Kwota wsparcia, za okres od marca do września, wyłącznie w ramach trzech wspomnianych pakietów, wyniosła 13 mln zł. Prezydent miasta zapowiedział, że wsparcie dla przedsiębiorców będzie w Katowicach kontynuowane. Poza wspomnianymi programami miasto podjęło także działania mające na celu walkę z samym koronawirusem oraz minimalizowanie jego społecznych skutków.

– Pandemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Wiosną dochody wielu firm znacząco spadły. W szczególności dotyczyło to branż, które zostały zamknięte podczas lockdownu – m.in. restauratorów, fryzjerów, rzemieślników czy też firm kosmetycznych. W Katowicach mieliśmy na początku roku 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do dziewięciu osób. Kryzys dotknął także sektora NGO i ludzi świata kultury. Dlatego postanowiliśmy działać, wdrażając trzy duże programy osłonowe dla wspomnianych grup. Do końca września skorzystało z nich ponad 2 tysiące podmiotów, a wartość działań w tym okresie szacowana jest na 13 mln zł. Głównym celem naszych programów było ratowanie miejsc pracy. W dużej mierze się to udało. Bezrobocie w Katowicach wzrosło z poziomu 1,1 proc. w styczniu do 1,5 proc. w sierpniu, utrzymując się wciąż na poziomie najniższego w Polsce. Warto dodać, że jako jedno z niewielu miast w Polsce zaoferowaliśmy tak szerokie pakiety obejmujące m.in. zwolnienia z czynszów i podatków od nieruchomości, bonifikaty za wywóz śmieci czy też możliwość korzystania z profesjonalnego Punktu Doradztwa Kryzysowego. Wdrażając pakiety pomocowe, współpracowaliśmy ponad podziałami ze wszystkimi radnymi, którzy w tak trudnych chwilach stanęli na wysokości zadania. Oczywiście obserwujemy dynamiczny rozwój pandemii, by w razie potrzeby intensyfikować nasze działania – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

Wśród zapisów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, poza 100-proc. lub 50-proc. zwolnieniem z czynszów w lokalach miejskich, zwolnieniem z podatków od nieruchomości znalazło się m.in. 50-proc. zwolnienie z opłaty śmieciowej, utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą.

Za okres od marca do września prawie wszyscy uprawnieni zdecydowali się skorzystać z zapisów katowickich pakietów pomocowych. 100-proc. zwolnienie z opłat czynszu najmu objęło 573 podmiotów, a 50-proc. bonifikata dotyczyła 676 podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła 5,7 mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane z dzierżawami objęły 85 podmiotów na łączną sumę ponad 275 tys. zł.

Z kolei 458 podmiotów otrzymało 50-proc. bonifikatę za koszty wywozu śmieci – na łączną sumę ponad 186 tys. zł.

Natomiast z zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności z podatku od nieruchomości skorzystało 108 podmiotów na łączna kwotę ponad 4,5 mln zł. Reasumując, w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy miasto udzieliło ponad 2000 uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.

Dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach utworzony został Punkt Doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomoc znalazło 120 firm z Katowic. Przedsiębiorcy otrzymali kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i finansową. Znacząca część korzystała z doradztwa, ubiegając się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej PFR czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów. Obecnie Urząd Miasta Katowice przygotowuje nową odsłonę pakietu działań, które mają wesprzeć ponownie lokalnych przedsiębiorców. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, w ramach tarczy antykryzysowej, wypłacił ponad 141 mln zł.

Katowicki pakiet NGO

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Epidemia uderzyła również w sektor NGO, oparty w dużej mierze na pracy wolontariuszy i społeczników, którzy swój czas i energię poświęcają pracy na rzecz innych ludzi. Dodatkowo aktywność NGO bardzo często polega na spotykaniu się z ludźmi. Epidemia uniemożliwiła bądź mocno ograniczyła ich działalność. Pomoc miasta przewidywała np. zwolnienia z czynszów, opłat śmieciowych i inne formy wsparcia.

Ze zwolnień lub z ulg za najem lokali miejskich skorzystały 54 organizacje (wartość wsparcia 213 tys. zł), a za wywóz śmieci – 34 NGO-sy (25 tys. zł). W przypadku 73 organizacji miasto Katowice umożliwiło elastyczne podejście do realizowanych zadań w zakresie zmian ich harmonogramów oraz zmian w kosztorysach.

Miasto Katowice wsparło także 25 organizacji pozarządowych, które włączyły się w walkę z epidemią koronawirusa, przekazując łącznie 555 tys. zł – m.in. na zakup środków ochronnych czy też dowóz posiłków dla osób potrzebujących. Z kolei 580 tys. zł pochłonęło dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników w 29 organizacjach.

Katowicki Pakiet dla Kultury

Pandemia niemal z dnia na dzień pozbawiła możliwości pracy i dochodu niemal wszystkich katowickich artystów – muzyków, aktorów, artystów sztuk wizualnych czy organizatorów wydarzeń kulturalnych. W ramach miejskich działań osłonowych zrealizowano konkursy, w ramach których 500 tys. zł trafiło do indywidualnych twórców, niezależnych instytucji kultury, młodych artystów, pisarzy i katowickich mediów zaangażowanych we wsparcie na swoich antenach katowickich artystów.

W ramach konkursu „Lokaty w kulturę”, twórcy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy nadesłali aż 208 projektów. Ostatecznie kwota 300 tys. zł została rozdysponowana pomiędzy autorów 84 z nich. Pomysły na wirtualne koncerty, prace nad spektaklami teatralnymi, warsztaty prowadzone przez internet, a nawet miniseriale publikowane w sieci zostały nagrodzone kwotami od 2 do 7 tys. zł.

Walka z Covidem i jego społecznymi skutkami – inne działania miasta

Od pierwszych dni epidemii miasto Katowice realizowało działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Część z nich, jak dezynfekcje przestrzeni publicznej czy też przeprogramowanie oświetlenia (rezygnacja z przycisków na przejściach) reaktywowano w październiku. Wiosną, kosztem miliona złotych, zakupiona została maszyna do wykonywania testów w kierunku koronawirusa, która trzykrotnie zwiększyła przepustowość śląskiego laboratorium. Potrzebujący uczniowie od wiosny mogą korzystać z laptopów i tabletów do nauki zdalnej. Dla osób potrzebujących świadczona jest pomoc psychologiczna z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video 506 041 100), a dla seniorów przeznaczony jest Srebrny Telefon.

Ponadto w ramach usługi „Pogotowia zakupowego” katowicki MOPS dostarcza najbardziej potrzebującym bezpłatne pakiety żywnościowe, a dla osób posiadających środki finansowe realizuje bezpłatnie usługę kupna i dowozu zakupów. Miasto zapewnia także najbardziej potrzebującym dostęp do maseczek, czy też środków dezynfekujących.

O wszystkich sprawach, które związane są z działaniami prowadzonymi w związku z walką z koronawirusem, mieszkańcy mogą znaleźć na specjalnie uruchomionym serwisie informacyjnym pod adresem www.koronawirus.katowice.eu.