W 2018 roku świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości, a w roku 2019 – 30 lat wolności. 2020 to trzeci rok z rzędu, kiedy możemy obchodzić bardzo ważne dla nas rocznice: 40-lecie powstania Solidarności i 30-lecie reaktywacji samorządu terytorialnego.

Wobec każdego z tych zdarzeń nie jesteśmy obojętni, a świętowanie przybiera wielorakie formy: od hucznych obchodów na skalę ogólnokrajową, po skromne upamiętnienia w lokalnych społecznościach.

Wiarygodność i zaufanie

W rocznicę odnowienia samorządu terytorialnego możemy/powinniśmy/warto zdać sobie sprawę, jaką niesamowitą siłę ma w sobie działanie, którego cel jest emanacją ważnej dla każdego człowieka wartości, w tym wypadku: możliwości samostanowienia o sobie.

Już samo podjęcie działań na rzecz reformy samorządowej było dowodem na zaufanie rządzących do „głosu ludu”. Z kolei determinacja reformatorów w osiągnięciu kompromisowych rozwiązań, pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych i administracyjnych, świadczy o niezwykłej randze obranego celu nadrzędnego.

Wreszcie, wprowadzenie reformy i jej sukces to potwierdzenie, że działanie w imię wartości jest wiarygodne i budzi zaufanie. Reforma samorządowa udała się, bo rządzący wierzyli, że obywatele na poziomie lokalnym potrafią rządzić się sami (bez centralnych wytycznych i kontroli), a samorządowcy udowodnili, że sprawy lokalne są im bliskie i potrafią brać za nie odpowiedzialność.

Promowanie wartości

Społeczna Inicjatywa 30. Rok Wolności (a wcześniej Inicjatywa Nasza Niepodległa), którą mam zaszczyt reprezentować, wzięła sobie za cel promowanie wartości, które były podłożem minionych zdarzeń. Wartości takich jak: wolność, samorządność, solidarność, które dzisiaj też mogą i powinny być (i warto, by były) inspiracją i motywacją do działania na rzecz dobra wspólnego.

Kolejne rocznice są dobrą okazją, pretekstem do rozmowy. O ile młodzi ludzie niechętnie rozmawiają o przeszłości, która budzi w nas wciąż wiele emocji, o tyle jednak nie mają kłopotu z rozmową o wartościach. Dlatego też rozpoczęliśmy cykl warsztatów pt. „Wolność – Samorządność – Solidarność”, w trakcie których uczymy się wzajemnie, jak dziś można rozumieć te wartości i jak na ich kanwie budować podwaliny przyszłości.

Adresatami warsztatów są uczniowie szkół ponadpodstawowych i ich nauczyciele oraz studenci. Naszym celem jest poszerzenie zaangażowania młodych uczestników warsztatów o aktywność obywatelską na rzecz środowiska lokalnego, samorządności w ich najbliższym otoczeniu, a także korzystania z prawa wyborczego. Chcemy, aby odkryli, że poprzez swoje zaangażowanie mogą mieć realny wpływ na kształt naszego otoczenia, a także osobistą satysfakcję, jaką niesie zmienianie świata na lepsze. Warsztaty mają też służyć przygotowaniu nauczycieli i przyszłych nauczycieli (aktualnych studentów) do bycia mentorami uczniów i pracy z nimi metodami interaktywnymi, w duchu wartości demokratycznych.

Ze względu na pandemię przez najbliższe dwa–trzy miesiące będziemy nadal prowadzić warsztaty za pośrednictwem internetu. W związku z tym podzieliliśmy je na trzy części: pierwsze spotkanie (2 godziny); po kilku dniach drugie spotkanie (2 godziny); a pomiędzy nimi „praca domowa” w podgrupach.

Autopromocja
SZKOLENIE

Pozyskiwanie sponsorów przez instytucje nauki, kultury i sportu

WEŹ UDZIAŁ

Zapraszamy grupy młodzieży (12–16 osób) z nauczycielem (lub bez), chętne do udziału w naszych warsztatach w czerwcu lub w czasie wakacji.

Prosimy o kontakt:

rokwolnosci@gmail.comFot

lub Facebook.

Materiał Partnera: Stowarzyszenie ROTA