22. wykładowców z Polski i Europy przez dwa dni wypełniło merytorycznymi prelekcjami pierwszą w Polsce medyczno-ekologiczną konferencję, którą zorganizował Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Międzynarodowa Konferencja „Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” przyciągnęła, profesorów, specjalistów w ochronie zdrowia, medyków, a także zarządców szpitali z Polski, Hiszpanii oraz Grecji, przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia oraz Global Green and Healthy Hospitals. Konferencja odbyła się w Komoda Club Residence w Kaliszu. Wcześniej zaproszeni goście z Polski, Belgii, Szkocji, Hiszpanii i Grecji obejrzeli szpital w Wolicy, a także długą drogę placówki, która doprowadziła do otrzymania tytułu zielonego szpitala oraz dumnego członka Global Green and Healthy Hospitals.

Konferencja okazała się świetną okazją do pokazania konkretnych przykładów oraz przede wszystkim tego, że można połączyć kosztorys ekonomiczny z efektem ekologicznym oraz zdrowotnym. To jest znakomita ilustracja oraz praktyczne pokazanie, jak wdraża się zalecenia Światowej. Organizacji Zdrowia - zauważa dr Dorota Jarosińska ze Światowej Organizacji Zdrowia.

Wszyscy dobrze wiemy jak niekorzystny wpływ na nasze zdrowie ma zanieczyszczone powietrze, woda czy środowisko oraz jak wiele chorób wywołuje. Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy. Kraków ze smogiem walczy od 10 lat i tam już widać mniejszą zachorowalność na choroby układu oddechowego u młodej populacji mieszkańców. Dlatego opieka zdrowotna powinna być połączona z ekologią, bo to nic innego jak profilaktyka zdrowia. A to każdy szpital ma zapisane w swoim statucie - podkreśla dr Sławomir Wysocki, dyrektor szpitala w Wolicy.

Rozpoczęty w 2015 r. na paryskiej konferencji klimatycznej program Health Care Climate Challenge to inicjatywa organizacji Health Care Without Harm mająca na celu zmobilizowanie instytucji opieki zdrowotnej na całym świecie do odgrywania wiodącej roli w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Opieka zdrowotna może przyczynić się do tego poprzez dekarbonizację energii, którą zużywa oraz zmniejszenie swojego śladu klimatycznego zgodnie z ambicjami porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych. Szpitale, ośrodki zdrowia i podmioty świadczące opiekę zdrowotną są pierwszą odpowiedzią na ekstremalne zdarzenia pogodowe i muszą budować odporność, aby działać i służyć swoim społecznościom podczas katastrof związanych z klimatem. Do tej pory ponad 300 instytucji reprezentujących interesy ponad 28 000 szpitali i ośrodków zdrowia z 41 krajów przystąpiło do Health Care Climate Challenge i zobowiązało się do podjęcia znaczących działań.

Celem Konferencji w Kaliszu było poruszenie tematu postępujących zmian klimatycznych oraz możliwych metod ich zapobiegania w ramach kompleksowych rozwiązań (technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych), które mogą zostać wdrożone w instytucjach ochrony zdrowia. Założeniem organizatorów była również aktywizacja i integracja środowiska medycznego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli europejskich szpitali na rzecz promowania zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, by wspólnie efektywnie wpływać na ochronę środowiska, będąc ambasadorami zielonej energii i zdrowego klimatu.

Konferencja odbyła się przy znaczącym wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia oraz licznych przyjaciół szpitala w Wolicy, wśród których znaleźli się:

- Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, wielobranżowa organizacja  zrzeszająca firmy zajmujące się produkcją żywności oraz jej dystrybucją, a także firmy pracujące dla gospodarki żywnościowej. Izba pomaga w organizowaniu współpracy członków w zakresie prac naukowo-badawczych, popularyzacji osiągnięć nauki i wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Współzałożycielem Izby i jej prezesem od początku jest Tadeusz Pokrywka polski polityk, przedsiębiorca, samorządowiec , poseł na Sejm I kadencji, były prezydent Legnicy, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W swoich działaniach Krajowa Izba Przemysłu Spożywczego i Opakowań ma na uwadze troskę o środowisko. Jako pierwsza w Polsce zainicjowała porozumienie samorządu gospodarczego przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin.

 - Firma Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu należąca do międzynarodowego koncernu B.Braun Melsungen AG. W ramach grupy w Polsce działają dwie fabryki (Nowy Tomyśl i  Radzyń Podlaski ) oraz szpital Ortopedicum w Krakowie. W Polsce koncern zatrudnia blisko dwa tysiące osób. W Nowym Tomyślu produkowane są narzędzia medyczne o światowych parametrach jakościowych, znajdujące zastosowanie we wszystkich działach chirurgii, a także zestawy kardiologiczne. Oferta firmy obejmuje szereg produktów medycznych wykorzystywanych m.in. w anestezjologii, chirurgii, ortopedii, endoskopii czy stomatologii. W katalogu firmy znaleźć można także produkty z zakresu bezpiecznej linii naczyniowej, pompy infuzyjne, materiały szewne, produkty lecznicze, systemy kontenerowe oraz produkty do dezynfekcji. Tradycja honorowego handlu jest w firmie B. Braun żywa już od 1839 roku. Z pokolenia na pokolenie firma przekazuje poczucie odpowiedzialności za swoich pracowników, społeczeństwo oraz środowisko. W rezultacie definiuje zrównoważony rozwój jako jedną ze swoich podstawowych wartości, obok innowacyjności i wydajności. Oznacza to działanie i pracę ukierunkowaną na osiąganie celów ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych. 

- Spółka Linde Gaz Polska, jedna z wiodących firm na rynku, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw gazów i zaawansowanych technologii gazowych dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu, medycyny, ochrony środowiska oraz placówek naukowo- badawczych. Jako lider w dążeniu do rozwoju i wykorzystaniu gazów w medycynie, celem firmy jest umożliwienie pracownikom ochrony zdrowia zapewnienia lepszej i bezpieczniejszej opieki nad pacjentem. Firma Linde Gaz Polska Sp zoo angażuje się we współpracę z dostawcami usług medycznych i organami rejestracyjnymi w celu ciągłego upowszechniania bezpiecznego stosowania produktów medycznych i poprawy opieki nad pacjentami. Firma dostarcza gazy medyczne, terapie, rozwiązania techniczne i usługi dla szpitali, klinik, zakładów opieki oraz służb ratowniczych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i znajomości realiów opieki zdrowotnej klienci mogą polegać na rozwiązaniach, dostarczanych i obsługiwanych z zachowaniem najwyższych możliwych standardów jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

-    Firma Beckman Coulter, należąca od 2011 r. do korporacji Danaher z siedzibę główną w Brea w Kalifornii oferująca szerokie spektrum produktów dla medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Wspólną misją ponad jedenastu tysięcy pracowników Beckman Coulter na całym świecie jest uczynienie świata zdrowszym miejscem do życia.

- Auto Partner Jan Garcarek i Andrzej Garcarek ASO Mercedes-Benz firma, która nie tylko podtrzymuje wieloletnią tradycję i zamiłowanie do motoryzacji, ale również wychodzi  naprzeciw klientom przez ciągły rozwój, doskonalenie umiejętności oraz świadczenie usług na jak najwyższym poziomie zaspokajając najbardziej wyszukane potrzeby. W Autoryzowanej Stacji Obsługi klienci mogą liczyć na fachową pomoc związaną z zakupem i sprzedażą samochodu, jego eksploatacją czy obsługą serwisową.

- Firma Fructon, przetwarzająca szeroką gamę warzyw i owoców i specjalizująca się w produkcji półproduktów przeznaczonych dla zakładów przetwórstwa rybnego i gastronomii. W celu zagwarantowania swoim klientom wysokiej jakości wyrobów firma wdrożyła systemy HACCP, BRC, IFS, posiada również własne laboratorium chemiczne i mikrobiologiczne. Większość przetwarzanych produktów to warzywa z własnych upraw, zajmujące obszar kilkuset hektarów. W ten sposób firma zagwarantuje stałe dostawy najwyższej jakości surowców.

- Rodzinna firma Agro Borków, która zaopatruje zakłady przetwórcze w niezbędne surowce. Głównymi odbiorcami firmy są Przetwórnia Owoców i Warzyw Fructon, KiP Grzegorczyk w Kaliszu oraz Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kotlin w Kotlinie. Produkty posiadają certyfikaty jakościowe m.in GLOBAL G.A.P. dzięki którym firma jest w stanie zapewnić odbiorcom najwyższej jakości surowce.

- Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” SA w Ostrowie Wielkopolskim, który już od 15 lat w ramach swojej działalności prowadzi edukację ekologiczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jej celem jest przede wszystkim rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Organizowane przez „MZO” SA akcje proekologiczne spotykają się z ogromnym zainteresowaniem, a ich wspólnym celem jest  informowanie czym zajmuje się spółka, dostarczanie i pogłębianie wiedzy w zakresie postępowania z odpadami, recyklingiem surowców wtórnych, a także kształtowanie postaw szacunku do środowiska oraz odpowiedzialności za jego stan. Miasto Ostrów Wielkopolski ogromną wagę przywiązuje do ekologii i niezależności energetycznej. To również pierwsze miasto w Polsce, które produkuje własną zieloną energię z biomasy drzewnej i zasila nią miejskie autobusy elektryczne. Ostrów Wielkopolski stale inwestuje w ekologiczne oświetlenie, odnawialne źródła energii, a także kupuje kolejne nowe autobusy elektryczne wraz ze stacjami ładowania. Poza przedsięwzięciami infrastrukturalnymi miasto dba również o edukację ekologiczną, kierując ją przede wszystkim do swoich najmłodszych mieszkańców.

Materiał Promocyjny