Materiał powstał we współpracy z Miastem Katowice

Oprócz dużych zielonych inwestycji jak nowe parki, czy też rewitalizacje miasto stawia na realizację pomysłów mieszkańców w ramach Zielonego Budżetu. Uzupełnieniem tych zielonych działań jest walka o czyste powietrze. Katowice prowadzą szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza, których efekty już widać.

Niewątpliwym atutem Katowic, obok ciekawej oferty kulturalnej, wydarzeń sportowych i kongresów są też liczne parki oraz obszary leśne - ulubione miejsca wypoczynku mieszkańców. Dlatego nie dziwi, że Katowice inwestycją w tereny zielone, co pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców.

Liczne katowickie skwery i parki przechodzą rewiatalizację.

Liczne katowickie skwery i parki przechodzą rewiatalizację.

materiały prasowe/Sławomir Rybok

- Mieszkańcy chcą zielonych inwestycji w Katowicach, dlatego zazieleniamy poszczególne ulice m.in. w centrum miasta – metamorfozę przeszła już ulica Dworcowa i aleja Korfantego, a obecnie przechodzi ją ulica Warszawska. Zadbane, zielone przestrzenie są miejscem idealnym do wypoczynku, rodzinnych aktywności, ale też często pozytywnie wpływają na ekosystem. Prace rewitalizacyjne trwają już na stawie Starganiec, a za chwilę ruszamy także z inwestycjami w katowickie parki, na co łącznie przeznaczymy około 55 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nowe nasadzania na al. Korfantego pojawiły się kosztem zawężenia jezdni.

Nowe nasadzania na al. Korfantego pojawiły się kosztem zawężenia jezdni.

materiały prasowe/Kamil Kalkowski

Katowice znajdują się w czołówce najbardziej zazielenionych miast w Polsce. To efekt konsekwentnej polityki wprowadzania dodatkowej roślinności w tkankę miasta. Trwa m.in. przebudowa części ulicy Warszawskiej, gdzie ruch samochodowy zostanie ograniczony, a liczba miejsc parkingowych zredukowana na rzecz stworzenia przestrzeni o charakterze deptaka. Kilkusetmetrowy odcinek zostanie ozdobiony kilkoma tysiącami roślin – drzewami, krzewami, pnączami, bylinami i trawami. Inwestycja o wartości około 19 mln zł ma być gotowa w drugim kwartale 2023 roku.

Ul. Dworcowa z parkingu dla samochodów zmieniła się w deptak.

Ul. Dworcowa z parkingu dla samochodów zmieniła się w deptak.

materiały prasowe/M. Mendala

Za prawie 7 mln zł zmieni się także teren wokół stawu Starganiec znajdującego się na pograniczu Katowic i Mikołowa. W ramach tej inwestycji, która zakończy się w wakacje przyszłego roku, zakładane jest m.in. przystosowanie stawu do funkcji kąpieliskowej oraz wykonanie boisk do siatkówki plażowej. Pojawią się też altany piknikowe, ławki i leżaki miejskich. Atrakcyjnym elementem przemiany ma być ponadto pomost z częścią pływającą. W poruszaniu się po terenie o powierzchni około 16 hektarów pomoże nowy układ ścieżek.

W ramach przetargu na inwestycje w katowickie parki zaplanowano szereg działań w kilku dzielnicach miasta. Na ten cel miasto przeznaczy 48 mln zł, a mieszkańcy zyskają nowe zielone przestrzenie z placami zabaw, wybiegami dla psów, strefami relaksu z hamakami, ścieżką pod rolkostradę, tor pump track dla rowerzystów, krąg taneczny. Zaplanowane parki mają oferować szerokie możliwości spędzania wolnego czasu. Ponadto zakres prac obejmuje zasadzenie około 350 drzew oraz tysięcy bylin, krzewów, pnączy i traw.

Walka o czyste powietrze

Walka o czyste powietrze to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Głównym źródłem emisji niskiej wcale nie jest węgiel spalany w elektrowniach, bo spełniają one restrykcyjne normy. Podstawowe źródła zanieczyszczeń to stare kotły węglowe w indywidualnych gospodarstwach domowych, w których spalane są paliwa niskiej jakości, a czasem też odpady. Transport na śląsku przyczynia się do tworzenia smogu zaledwie w ponad 10 proc. - Dlatego nasze działania skupiamy na wymianie źródeł ciepła. W latach 2015-2021 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę ponad 6,2 tys. źródeł ciepła kosztem ponad 53,5 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy i jest jednym z najwyższych w Polsce, gdyż osiąga 10 tys. zł. Nie mamy także limitów – każdy złożony i pozytywnie zweryfikowany wniosek otrzymuje wsparcie. Nie oszczędzamy na tej kwestii. Inwestujemy setki milionów w wymianę starych kotłów, termomodernizacje budynków, nowoczesne autobusy, prowadzimy działania edukacyjne, dofinansowujemy zakup opału dobrej jakości dla najmniej zamożnych, a straż miejska prowadzi regularne kontrole – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zadania z poprzednich edycji Zielonego Budżetu zmieniają miasto.

Zadania z poprzednich edycji Zielonego Budżetu zmieniają miasto.

materiały prasowe/ZZM

Z roku na rok jakość powietrza się poprawia i choć wiele trzeba jeszcze zrobić, miasto może pochwalić się dobrymi statystykami. Dane „Systemu monitoringu jakości powietrza" Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że 2020 rok charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w historii pomiarów. Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w ubiegłym roku wyniosła 31 (w 2020 – 29), czyli był to drugi najlepszy wynik w historii. Dla porównania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r. – 41, natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Porównując rok 2020 i 2019 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12 proc., a na przestrzeni 10 lat jest to spadek o 44 proc. Natomiast należy pamiętać, że powietrze nie zna granic, a silna zabudowa naszego województwa sprawia, że mocny wpływ na powietrze w Katowicach mają także sąsiednie gminy.

Materiał powstał we współpracy z Miastem Katowice