Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Ponad 22 hektary terenu przy zbiegu ulicy Kosmonautów i Trasy Stabłowickiej na wrocławskich Żernikach. Lokalizacja zapewniająca bardzo dobre skomunikowanie zarówno z centrum miasta, jak i całym województwem dolnośląskim – dzięki możliwości dojazdu z trzech stron oraz bliskości autostrady A4 i autostradowej obwodnicy Wrocławia. To tutaj powstanie nowy Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny.

Kto będzie najlepszy

Właśnie ogłoszony został nowy przetarg na zaprojektowanie i realizację inwestycji. Postępowanie prowadzi Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie ceny, gwarancji jakości i wykorzystania rozwiązań energooszczędnych. Termin składania ofert wyznaczono na 10 czerwca.

– Budowa nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego to konieczna odpowiedź na jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych na Dolnym Śląsku. Nowoczesne lecznictwo onkologiczne jest dla samorządu województwa priorytetem. To troska o życie i zdrowie pacjentów onkologicznych wymagających szczególnej opieki. Dlatego powstanie nowego szpitala onkologicznego jest niezwykle ważne i wynika z wielkiej społecznej potrzeby – podkreśla marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

– Szpital zostanie wybudowany dzięki zaangażowaniu, współfinansowaniu i współpracy samorządu województwa dolnośląskiego oraz rządu. Naszym wspólnym celem jest tworzenie jak najlepszych warunków dla leczenia Dolnoślązaków, którzy czekają od lat na nowoczesny szpital onkologiczny – dodaje Cezary Przybylski.

Zintegrowana opieka

Nowy obiekt będzie skupiał w jednej lokalizacji wielospecjalistyczne funkcjonalności i zakresy lecznictwa oferowane dotychczas przez trzy placówki medyczne prowadzone przez samorząd województwa. Są to Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

W pierwszym przetargu na wybór generalnego wykonawcy szpitala wpłynęła jedna oferta, od firmy PORR, opiewająca na przeszło 1,42 mld zł. Okazało się więc, że była dwukrotnie wyższa od szacowanej wartości zapisanej w wieloletnim programie inwestycyjnym, wynoszącej ok. 720 mln zł, współfinansowanej przez samorząd województwa i rząd. Ze względu na to przetarg nie został rozstrzygnięty i zapadła decyzja o ogłoszeniu nowego, w szerszej formule, tak aby możliwe było poznanie ofert od większej liczby wykonawców.

Równocześnie zarząd województwa podjął decyzję o zwiększeniu finansowania inwestycji o 250 mln zł, dzięki czemu łączna kwota na realizację inwestycji przekracza 1 mld zł.

– Tempo, w jakim wzrasta zachorowalność na nowotwory, cały czas postępuje. W trosce o życie i zdrowie Dolnoślązaków powstanie silnego, nowoczesnego ośrodka onkologicznego jest koniecznym i najważniejszym wyzwaniem w ochronie zdrowia – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

– Dlatego ponownie ogłaszamy przetarg, tym razem w formie przetargu nieograniczonego. Zwiększyliśmy również budżet inwestycji, który wynosi miliard złotych. Cieszę się także, że do realizacji nowego szpitala onkologicznego udało się zaprosić rząd. Będzie to jedyna tego typu inwestycja w kraju finansowana wspólnie przez budżet państwa oraz samorząd regionu – wyjaśnia Marcin Krzyżanowski.

Największy projekt zdrowotny w historii

Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od zawarcia umowy z wykonawcą. Powierzchnia zabudowy będzie sięgać 28 tys. mkw. Szpital będzie budynkiem pięciokondygnacyjnym (w tym jedna kondygnacja podziemna). Ma dysponować 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach, 14 salami operacyjnymi i ponad tysiącem miejsc parkingowych. Według planu placówka zacznie przyjmować pacjentów na początku 2027 r.

Dziś szpitale przy pl. Hirszfelda i przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu umiejscowione w niefunkcjonalnych, ponadstuletnich budynkach, nie gwarantują pacjentom komfortowych warunków do leczenia i uniemożliwiają rozwój placówek. Utworzenie nowoczesnego, wielospecjalistycznego szpitala o profilu onkologicznym, pulmonologicznym i hematologicznym jest kluczowe dla skutecznej walki z chorobami nowotworowymi. Umożliwi także stworzenie nowoczesnych i godnych warunków do leczenia oraz zapewnienie warunków pracy dla lekarzy specjalistów i całego personelu medycznego. Inwestycja pozwoli dwukrotnie zwiększyć liczbę wykonywanych rocznie operacji onkologicznych ratujących życie tysiącom pacjentów.

Warto przypomnieć, że budowa nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego jest inwestycją priorytetową i największym w historii projektem samorządu województwa dolnośląskiego związanym z ochroną zdrowia. Dla inwestycji został już wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. W miejscu budowy inwestycji w zachodniej części Wrocławia przeprowadzono prace przygotowawcze w terenie.

Nowy szpital dzięki kwalifikacjom, wiedzy i doświadczeniu kadry medycznej będzie wspierał inne podmioty lecznicze. W tym miesiącu samorząd województwa i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podpisały porozumienie o zacieśnieniu współpracy przy leczeniu chorób z zakresu onkologii i hematologii oraz rozwoju kadr medycznych, a także kontynuowaniu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze opieki zdrowotnej. Dokument zakłada wsparcie dla realizacji budowy nowego szpitala onkologicznego przez Uniwersytet Medyczny.

W porozumieniu wskazane zostały także inwestycje i projekty przeznaczone do realizacji w najbliższych latach, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju obu ośrodków oraz zapewnienia najlepszej opieki pacjentom w regionie. Tak więc są to właśnie budowa nowego szpitala onkologicznego, do którego przeniesione zostanie Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, utworzenie zintegrowanego Instytutu Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK), utworzenie Instytutu Hematoonkologii na bazie USK, powołanie w strukturach USK Centrum Nowoczesnych Technologii i Sztucznej Inteligencji w Ochronie Zdrowia oraz rozwój medycyny robotycznej w oparciu o infrastrukturę USK i samorządu województwa.

Nowy Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny w liczbach

Dzięki realizacji inwestycji we Wrocławiu powstanie silny ośrodek onkologiczny, zapewniający z jednej strony kompleksową opiekę – diagnostykę, terapię i rehabilitację – pacjentom cierpiącym na schorzenia nowotworowe, a z drugiej rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej.

Szpital będzie dysponować 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach i 14 salami operacyjnymi, w których rocznie przeprowadzanych będzie nawet ponad 10 tys. zabiegów. Przewidywana roczna liczba hospitalizacji to ok. 32 tys. Z kolei przewidywana roczna liczba świadczeń ambulatoryjnych wynosi ok. 200 tys. Placówka będzie także dysponować ponad tysiącem miejsc parkingowych.

Docelowo do nowego obiektu przeniesione zostaną wszystkie oddziały, poradnie i pracownie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.

Szpital, na którego budowę wraz z wyposażeniem samorząd regionu przy wsparciu rządu zamierza przeznaczyć 1 mld zł, według planu zacznie przyjmować pacjentów na początku 2027 r.

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego