Rosnące ceny nośników energii mogą pochłonąć każdy budżet, ograniczyć wydatki na zaspokajanie usług społecznych czy inwestycje. Samorząd nie może dodrukować sobie pieniędzy aby zwiększyć budżet. Nie ma tutaj miejsca na kreatywną księgowość, sam też jest pozbawiony takiej kreacji wygodnego dla siebie prawa jaką może pochwalić się rząd.

Rozwiązaniem jest do pewnego poziomu optymalizacja kosztów i szukanie oszczędności. Z drugiej strony poszukiwanie tańszych, własnych, niezależnych od monopolu państwa źródeł energii. O przyszłości trzeba myśleć w szerokiej perspektywie. Skupianie się na jednym rozwiązaniu z reguły przynosi efekty tylko chwilowe. Interdyscyplinarność w dziedzinie dywersyfikacji źródeł dostaw energii powoli staje się dla wielu samorządów nie tylko wyzwaniem przyszłości, ale codziennym wyzwaniem.  

Czy samowystarczalność energetyczna jest możliwa w małych miastach?

W Podkowie Leśnej we wrześniu do użytku został oddany nowy budynek przedszkola miejskiego. Wykonany w standardzie pasywnym, został zaprojektowany z uwzględnieniem nie tylko wyśrubowanych norm zapotrzebowania na energię, ale przede wszystkim jako komfortowe miejsce wczesnej edukacji. Realizacja jednej z kluczowych inwestycji miasta była możliwa dzięki pożyczce ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

W 2020 roku rozpoczęła się budowa nowego obiektu. Nowy budynek, składający się z 44 modułów został postawiony w ciągu 6 nocy, pomiędzy 11 a 23 listopada. Moduły przywożono samochodami ciężarowymi na plac budowy w godzinach nocnych (z uwagi na krajowe przepisy dotyczące transportu wielkich gabarytów) w odstępach trzydniowych. Modułowe konstrukcje to nowoczesna technologia szybkiej budowy obiektów, także użyteczności publicznej. Pojedyncze elementy, obejmujące w całości zamknięte pomieszczenia, przyjechały do Podkowy Leśnej w daleko zaawansowanym stopniu wykończenia, np. z położoną na ścianach glazurą, elementami instalacji lub zamontowanymi schodami.

Nowy budynek to nowoczesny obiekt, wykonany w systemie pasywnym, samowystarczalny energetycznie. Na dachu budynku zostały zamontowane moduły fotowoltaiczne pozwalające zmniejszyć koszty energii o 60 proc. Nadmiarowe kilowaty zostaną wykorzystane do oświetlenia ulic Podkowy Leśnej. Układ budynku został tak zaprojektowany, aby maksymalizować zyski cieplne od światła słonecznego w miesiącach zimowych.

Od września 2021 roku do nowego przedszkola mogą uczęszczać wszystkie podkowiańskie dzieci w wieku przedszkolnym, a jest ich 145. Po wsłuchaniu się w opinie środowiska rodziców, zdecydowano o pozostawieniu grupy „0” w przedszkolu. W przyszłości powstaną grupy dla dzieci młodszych w wieku 2+. Budynek będzie w stanie pomieścić wszystkich najmłodszych mieszkańców naszego miasta, których rodzice zdecydują się posłać swoje pociechy do przedszkola.

Autopromocja
SZKOLENIE

Pozyskiwanie sponsorów przez instytucje nauki, kultury i sportu

WEŹ UDZIAŁ

Łączny koszt inwestycji wyniósł 12 mln zł, z czego 10 mln zł pochodzi z Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., pozostałe 2 mln stanowiły środki własne spożytkowane głównie na wyposażenie budynku.

To przyszłość, nie tylko w rozumieniu szansy edukacyjnej, ale w dziedzinie obniżania kosztów utrzymywania zasobu mienia komunalnego. Na dachu przedszkola pracuje zestaw paneli fotowoltaicznych zdolny do wyprodukowania 34 kW energii – to więcej niż zapotrzebowanie pasywnego budynku.

W naszym mieście pełnym drzew czerpanie energii ze słońca jest  nie lada wyzwaniem. Niezależność energetyczna jest priorytetem, który realizowany byłby bez względu na otrzymane dotacje. Celem całej inwestycji jest zabezpieczenie Miasta pod kątem produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne. Zamierzamy wybudować kilka instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kWp wykorzystując wszystkie miejsca, w których będzie to możliwe z uwagi np. na uwarunkowania konserwatorskie. Całość instalacji będzie wyposażona w kondensatory do magazynowania energii oraz dwie 3-stanowiskowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Projekt umożliwi zabezpieczenie produkcji energii na cele oświetlenia Miasta, potrzeby budynków miejskich oraz dużej części pompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, a stacje ładowania pojazdów umożliwią ograniczenie niskiej emisji w transporcie kołowym. Ich budowa wydaje się też konieczna z uwagi na wymogi nadchodzących czasów i rosnącą popularność samochodów elektrycznych.

Planowany koszt inwestycji założony jest na poziomie  1.210.000,00 zł, z czego 95% środków pochodzić ma z przyznanej dotacji z budżetu Państwa.

Działanie takie jest spójne z innymi, podejmowanymi przez władze samorządowe działaniami. W ramach projektu Podkowa Leśna = Human Smart Town, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Miasto uruchomiło sieć monitoringu jakości powietrza oraz inwentaryzację źródeł niskiej emisji w metodologii ZONE opracowanej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju). Ponadto Podkowa Leśna niedawno podjęła uchwały o zakazie palenia węglem w piecach oraz ograniczeniu palenia w kominkach w dni smogowe. Podkowa Leśna również uczestniczy w projekcie Target CE, w ramach którego budynki użyteczności publicznej zostaną opomiarowane pod kątem ich zużycia.

Przedszkole czy planowane instalacje fotowoltaiczne to nie jedyne działania miasta w dziedzinie oszczędzania energii i optymalizacji kosztów. W roku 2017 miasto dokonało wymiany całego oświetlenia miejskiego na LEDowe. Zmiana  ta doprowadziła do obniżki kosztów oświetlenia o ok. 70%. Obecnie planujemy drugi etap inwestycji, czyli zabezpieczenie produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Budowa samowystarczalnego energetycznie Miasta idealnie wpisuje się w tematykę zrównoważonego rozwoju samorządu. Z drugiej strony działania proekologiczne, jak np. stacje ładowania pojazdów czy budowa budynków publicznych w standardzie pasywnym, sprzyjają ograniczeniu niskiej emisji.

Materiał Promocyjny