Lubuskie: Zielona kraina nowoczesnych technologii

IV Kongres Gospodarczy województwa lubuskiego, to kolejne już forum wymiany myśli, pomysłów, idei i inspiracji. Możliwość spotkania świata biznesu z władzami samorządowymi i znanymi politykami.

Publikacja: 12.10.2021 16:09

Lubuskie: Zielona kraina nowoczesnych technologii

Foto: lubuskie.pl

Cel? – Jest to dobry czas, by porozmawiać o przyszłości, o gospodarce, o przedsiębiorczości i wreszcie o innowacyjności na przykładzie regionu lubuskiego – mówiła pierwszego dnia konferencji marszałkini województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Podczas kongresu mówiono wiele o funduszach unijnych na lata 2021-2027.  Bo jest to baza finansowa, na której polskie regiony budują przyszłość. Jaką? W nowej perspektywie Europa stawia przede wszystkim na innowacje i Lubuskie mieści się w tym głównym nurcie. - A ponieważ ruszamy z nową perspektywą 2021-2027 i mam nadzieję, że wystartujemy również z nowym planem odbudowy, przekażemy, przede wszystkim przedsiębiorcom, ale  również instytucjom okołobiznesowym, jednostkom samorządu, informacje o tym, jak wyglądają zmiany w naszej strategii rozwoju województwa, w jaki sposób przygotowaliśmy regionalny program operacyjny – informowała marszałkini Anna Polak.

Honorowym gościem Kongresu była wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), która , która komplementowała Lubuskie, jako region energetyczny, który staje się wzorem dla innych. - Rozmowa o przyszłości jest bardzo ważna, w naszym kraju za dużo mówi się o historii, a nie zajmujemy się ani teraźniejszością, ani tym bardziej przyszłością – tłumaczyła wicemarszałek Kidawa Błońska. - Pandemia wywróciła świat do góry nogami. Wszyscy potrzebujemy zbiorowego wysiłku, aby pewne rzeczy uporządkować, przygotować się na wyzwania, które niesie czas. Świat w ciągu tych dwóch lat bardzo się zmienił, nie będzie taki sam. Chciałam podziękować przedsiębiorcom za determinację i odwagę, bo potrzebna jest odwaga, by zajmować się biznesem. Bez przedsiębiorców nie będziemy się rozwijać, bo rozwój to nie zasługa państwa, ale właśnie przedsiębiorców.

Marszałkini podkreślała, że przedsiębiorcom potrzebne jest stabilne prawo, przejrzysty system podatkowy, ale również zachęta do inwestowania i zaufanie. Trudno planować inwestycje, „gdy nie wiemy, jakie będzie prawo za dwa miesiące, dwa lata. Prawo, które stanowione jest z dnia na dzień, bez konsultacji jest koszmarnej jakości i niemal natychmiast musi być nowelizowane” – analizowała Małgorzata Kidawa-Błońska

Zielona gospodarka, głupcze!

Lubuskie to region znany ze swoich ogromnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Dlatego zrównoważony rozwój, to z jednej strony mocna gospodarka, a z drugiej – przeciwdziałanie „rabunkowemu” podejściu do zasobów naturalnych i środowiskowych. A takie podejście wymaga innowacji i nowoczesnych technologii. - Mamy kilka bardzo innowacyjnych przedsiębiorstw działających w lubuskich parkach technologicznych, podmiotów, które są w awangardzie nie tylko krajowej, ale europejskiej. Ten kongres służy temu, abyśmy podyskutowali nad tym, co zrobić żeby dzielić się tymi praktykami, aby jak najwięcej lubuskich podmiotów działało w sferze innowacyjnych, wysokich technologii, abyśmy byli jak najbardziej konkurencyjni – mówił poseł Waldemar Sługocki, lider lubuskiej PO.

lubuskie.pl

A przewodniczący Sejmiku lubuskiego, Wacław Maciuszonek, jakie treści niesie dziś ze sobą dobrze znane hasło prezydenta USA, Billa Clintona, który umieścił nad biurkiem hasło „Gospodarka, głupcze!”.  - Mamy do przedyskutowania wiele kwestii, jak chociażby to, jak napełnić treścią hasła takie jak ochrona środowiska, czy zielony ład. Świat nie radzi sobie z pogodzeniem dążenia do dobrobytu z tym, aby nie wysadzić ostatecznie planety w powietrze. Ja mogę obiecać jedno, że dołożymy starań, aby wszystkie środki, którymi dysponuje Pani marszałek, zostały jak najlepiej wykorzystane, aby para nie szła w gwizdek – mówił przewodniczący.

Lubuskie szuka więc synergii rozwoju gospodarczego i przyjaznego środowiska. Marszałek Polak ujęła to lapidarnie, jako „Zielona kraina nowoczesnych technologii”. - Od dziesięciu lat tak definiujemy nasz pomysł na przyszłość regionu – mówiła marszałkini. – Pamiętam, jak niektórzy politycy opozycji twierdzili, że „nasza marszałek odleciała i opowiada jakieś bajki o zielonej krainie”. Teraz to kierunek obowiązujący w Europie, a my zmieniliśmy naszą strategię w kierunku innowacyjności. Wiemy już, dokąd zmierzamy. Zweryfikowaliśmy również nasze priorytety. To inteligentna, zielona gospodarka, region zintegrowany, efektywnie i mądrze zarządzany.

lubuskie.pl

W trakcie drugiego dnia Kongresu uczestnicy spotkali się m.in. w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, gdzie przedsiębiorcy i naukowcy mówili o praktycznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Zielona Transformacja i wyzwania urbanistyczne w dobie zmian klimatu, to przecież wyzwania, z którymi dziś mierzy się Europa.

Obrady odbyły się także w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze znajdującym się obok 30 hektarowej winnicy. Tam najwyższej klasy eksperci w tej dziedzinie rozmawiali o przyszłości bio winiarstwa. W ostatnich latach region przeżył prawdziwe odrodzenie tradycji uprawy winorośli i produkcji win. Dzięki budowie nowoczesnej marki – liczba winnic które mają szanse na prowadzenie działalności gospodarczej stale wzrasta. Dyskusja w tym miejscu objęła też zagadnienia związane z produkcją i przetwórstwem żywności w zgodzie ideologią zero waste.

Samorząd napędza innowacje

W trakcie obrad Kongresu marszałkini przedstawiła również „stan posiadania” gospodarki w lubuskiem. Czy region ma jakiekolwiek powody do kompleksów? Liczby z 2018 roku, mogą robić wrażenie. - Mamy 41 mln zł PKB, co daje nam dziewiąte miejsce w Polsce, niskie bezrobocie i dynamiczny wzrost liczby mikro, małych i średnich firm – wyliczała marszałkinii. - To się nie bierze z niczego. Samorząd przygotował tereny inwestycyjne, infrastrukturę, postawił na dostępność transportową, teleinformatykę.

Elżbieta Anna Polak podkreślała, że pod względem innowacyjności, zwłaszcza w firmach, wskaźniki regionu są bardzo dobre. 235 mln zł – tyle wynoszą nakłady na innowacje na przestrzeni dziewięciu lat. - Mamy 84 jednostki zajmujące się pracami badawczymi. Rośnie nasz potencjał intelektualny – to efekt wspierania uczelni wyższych, otwierania nowych kierunków studiów – mówiła z dumą marszałkini. - Powstało sześć parków naukowo badawczych, a teraz przystąpiliśmy do budowy parku technologii kosmicznych w Nowym Kisielinie – kontynuowała marszałkini. – Wcześniej doprowadziliśmy do powstania oddziału PAN, czyli Centrum Badań Kosmicznych.

lubuskie.pl

Lubuskie zajmuje piąte miejsce w kraju pod względem dynamiki wzrostu nakładów na innowacje, z 0,14 na 0,78 proc. PKB. Podobnie pod względem wysokości nakładów, które pozwalają uzyskać patent. Nakłady na innowacje w lubuskich firmach dają regionowi trzecią pozycję w kraju, jeszcze lepiej wygląda lubuskie w rankingu sprzedaży produktów innowacyjnych. A pod względem sprzedaży produktów innowacyjnych za granicę jest najlepszy w Polsce.

Jaki jest plan władz samorządowych by jeszcze mocniej rozruszać gospodarkę i pomóc przedsiębiorcom? Lubuski samorząd wojewódzki oferuje plan, który ma być konsekwentnie realizowany. W zaktualizowanej strategii przyjęto priorytety, ale też 46 projektów kluczowych. Zostały one wyznaczone tak, aby stanowiły kamienie milowe. I tak w sferze gospodarki wskazano m.in. otwarcie innowacyjnej sieci startupów, budowę inkubatora przedsiębiorczości, utworzenie lubuskiego centrum ochrony własności intelektualnej, rozwój parków naukowo-technologicznych.

Lubuskie w Europie

O tym, w jaki sposób Lubuskie wykorzystuje swoją obecność w UE mówił dr hab. Waldemar Sługocki, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego i poseł na Sejm RP. Przypomniał, że  w 2003 r.  największa część populacji województwa lubuskiego opowiedziała się za przystąpieniem Polski do UE. - W wielu obszarach jesteśmy w awangardzie, w czołówce. Bez interwencji europejskiej Polska nie byłaby w tym miejscu. Wzrost gospodarczy w Polsce w latach od 1990-2003 był znacznie wolniejszy niż po wejściu Polski do UE. Dynamika wzrostu PKB w przeliczeniu na mieszkańca wzrosła od momentu uruchomienia drugiej perspektyw 2007-2013. Na grunt Polski trafiły znaczące środki finansowe – mówił parlamentarzysta.

lubuskie.pl

Kongres był także okazją do świętowania. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej obchodzi właśnie swoje 30. urodziny. Jak podkreśla jej przewodniczący, Janusz Jasiński, powstała jako jedna z pierwszych w kraju, co jest „pewnym znakiem czasu, gdyż nasz region, mimo że najmniejszy, często wyprzedza innych”. - Musimy robić to, na co inni mogą tylko popatrzeć – tłumaczy Janusz Jasiński. – Wszyscy tutaj, w naszym województwie, wiemy, że powinniśmy zbudować silny przemysł. Budować musimy go małymi i średnimi firmami, gdyż na razie innych nie mamy. Jednak potrzebujemy silników, które napędzą gospodarkę lubuską.

Jednym z nich jest rynek pracy, co podkreślał gość Kongresu, Jeremi Mordasewicz, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. - W Polsce od dekady są dwa trendy – starzenie się społeczeństwa, kurczą się zasoby pracy - to samo dotyczy Lubuskiego. Z drugiej strony mamy trend przeciwstawny – cyfryzację, co powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników. Lęk przed cyfryzacją, automatyzacją produkcji jest nieuzasadniony. Skutki procesu starzenia są znaczne silniejsze niż proces cyfryzacji – podkreślał Mordasewicz.

lubuskie.pl

Jego zdaniem produktywność w Polsce jest jeszcze niska i jest sporo do nadrobienia. A przy niskiej produktywności nie możemy zaproponować takich wysokich wynagrodzeń i poziomu świadczeń socjalnych, co w Europie Zachodniej. - Problemem jest także niechętny stosunek do imigrantów - np. moglibyśmy pozyskiwać lekarzy – bo mamy ich najmniej w Polsce. Nie korzystamy z tych zasobów, które moglibyśmy pozyskać. Polska powinna mieć długoterminową politykę migracyjną – od lat nie możemy się tego doprosić –podsumował doradca Lewiatana.

Nie zabrakło tez głosów biznesu odnoszących się wprost do współpracy z samorządem. Tomasz Makarski – Globalny Dyrektor Sprzedaży i Marketingu spółki LUG S.A. podkreślał, że zarówno w biznesie jak i w samorządzie trzeba mocno myśleć do przodu. - Głowa musi być otwarta na zupełnie inne spojrzenie na gospodarkę. Ważna jest synergia pomiędzy uczestnikami. Niewiele różni się zarządzanie samorządem a zarzadzanie firmą. Jest wiele cech wspólnych, które pozwalają odnajdywać się w przyszłości – mówił.

Gala i nagrody marszałka

W ramach Kongresu Gospodarczego odbyła się także uroczysta gala, podczas której poznaliśmy laureatów Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Lubuskiego 2021.

Gospodarzami wydarzenia byli marszałek Elżbieta Anna Polak i przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek. - Celem naszego Kongresu jest wymiana doświadczeń i sieciowanie. Jestem przekonana, że w tym tyglu tak zróżnicowanym już powstały gotowe wspaniałe projekty w obszarze inteligentnych specjalizacji. Czas jest bardzo dobry, by rozmawiać o przyszłości, ponieważ przed nami nie tylko nowa perspektywa 2021-2027 i marzenia o tej pięknej kwocie 770 mld zł, ale również krajowy plan odbudowy. Mam nadzieję, że to się stanie naprawdę. Choć muszę przyznać, że ja jestem niewierząca w to, co powiedział prezes NBP, ze żyjemy w cudzie gospodarczym, dlatego drodzy przedsiębiorcy – róbmy swoje - zachęcała marszałek Polak.

Gala była także okazją do świętowania jubileuszu 30-lecia istnienia Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej..

Podczas gali wręczono NAGRODY GOSPODARCZE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2021.

Oto laureaci:

Kategoria: Mikroprzedsiębiorstwo

Miejsce III – SINERSIO Polska - Nowej Soli (Prezes Zarządu Tomasz Stępski)

Miejsce II – Wama Polen – Strzelce Krajeńskie (Prokurent Anna Tomaszewska)

Miejsce I – Camy Bogdan Kasperski – Budachów (właściciel Bogdan Kasperski)

Kategoria: Małe przedsiębiorstwo

Miejsce III – CeMBe Centrum Materiałów Budowlanych – Zielona Góra (Właściciel Arnold Kryściak)

Miejsce II – Perceptus – Zielona Góra (Prezes Zarządu Jacek Starościc)

Miejsce I – Centrum Komina – Zielona Góra (Prezes Zarządu Daniel Hrehorecki)

Kategoria: Średnie przedsiębiorstwo

Miejsce III – Marba – Zielona Góra (Właściciel Zbigniew Bąbelek)

Miejsce II – BOLF – Zielona Góra (Dyrektor ds. marketingu Magdalena Nowacka)

Miejsce I – Kaskat – Gorzów Wlkp. (Współwłaściciel Ewelina Wenerska)

Kategoria: Duże przedsiębiorstwo

Miejsce III – SECO/WARWICK – Świebodzin (Prezes Zarządu Grupy Seco/Warwick Sławomir Woźniak)

Miejsce II – Relpol – Żary (Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pałgan)

Miejsce I – Grupa Kapitałowa LUG – Zielona Góra (Członek Zarządu i Globalny Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Tomasz Makarski)

Kategoria: Spółka komunalna

Zwycięzca – Zakład Zagospodarowania Odpadów – Marszów (Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju Wojciech Dronia) 

Kategoria: Innowacyjna jednostka ochrony zdrowia

Zwycięzca – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze  (Prezes Zarządu dr Marek Działoszyński)  

Kategoria: Innowacyjna jednostka samorządu terytorialnego

Zwycięzca – Gmina Deszczno (Zastępca Wójta Aleksander Szperka).

Podczas gali marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek wręczyli także Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.

Wyróżnieni zostali:

- Andrzej Pieczyński

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od ponad 40 lat związany zawodowo z województwem oraz zielonogórską uczelnią. Specjalizuje się sztucznej inteligencji oraz diagnostyce procesów przemysłowych. Prorektor ds. rozwoju i finansów UZ. Współpracuje z lubuskim biznesem oraz przemysłem.

- Jarosław Nieradka

Przedsiębiorca, działacz społeczny i gospodarczy. Od 2003 r. związany z OPZL – jako dyrektor biura a następnie wiceprzewodniczący zarządu. Angażuje się w działania na rzecz rozwoju regionu. Dziennikarz, autor artykułów o tematyce gospodarczej i społecznej. Prowadzi firmę działającą w branży szkoleniowej, PR i reklamy.

- dr hab. Maria Mrówczyńska, prof. UZ

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalistka w dziedzinie geodezji i kartografii. Prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ. Prowadzi działania na rzecz współpracy nauki z biznesem. Promuje Uniwersytet Zielonogórski w sferze przemysłowej i biznesowej.

- Piotr Gawara

Prezesa założonej w 1998 roku firmy działającej w branży informatycznej GaMP. Firma działa na rynkach zagranicznych, pomaga studentom kierunków informatycznych UZ w zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Angażuje się w działania na rzecz współpracy biznesu z nauką.

- Ryszard Gongor

Dyrektora i Członka Zarządu „GEDIA Polska” – dostawcy elementów karoserii i podwozia dla największych światowych producentów samochodów. Spółka zatrudniająca ponad 1500 pracowników jest największym przedsiębiorstwem w Nowej Soli.

- Jarosław Wendorff

Przedsiębiorca i działacz społeczny. Prowadzi firmę „TAXA” zajmującą się sprzedażą artykułów z zakresu spawalnictwa, pnemautyki, elektronarzędzi i narzędzi dla przemysłu. Koordyndator oddziału OPZL w Świebodzinie.

Biznes
Najbardziej innowacyjny region w Europie
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Biznes
Do polskich portów wracają wielkie statki wycieczkowe
Biznes
Małe reaktory jądrowe. „W budowie widzimy bardziej szansę, niż zagrożenie”
Biznes
Rosną koszty, spada liczba samozatrudnionych
Biznes
Bez drapaczy chmur na krakowskim Płaszowie. "Manhattan kosztem przedsiębiorców"
Biznes
Sąd radnych nad planem krakowskiego „Nowego Miasta”. „Wielka liczba pułapek”