Wiele aktywności (w tym lekcje), które wcześniej wykonywaliśmy, z konieczności przeniosło się do sieci. Umiejętność wykorzystywania cyfrowych rozwiązań okazała się w tym czasie kluczowa i umożliwiała sprawne poruszanie się w środowisku online. Edukacja zdalna pokazała też, jak ważne jest odpowiednie podejście i otwartość na nowe technologie.

Dla bardzo wielu placówek – uczniów, nauczycieli i rodziców – było to trudne doświadczenie. Jednocześnie wielu z nich zdobyło nowe umiejętności cyfrowe, na rozwój których być może nigdy by się nie odważyli, gdyby nie nagła potrzeba i konieczność używania aplikacji do prowadzenia i udziału w lekcjach online. Bardzo ważne jest wykorzystanie tego potencjału, budowanie na nim nowych umiejętności, które będzie można wykorzystać przede wszystkim w szkole „stacjonarnej”.

Nauczyciele, choć z nowymi kompetencjami, nadal potrzebują wsparcia

Jak nauczyciele ocenili swoje przygotowanie do zdalnego prowadzenia zajęć? Pokazuje to badanie „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Fundację Dbam o Mój Zasięg i Fundację Orange. Wynika z niego m.in., że pomimo iż 80 proc. nauczycieli pod koniec wiosennej tury zdalnej edukacji wystawiło swoim umiejętnościom ocenę dobrą lub bardzo dobrą, to ponad połowa z nich (52 proc.) uważa, że nadal potrzebuje dodatkowego przeszkolenia z zakresu prowadzenia lekcji z użyciem różnego rodzaju narzędzi cyfrowych.

– Dziś potrzebujemy długofalowej perspektywy, systemowego podejścia i szerszego sojuszu na rzecz integracji cyfrowej. Jesteśmy gotowi zaangażować się w te wysiłki. Fundacja Orange współpracuje ze szkołami, rodzicami i nauczycielami w zakresie inteligentnej i rozsądnej edukacji cyfrowej już od 15 lat. W tym czasie swoimi programami objęła 3 mln dzieci, podnosząc ich świadomość i umiejętności oraz propagując ideę zrównoważonego korzystania z technologii. Pandemia Covid-19 to impuls, którego nie wolno nam zignorować – nie ma wątpliwości Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Wsparcie stanowić może projekt „Lekcja:Enter”, którego celem jest przeszkolenie 75 tys. nauczycieli w Polsce z wykorzystywania cyfrowych narzędzi i e-zasobów w prowadzeniu zajęć z uczniami. Cykl szkoleniowy zaplanowany został tak, aby kompleksowo rozwijać cyfrowe kompetencje kadry szkolnej. Szkolenia są darmowe dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich i odbywają się w różnych regionach kraju, także online. Lista placówek, które realizują warsztaty, i ich dane kontaktowe znajdują się na stronie www.lekcjaenter.pl. Projekt realizowany jest ze środków unijnych przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych.

Do udziału w tej inicjatywie mogą zgłaszać się nauczyciele z całej Polski. Szkolenie pomoże im przygotować się do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii w taki sposób, by dostosować lekcje do potrzeb młodych ludzi i tego, jak się teraz uczą. A wygląda to zupełnie inaczej niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. Dziś dostęp do informacji i wiedzy jest szybki i powszechny. Dziś to nauczyciel musi dogonić uczniów.

Dyrektorze, nauczycielu, najlepszy moment jest… teraz

Bardzo ważne jest przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia zmiany sposobu nauczania, który będzie dostosowany do potrzeb ucznia i oparty na wykorzystywaniu dostępnych zasobów cyfrowych. Uczenie się korzystania z nowych technologii nie dla wszystkich jest proste. Wielu nauczycieli potrzebuje wsparcia w tym procesie. Dlatego podczas szkoleń pedagodzy otrzymają rzetelną wiedzę, między innymi o tym jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach, jak korzystać z aktywizujących metod nauczania, urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia, a także jak tworzyć własne treści cyfrowe.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Zmiana w szkole nie może jednak zajść bez dyrektora czy dyrektorki szkoły, dlatego w szkoleniach w projekcie „Lekcja:Enter” biorą udział także członkowie kadry kierowniczej szkół. Dodatkowo dyrektorzy mają możliwość skorzystania z modułu online, podczas którego będą mogli przygotować plan włączenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy szkoły. Wdrożenie planu pozwoli na zmianę tradycyjnej szkoły w szkołę uczącą nowocześnie, otwartą na zmianę, angażującą uczniów i rozwijającą kompetencje cyfrowe.

Konieczność pracy przez kilka miesięcy wyłącznie w trybie zdalnym z pewnością przełożyła się na wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w nauczaniu. Nauczyciele, uczniowie i rodzice oswoili się też z taką formą uczenia się – mówi Paulina Sobiesiak-Penszko z Instytutu Spraw Publicznych, eksperta ds. badań w projekcie „Lekcja:Enter”. Nie oznacza to jednak, że znika potrzeba dalszego wspierania nauczycieli we wdrażaniu TIK w szkole, w tym w szczególności w zakresie aktywnego wykorzystania przez nich technologii w nauczaniu – dodaje.

Być tam, gdzie uczniowie

Jednym z ważniejszych wniosków badania, jak poradziliśmy sobie podczas zdalnej edukacji wiosną tego roku, jest to, że ponad połowa nauczycieli chętnie prowadziła lekcje online, a zdaniem 60 proc. rodziców szkoły były dobrze przygotowane do tej formy nauczania. Co prawda aż 87 proc. nauczycieli musiało samodzielnie zapoznać się z narzędziami i aplikacjami niezbędnymi do prowadzenia lekcji online. Webinaria i filmy z praktycznymi poradami na temat zdalnego nauczania, przygotowane przez Fundację Orange, obejrzało blisko 40 tys. nauczycieli.

Badanie pokazuje także, że podczas edukacji zdalnej nauczyciele dużo częściej sięgali po metody aktywizujące, np. quiz online, umożliwiające większe zaangażowanie uczniów. Przed zamknięciem szkół 12 proc. nauczycieli korzystało z quizów online dla uczniów, natomiast po zamknięciu szkół robiło to już 28 proc. z nich.

Chęci i potrzeby widać gołym okiem. Sami nauczyciele także chcą zmian w sposobie nauczania. Dlatego podczas szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter” prowadzący skupiają się na podejściu, które zakłada aktywne korzystanie z narzędzi informacyjno-komunikacyjnych przez uczniów. Podczas lekcji uczniowie będą mogli wraz z nauczycielem korzystać z konkretnych aplikacji, które nie tylko sprawiają, że czas w szkole będzie bardziej interesujący i dynamiczny dla dzieci i młodzieży, lecz także przygotowanie lekcji będzie mniej pracochłonne dla nauczyciela.

Szkolenia prowadzone są w ramach dwóch ścieżek tematycznych:

  •  dla czterech grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, matematyczno-przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych);
  • dla nauczycieli informatyki.

Bezpłatne zajęcia dla nauczycieli prowadzą wybrane w poszczególnych województwach organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe. Trenerzy prowadzący je wykorzystują jednolite scenariusze i materiały szkoleniowe. Zgłaszać się można przez cały rok, do realizatorów działających w województwie, w którym znajduje się szkoła. Ich wykaz znajduje się na stronie projektu.

Szkolenia w ramach projektu rozpoczęły się na początku 2020 r. Część nauczycieli już z nich skorzystała.

Warto, by nauczyciele, którzy teraz niezbyt chętnie wykorzystują nowe technologie w swojej pracy, pewniej poczuli się w cyfrowym świecie i „spotkali się” z uczniami tam, gdzie aktualnie spędzają czas, by poznać i lepiej zrozumieć ich świat.

– Nie ukończylibyśmy semestru, gdyby nie nowe technologie. Co więcej, po raz pierwszy wielu uczniów, nauczycieli i rodziców zobaczyło, że można używać internetu oraz cyfrowych narzędzi w kreatywny sposób. Pamiętajmy jednak, że szkoła potrzebuje edukacji opartej na wyrozumiałości, szczególnie gdy mowa o podstawie programowej i czasie spędzanym przed ekranem – mówił dr Maciej Dębski, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg, podczas konferencji online „Jutro w szkole. Szkoła jutra” organizowanej przez Fundację Orange.

""

regiony.rp.pl

– artykuł przygotowany przez firmę Orange Polska.