Pula prawie 11 miliardów złotych dla Dolnego Śląska otwarta

Start unijnego budżetu dla regionu na lata 2021–2027 to wsparcie projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa. Dodatkowo ponad 2,7 mld zł z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji posłuży do rozwoju subregionu wałbrzyskiego.

Publikacja: 13.03.2023 09:00

W uroczystej inauguracji perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027 wzięli udział m.in. premier Mat

W uroczystej inauguracji perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027 wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i unijna komisarz ds. spójności Elisa Ferreira oraz marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski (trzeci od prawej)

Foto: umwd

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, w ubiegłym miesiącu zainaugurowano uroczyście perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw Wspólnoty.

Oficjalne otwarcie nowej perspektywy to kluczowa informacja dla regionów w kontekście planowanych przez nie inwestycji. Podczas wydarzenia Dolny Śląsk reprezentowali marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców oraz wicemarszałek Grzegorz Macko z Prawa i Sprawiedliwości.

Impuls rozwojowy dla regionu

– Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej. Duży wpływ na tę wysoką pozycję mają środki unijne, które umożliwiają realizację wielu potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji, a naszą misją jako samorządu regionalnego jest właśnie praca na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska – wskazuje Cezary Przybylski.

– Środki unijne to ogromna szansa dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, a także uczelni i szkół. Z całą pewnością będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla naszego regionu – podkreśla marszałek.

Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska na lata 2021–2027 to prawie 11 mld zł, które zostaną wykorzystane do realizacji projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa dolnośląskiego. W ramach środków unijnych wynegocjowany został również dysponujący kwotą ponad 2,7 mld zł Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który posłuży do transformacji i rozwoju subregionu wałbrzyskiego.

– To ogromny sukces naszego regionu i zespołu ludzi, którzy pracowali nad setkami projektów i tysiącami stron dokumentów przez wiele miesięcy. To dla mnie ogromne wyróżnienie i satysfakcja, że mogłem kierować pracami zespołu negocjacyjnego. Jeszcze raz dziękuję samorządowcom, przedsiębiorcom i przedstawicielom instytucji oraz organizacji pozarządowych za setki rozmów, uwag i sugestii – mówi Grzegorz Macko.

Program regionalny w połowie marca 2022 r. został przekazany Komisji Europejskiej, która podczas rozmów w Brukseli w kwietniu 2022 r. pozytywnie oceniła przestrzeganie zasady partnerstwa przy jego przygotowaniu. Po miesiącach trudnych negocjacji oraz wspólnej pracy zarządu województwa z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawicielami przedsiębiorców, szkolnictwa wyższego i organizacjami otoczenia biznesu, 5 grudnia Komisja Europejska zaakceptowała program województwa dolnośląskiego. Finalnym akcentem prac była oficjalna inauguracja programu regionalnego w Warszawie z udziałem przedstawicieli rządu i samorządów.

– Co to oznacza w praktyce, że Polska jest największym beneficjentem Funduszu Spójności? Oznacza to więcej inwestycji. Więcej inwestycji we wszystkich samorządach. I to tych bliskich inwestycji, widocznych gołym okiem, tych, które są najbardziej potrzebne ludziom – mówił podczas spotkania Mateusz Morawiecki.

Premier poinformował, że do tej pory z nowego rozdania finansowego UE do Polski trafiło ponad już 5 mld zł. Z tej kwoty 3 mld zł wpłynęły na programy centralne, a ok. 2 mld zł na programy regionalne.

Po oficjalnej inauguracji programu marszałek województwa dolnośląskiego wystosował list otwarty do samorządowców, w którym podziękował im „za zaangażowanie i budowanie dialogu”. Jak przypomniał Cezary Przybylski, program „to blisko 11 miliardów złotych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, które razem przeznaczymy, w perspektywie do roku 2027, na zrównoważony rozwój całego województwa”.

Pierwsze nabory ruszą w kwietniu

„Z pierwotnie przyznanej dla regionu kwoty budżetu unijnego w wysokości 870 milionów euro wynegocjowaliśmy jego podwojenie do wysokości ponad 1,7 miliarda euro. Dodatkowo nasz region otrzyma ponad 580 milionów euro dla subregionu wałbrzyskiego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dedykowanego rozwojowi obszarów pokopalnianych. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska to rekordowa kwota blisko 2,3 miliarda euro i wspólny sukces Dolnoślązaków”, wylicza marszałek.

Zapowiedział również, że pierwsze nabory w ramach funduszy europejskich rozpoczną się już w kwietniu.

Zarząd województwa powołał także Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDŚ) na lata 2021–2027. Ma on być niezależnym ciałem doradczo-opiniodawczym dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym – czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W pracy Komitetu uczestniczy kilkudziesięciu przedstawicieli, m.in. Instytucji Zarządzającej Programem – Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Pośredniczących (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca), Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego, IIT Subregionu Wrocławskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się pod koniec lutego.

Wsparcie dla biznesu

Ważnym beneficjentem funduszy unijnych w regionie są przedsiębiorcy, nie tylko ci najwięksi. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska jest bezpośrednio związany z kondycja sektora mikro-, małych i średnich firm w regionie. Dlatego samorząd województwa już w czasie pandemii aktywnie włączył się w działania osłonowe dla firm i zorganizował system wsparcia umożliwiający przetrwanie kryzysu lokalnym przedsiębiorcom. Aby maksymalnie wykorzystać zaangażowanie, kreatywność oraz wysoki poziom innowacyjności lokalnych firm region wspiera także ich obecność na światowych rynkach. Służy temu m.in. program Going Global Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza, umożliwiający regionalnemu biznesowi zaistnienie na najważniejszych światowych wydarzeniach handlowych oraz nawiązywanie nowych kontaktów gospodarczych.

Ważną rolę w tym procesie odgrywają fundusze unijne. To dzięki nim tysiące dolnośląskich przedsiębiorców skorzystało z dofinansowań, które umożliwiły im rozwój. Pieniądze z puli prawie 11 mld zł, które w nowym budżecie UE trafią na Dolny Śląsk, zostaną wykorzystane m.in. na cele związane ze wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości.

Ta idea przyświecała spotkaniu marszałka województwa dolnośląskiego z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. Rozmawiano m.in. o najważniejszych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem na regionalnym rynku mniejszych firm.

– Dolny Śląsk mocno wspiera małe i średnie firmy, które są ważnym filarem rozwoju regionalnej gospodarki. To one dają zatrudnienie setkom tysięcy ludzi i wypracowują połowę naszego PKB. W czasie pandemii zorganizowaliśmy dla przedsiębiorców wart ponad miliard złotych Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, który pomógł im przetrwać czas kryzysu. Obecna kondycja gospodarcza regionu to w dużej mierze zasługa tych działań – uważa marszałek Cezary Przybylski.

– W województwie dolnośląskim jest dobra atmosfera do prowadzenia firm. Sytuacja gospodarcza Polski jest efektem dobrej pracy przedsiębiorców. W ostatnich latach udało nam się wypracować dobrobyt, z którego Polacy mogą dzisiaj korzystać. Dzięki mniejszym przedsiębiorcom mamy optymalny rynek i dobrą konkurencję na nim – zwraca uwagę Adam Abramowicz, rzecznik MŚP. – Jesteśmy największą platformą współdziałania przedsiębiorców w Polsce. Proponujemy takie rozwiązania, które nie obciążą budżetu, a ułatwią funkcjonowanie małych firm – dodaje.

Wśród tych rozwiązań jest tzw. dziesiątka rzecznika MŚP – czyli zestaw usprawnień proceduralnych, które mają ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce. Dolny Śląsk, jako region przyciągający inwestycje i innowacje, plasujący się w ścisłej czołówce rankingu regionów o najwyższym wskaźniku atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce, chce aktywnie włączyć się w realizację założeń przedstawionych przez rzecznika MŚP.

Jednym z elementów tych działań jest rozpoczęty pod koniec lutego cykl spotkań z dolnośląskimi przedsiębiorcami. W jego ramach przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego wspólnie z przedstawicielami Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej (DAWG), Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju oraz Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego, odwiedzą wszystkie powiaty. W stolicy regionu, jako regionalnym centrum biznesowym, zorganizowanych zostanie kilka takich spotkań. Tematami spotkań będą oferty nowego Inkubatora Przedsiębiorczości triQube tworzonego przez DAWG, oferty wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci dotacji, pożyczek i projektów, możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021–2027 oraz kwestie dotyczące propozycji dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.

– Dynamika rozwoju Dolnego Śląska jest naszą dumą i zależy nam na tym, aby nie nastąpiło spowolnienie. Postanowiliśmy, że Dolny Śląsk aktywnie zaangażuje się w pomoc lokalnym przedsiębiorcom. Poprzez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej chcemy dotrzeć do naszych regionalnych firm, poznać ich potrzeby i maksymalnie ułatwiać im prowadzenie swojego biznesu – podsumowuje członek zarządu województwa Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Inwestycje
Zaskakujący boom inwestycyjny. Rekordziści zwiększyli wydatki o kilkaset procent
Inwestycje
Przekop Mierzei Wiślanej: mieszkańcy Elbląga wypowiedzą się o przyszłości portu
Inwestycje
Największe w historii inwestycje samorządów. Wydatki wyższe aż o jedną czwartą
Inwestycje
Samoloty z lotniska w Radomiu wylecą na majówkę
Inwestycje
Budowa tunelu za 900 mln zł na finiszu. Jest już gotowy w 90 proc.