Komentarze i opinie

Społeczna rola uczelni poza dużą metropolią

Skupienie uwagi na uniwersytetach w dużych miastach kraju powoduje, że wszelkie decyzje i zmiany dotyczące uczelni są determinowane interesem tych ...

Mazowsze może dostać dodatkowe fundusze unijne. Ale nie poprzez podział

Podział pieniędzy na lata 2021-2027 został już ustalony na poziomie Rady Europejskiej. Po ewentualnym podzieleniu województwa, Mazowsze nie dostanie więc ...

Czas na kolejną falę decentralizacji

Decentralizacja, na którą zdecydowaliśmy się jeszcze 1990 roku, powiodła się. Władze lokalne okazały się skuteczne w inwestowaniu środków unijnych, przyczyniły ...

Samorządy jutra – odporność i współrozwój

Polacy mają w sobie gen wolności, a społeczna nauka Kościoła Katolickiego mówi od lat o zasadzie pomocniczości. Jeśli te dwie ...

Rzeczpospolita samorządowa

Nagroda ustanowiona przez naszą redakcję przyznawana jest za wybitne działania związane z budową samorządu lokalnego. Nagroda została ustanowiona przez redakcję ...

Cel: zrównoważony rozwój

Samorząd to nie splendor i władza – to przede wszystkim odpowiedzialność za lokalną społeczność. Reforma samorządowa z 1990 r. przeorała ...

Każda strategia potrzebuje regionów i miast

Członkowie polskiej delegacji byli zaangażowani w promocję demokracji i poprawę wsparcia UE dla wszystkich regionów i miast – mówi Apostolos ...

Samorząd jako kotwica niezależnych instytucji

Trwający kryzys polityczny jest w dużej mierze kryzysem zaufania. Brak zaufania uniemożliwia kooperację nawet w takich obszarach i takich czasach, ...

Mój głos na 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Zaprosiliśmy przedstawicieli samorządu terytorialnego różnych szczebli do dzielenia się z nami swoimi opiniami, refleksjami, wspomnieniami i przemyśleniami. Oto ich głosy. ...

W imię wartości

Niesamowitą siłę ma w sobie działanie, którego cel jest emanacją ważnej dla każdego człowieka wartości, tutaj: możliwości samostanowienia o sobie. ...