komunikację pieszo-rowerową w centrum. W Krakowie Strabag jest obecny od lat i zrealizował m.in. budowę 4,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7, stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta, oraz 700-metrowego mostu na Wiśle, przebudował „szkieletora”, który stał się 102-metrową wieżą Unity Centre, oraz wybudował Galerię Krakowską.

Strabag realizuje duże inwestycje także w Warszawie. Dla Tramwajów Warszawskich buduje nową trasę tramwajową wzdłuż ulic Kasprzaka i Wolskiej, która znacznie usprawni komunikację w zachodniej części stolicy. Na początku roku rozpoczęły się prace na budowie 3,2 km torowiska wraz przebudową sieci ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacyjnej. W ramach inwestycji powstanie dziesięć przystanków tramwajowych – jeden z nich zostanie ulokowany na poziomie istniejącego do tej pory przejścia podziemnego. Inwestycja będzie miała także dużą wartość proekologiczną – torowiska w ciągu ulicy Kasprzaka zostaną obsadzone rozchodnikiem, a  wzdłuż całej trasy zasadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Prace na tym kontrakcie zakończone zostaną w IV kwartale 2023 r. W tym roku firma zakończyła prace przy gruntownej przebudowie tzw. placu Pięciu Rogów – byłego już skrzyżowania ul. Brackiej, Szpitalnej, Kruczej, Zgody i Chmielnej. Od lipca mieszkańcy stolicy i turyści mogą już korzystać z tej przestrzeni publicznej, która stała się miejscem spotkań, odpoczynku i plenerowych wydarzeń.

Zdrowie, sport i edukacja

W północnej części stolicy rozbudowywany jest Szpital Bielański. W ramach tej inwestycji powstaje nowe skrzydło szpitala, w którym znajdzie się blok operacyjny składający się z dziesięciu nowoczesnych sal. W nowym budynku znajdą się także oddziały: intensywnej terapii, rehabilitacji, pooperacyjny, psychiatrii, sterylizacja oraz laboratorium. To jedyna w Polsce inwestycja samorządowa, która prowadzona jest w całości zgodnie z metodologią BIM (Building Information Modeling). Jest to innowacyjny sposób prowadzenia inwestycji wykorzystujący narzędzia z obszaru digitalizacji, ze stałym dostępem do cyfrowego modelu 3D obiektu oraz platformy komunikacyjnej w celu efektywnego zarządzania prowadzonymi pracami projektowymi i realizacyjnymi, dokumentacją, a następnie gotowym już obiektem. Strabag ma duże doświadczenie w realizacji zadań prowadzonych w metodologii BIM. Prace przy budowie nowego skrzydła zakończą się jeszcze w tym roku. Samorząd Mazowsza zlecił Strabagowi budowę nowego budynku szpitalnego oddziału ratunkowego, który powstaje na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu. Nowy obiekt będzie posiadał dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Na terenie SOR znajdą się pracownie tomografii komputerowej, USG i RTG oraz 14 gabinetów lekarskich i 28 łóżek obserwacyjnych. Poczekalnia będzie dysponować 353 miejscami dla pacjentów.

Na zlecenie samorządu województwa lubelskiego, na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej firma prowadzi obecnie dwie inwestycje związane z budową nowego bloku, z przeznaczeniem zabiegowo-anestezjologicznym dla istniejącego szpitala. Modernizowana jest również część pralniczo-kuchenna.

Dla wrocławskiego klubu sportowego Ślęza budujemy multifunkcyjny obiekt lekkoatletyczny o powierzchni ponad 10 tys. mkw. Inwestycja realizowana jest w systemie „pod klucz”, wraz z bieżniami, w tym najdłuższą, 200-metrową bieżnią lekkoatletyczną. Wybudowany obiekt będzie posiadał homologację PZLA i IAAF. Prace budowlane zakończone zostaną w I kwartale 2023 r.

Centrala Strabag zlokalizowana jest w podwarszawskim Pruszkowie. Także tutaj firma prowadzi prace zlecone przez pruszkowski samorząd związane z przebudową i rozbudową Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. Po ich zakończeniu, co planowane jest na czerwiec 2024 r., pruszkowskie liceum będzie mogło przyjąć ok. 800 uczniów. To drugi obiekt edukacyjny, który Strabag realizuje na zlecenie władz Pruszkowa – wcześniej wybudowany tu został nowoczesny obiekt Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami przedszkolnymi.

Materiał przygotowany przez firmę Strabag