Oferta inwestycyjna Miasta i Gminy Morawica jest efektem wielu lat współpracy z inwestorami z Polski i zagranicy, kilkuset spotkań, rozmów i negocjacji, z których wiele zakończyło się lokalizacją tutaj przedsięwzięć gospodarczych. To także efekt działań, jakie nasza gmina podejmowała wspólnie z centrami obsługi inwestora i innymi instytucjami otoczenia biznesu.

O atrakcyjności tej oferty decyduje kilka czynników. Po pierwsze – dobra lokalizacja gruntów. Z pewnością należy wymienić w tym kontekście sąsiedztwo z miastem Kielce, z którym ściśle współpracujemy w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, ale wartym podkreślenia jest również fakt, że w promieniu 200 km od Morawicy (do 2 godzin jazdy samochodem) znajdują się największe polskie metropolie - Warszawa, Łódź, Kraków, Górny Śląsk, a także inne duże miasta wojewódzkie - Lublin i Rzeszów. Położenie prezentowanych gruntów bezpośrednio przy drogach publicznych powoduje, że ich dostępność komunikacyjna spełnia wymagania nawet dużych inwestorów. Sytuację tę poprawią jeszcze trwające właśnie lub planowane inwestycje na drogach krajowych nr S7, S74, 73 i drogach wojewódzkich nr 763 i 766.

Po drugie - tereny te posiadają uregulowany stan prawny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określono funkcję tych gruntów jako tereny przemysłowe lub usług komercyjnych, obowiązuje na terenie całej gminy. Uregulowany jest także stan własnościowy – jedynym właścicielem gruntów jest gmina. Ułatwia to zdecydowanie procedurę podziału i zakupu wybranej działki.

Po trzecie - cześć gruntów zostało włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, co dla inwestorów oznacza zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 70 proc. dla małego przedsiębiorstwa i do 60 proc. dla średniego. W ramach udzielonego zezwolenia można korzystać z pomocy z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. Przygotowanie gruntów inwestycyjnych i jakość obsługi inwestora były w przeszłości wielokrotnie oceniane przez niezależne instytucje takie jak Krajowa Izba Gospodarcza czy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Morawica może się też poszczycić tytułem Teraz Polska, certyfikatami Grunt na medal oraz Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Co w konsekwencji zaowocowało tytułem Złota Lokalizacja Biznesu. Największym dla gminy uznaniem są jednak decyzje przedsiębiorców, którzy swój kapitał ulokowali w tej gminie. Cieszy, że ich firmy stale się rozwijają, inwestują, angażują się w życie lokalnej społeczności. Ich zdanie stanowi dla gminy zawsze najlepszą rekomendację.

OFERTY GRUNTÓW  INWESTYCYJNYCH:

Grunt inwestycyjny w Dębskiej Woli

Powierzchnia działki: łącznie ok. 20 ha, teren może być podzielony na działki o wielkości odpowiadającej potrzebom inwestora.

Położenie: Grunt położony w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 766 Morawica - Pińczów. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez drogę gminną. Atutem tego terenu jest położenie w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 73 Kielce – Sitkówka – Busko Zdrój. Działki zlokalizowane z dala od zabudowań i terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe, w sąsiedztwie znajduje się tor motocrossowy, a także grunty użytkowane rolniczo. Zabudowa przemysłowa zlokalizowana obecnie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej. Właściciel: własność Miasta i Gminy Morawica

Przeznaczenie: w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego grunt jest przeznaczony pod zabudowę produkcyjną i magazynową oraz składy.

Uzbrojenie: Dla tego terenu opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz budowę drogi asfaltowej wraz z chodnikiem. Grunt może być także podłączony do sieci energetycznej i gazociągu średniego ciśnienia. Podłączenie konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego do tych sieci odbywa się na warunkach uzgodnionych z dostawcami mediów.

Komunikacja: Grunt położony jest w odległości około 2,5 km od drogi krajowej nr 73 Kielce - Tarnów. W odległości 15 kilometrów znajduje się także droga ekspresowa S7 Gdańsk - Warszawa – Kraków - Chyżne, a w odległości 20 km droga ekspresowa S74 stanowiąca element korytarza transportowego pomiędzy Łodzią, Kielcami a Lublinem.

Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony

Grunt inwestycyjny w Bieleckich Młynach

Powierzchnia działki: łącznie ok. 3,8 ha, teren może być podzielony na działki o wielkości odpowiadającej potrzebom inwestora.

Położenie: Grunt położony wzdłuż drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowości Bieleckie Młyny. Atutem tego terenu jest pełne uzbrojenie w dostępne media techniczne. W pobliżu znajdują się tereny budownictwa mieszkaniowego, a także grunty użytkowane rolniczo i nieużytki.

Właściciel: własność Miasta i Gminy Morawica

Przeznaczenie: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obie działki są przeznaczony pod zabudowę usług komercyjnych (handlowych, gastronomicznych, rzemiosła itp.). Możliwa jest lokalizacja tutaj zabudowy usługowo-mieszkalnej a także budynków produkcyjnych, magazynów, składów.

Uzbrojenie: Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Został także podłączony do sieci energetycznej i gazociągu średniego ciśnienia. Podłączenie konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego do tych sieci odbywa się na warunkach uzgodnionych z dostawcami mediów.

Komunikacja: Grunt położony jest w odległości około 1,7 km od drogi krajowej nr 73 Kielce - Tarnów. W odległości 13 kilometrów znajduje się także droga ekspresowa S7 Gdańsk - Warszawa – Kraków - Chyżne, a w odległości 15 km droga ekspresowa S74 stanowiąca element korytarza transportowego pomiędzy Łodzią, Kielcami a Lublinem.

Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony

Grunt inwestycyjny w Dębskiej Woli

Powierzchnia działki: łącznie ok. 32 ha, teren może być podzielony na działki o wielkości odpowiadającej potrzebom inwestora.

Położenie: Grunt położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 Morawica - Pińczów. Atutem tego terenu jest położenie z dala od zabudowań i terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowa a także grunty użytkowane rolniczo.

Właściciel: własność Miasta i Gminy Morawica Przeznaczenie: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt jest przeznaczony pod zabudowę produkcyjną i magazynową oraz składy.

Uzbrojenie: Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także energetyczną i gazociąg średniego ciśnienia. Podłączenie konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego do tych sieci odbywa się na warunkach uzgodnionych z dostawcami mediów.

Komunikacja: Grunt położony jest w odległości około 2 km od drogi krajowej nr 73 Kielce - Tarnów. W odległości 15 kilometrów znajduje się także droga ekspresowa S7 Gdańsk - Warszawa – Kraków - Chyżne, a w odległości 20 km droga ekspresowa S74 stanowiąca element korytarza transportowego pomiędzy Łodzią, Kielcami a Lublinem. Inne informacje: Grunt w całości wchodzi w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” i z tego tytułu przedsiębiorcy tutaj inwestujący mogą liczyć na zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości do 70% dla małego przedsiębiorstwa i do 60% dla średniego. W ramach udzielonego zezwolenia można korzystać z pomocy z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. W roku 2007 teren ten dostał się do finału prestiżowego konkursu „Grunt na medal” organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony

INFORMACJE O GMINIE:

Miasto i Gmina Morawica znajduje się w centrum województwa świętokrzyskiego. Wchodzi w skład powiatu kieleckiego, graniczy bezpośrednio z miastem Kielce. Morawica stanowi ważny węzeł komunikacyjny, w którym zbiegają się droga krajowa nr 73 oraz drogi wojewódzkie, które prowadzą do Kielc, Tarnowa, Pińczowa, Buska Zdroju oraz do Chęcin. Korzystne położenie gminy wobec miasta wojewódzkiego, tras komunikacyjnych, dobra infrastruktura techniczna oraz promocja gminy przynoszą dobre efekty w postaci lokalizacji tutaj inwestycji krajowych i zagranicznych.

W gminie działalność gospodarczą prowadzi ponad 1100 podmiotów gospodarczych. Przeważają firmy jedno lub kilkuosobowe, często rodzinne. Dominującą dziedziną działalności są usługi i handel. Firmy usługowe działają głównie w branży budowlanej, transportowej i gastronomicznej. W gminie działa także kilkadziesiąt dużych zakładów produkcyjnych i wciąż powstają nowe. Przypływ nowych przedsiębiorstw powoduje stały wzrost gospodarczy gminy. Dla nowych inwestorów Gmina oferuje około 60 ha gruntów przeznaczonych pod zabudowę przemysłowa i usługową z czego blisko 32 ha zostało włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (teren w Dębskiej Woli). Warto wspomnieć, że wśród inwestorów są znane polskie i zagraniczne firmy: Lafarge Holcim, KW Morawica, Midroc Alucrom, Skanska, Hydrosolar Group, AnnaBud, Perfect, Nordiska Ekofiber, Termetal, Komandor, Promatic, Genderka, Chemtex, Formaster / Dafi Pro, Wijas, Hercu Pneumatic.

Miasto i Gmina Morawica to jeden z najlepszych samorządów w Polsce. Nie tylko zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach i konkursach, ale także jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. To na arenie krajowej uznana marka. Dynamicznie rozwija się tu budownictwo mieszkaniowe. Od 1990 r. liczba mieszkańców wzrosła o blisko 6 tys. osób. Tendencja ta zapewne utrzyma się w kolejnych latach, ponieważ w dalszym ciągu w gminie znajdują się kompletnie uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe. W 2013 r. oddano do użytku nowoczesne Centrum Samorządowe, w którym swoją siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy, Centrum Kultury oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Historycznym momentem w życiu gminy było uzyskanie z dniem 1 stycznia 2017 r. przez Morawicę praw miejskich.

Od 2000 roku działa na terenie gminy Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Morawica. Jest ono sposobem na aktywizację przedsiębiorców do działań na rzecz społeczności lokalnej. Jednocześnie daje samym przedsiębiorcom wymierne korzyści tj. ochrona i reprezentacja interesów branżowych, przeciwdziałanie przejawom nieuczciwej konkurencji, popularyzacja i promocja produktów oraz usług oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców, popularyzacja projektów innowacyjnych.

W gminie Morawica corocznie od roku 1996 przyznawane są statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Kowala. Jest to jedna z najstarszych w regionie świętokrzyskim nagroda gospodarcza. Otrzymują ją właściciele firm, którzy tworzą nowe miejsca pracy; stale rozwijają własną działalność dążąc do poprawy jakości oferowanych wyrobów i usług oraz swojej pozycji na rynku; angażują się w życie lokalnej społeczności poprzez wspieranie sportu, kultury czy szkolnictwa na terenie gminy.