Inwestycje drogowe usprawniające codzienny transport tysięcy mieszkańców, pomoc finansowa dla służb dbających o nasze bezpieczeństwo, a w końcu ochrona tego, co najpiękniejsze w naszym dziedzictwie - to sprawy ważne dla wszystkich mieszkańców Małopolski.

- Praca samorządowców na poziomie gmin, powiatów czy województw to wyzwanie, a przede wszystkim odpowiedzialna służba. Począwszy od sołectw, przez większe wspólnoty, na przykład gminne, aż po najwyższy szczebel - wspólnie zabiegamy o to, by skutecznie rozwiązywać problemy mieszkańców. Jako marszałek Małopolski zawsze podkreślam, że realizacja przedsięwzięć służących nie tylko lokalnym społecznościom, ale nam wszystkim musi opierać się na dialogu, prowadzonym z szacunkiem i zrozumieniem - mówi marszałek Witold Kozłowski.

- Przykładem takiej dobrej współpracy z lokalnymi samorządami w Małopolsce mogą być inwestycje drogowe, które realizujemy w ramach tzw. trybu Inicjatyw Samorządowych. Inicjatorami zadań są tu jednostki samorządu terytorialnego, które najlepiej wiedzą czego potrzeba danej wsi czy miasteczku   - dodaje marszałek Witold  Kozłowski.

Na budowę m.in. chodników, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej, przebudowę niebezpiecznych skrzyżowań czy budowę rond tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad 34 mln zł.

- Nieustannie dbamy o rozwój infrastruktury w naszym województwie, ponieważ możliwość sprawnego i bezpiecznego podróżowania nie tylko podnosi jakość życia mieszkańców, ale także przyspiesza rozwój regionu. Dlatego chętnie wspieramy realizację projektów infrastrukturalnych, opartą na współpracy z samorządami lokalnymi, w ramach trybu Inicjatyw Samorządowych - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wicemarszałek małopolski, Łukasz Smółka

Wicemarszałek małopolski, Łukasz Smółka

mat.pras.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

- Naturalnie dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko w znaczeniu komfortu poruszania się kierowców czy pieszych. Mówiąc o poczuciu bezpieczeństwa Małopolan nie sposób nie wspomnieć o służbach, które niosą pomoc potrzebującym w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, a więc strażakach-ochotnikach - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Władze regionu konsekwentnie wspierają Ochotnicze Straże Pożarne, przekazując środki m.in. na zakup sprzętu, odzieży ochronnej czy modernizację jednostek. W latach 2009-2020 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał jednostkom OSP z terenu województwa blisko 50 mln zł na zapewnienie gotowości bojowej, a blisko 40 mln zł zostało przeznaczonych na remonty w remizach OSP. Środki te pozwoliły na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe czy zagospodarowanie terenu wokół remizy.

- Wsparcie finansowe nie tylko poprawia komfort pracy ratowników, ale przede wszystkim daje poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Z myślą o zdrowiu

- Mówiąc Małopolska myślę przede wszystkim o mieszkańcach naszego regionu. Ludzie i ich potencjał są siłą napędzająca rozwój województwa. Dlatego planując kolejne przedsięwzięcia kierujemy się ich faktyczną użytecznością dla lokalnych wspólnot. Warto tu wspomnieć o projekcie „Małopolskie tężnie solankowe”, który jest odpowiedzią na problemy, z jakimi wszyscy się borykamy: wszechobecny stres, szybkie tempo życia, skażenie środowiska – mówi marszałek Witold Kozłowski.

W ramach projektu, na który samorząd przeznaczył łącznie 5 mln zł, gminy mogą pozyskać wsparcie do 250 tys. zł  na budowę ogólnodostępnych tężni solankowych. Prozdrowotne strefy, dostosowane do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością, będą wspomagać prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych. Korzystanie z dobrodziejstw tężni wzmacnia też układ nerwowy i cały organizm.

- Wiemy jak bardzo potrzebne są dzisiaj na mapie Małopolski miejsca, w których mieszkańcy będą mogli odpocząć, zrelaksować się, zdrowo spędzić czas na łonie natury. Stąd pomysł dofinansowania budowy Małopolskich Tężni Solankowych - wspomina marszałek Witold Kozłowski.

- Naszym głównym celem jest poprawa zdrowia mieszkańców, choć jesteśmy też przekonani, że Małopolskie Tężnie Solankowe będą również magnesem dla turystów. To niezwykle ważne, zwłaszcza teraz, gdy wszyscy tak dotkliwie odczuwamy skutki społecznej izolacji i pandemii koronawirusa - zaznacza wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zachować dziedzictwo

Myśl o podniesieniu atrakcyjności turystycznej różnych zakątków naszego regionu przyświecała również projektowi „Kapliczki Małopolski”. Skupia się on na ochronie tego, co najpiękniejsze w naszym dziedzictwie. Jest realizowany co roku i pozwala na renowację obiektów o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej. Dzięki dofinansowaniu wiele cennych zabytków może zostać odnowionych i zabezpieczonych przed nieuchronnym upływem czasu. Dotychczas dzięki udzielonemu wsparciu w łącznej kwocie ponad 5 mln zł udało się przywrócić dawny blask ponad 550 obiektom.

- Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu, często były fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, bo sztuka jak nic innego potrafi łączyć przeszłość z teraźniejszością – podkreśla marszałek